Gemeentelijke bijdrage Steenfabriek

Gemeentelijke bijdrage Steenfabriek

Nadat de gemeenteraad in mei 2023 nog een voorstel voor financiële ondersteuning van BOEi om diverse redenen had afgewezen, ligt er nu een nieuw voorstel dat op instemming van alle partijen kan rekenen. Onderdeel daarvan is een gemeentelijke bijdrage van € 125.000,- aan BOEi, de huidige eigenaar van de Steenfabriek.

Wethouder Jimme Nordkamp: ““De Steenfabriek is een uniek Rijksmonument en van grote waarde voor Losser. Met deze overeenstemming hebben we voor de langere termijn zekerheid gecreëerd voor de toekomst van de Steenfabriek. Investeren in een gezonde exploitatie van het complex, met respect voor de cultuurhistorie, betekent behoud van dit erfgoed voor de toekomst. Bovendien bieden deze ontwikkelingen mogelijkheden voor onze vrijetijdseconomie en onze profilering als ‘Schatkamer van Twente’. In ons coalitieprogramma benoemen we de Steenfabriek specifiek, als een van de kenmerkende elementen die in onze gemeente bijdragen aan de toeristische aantrekkelijkheid.”

Alle betrokken partijen hebben daar in de afgelopen periode hard aan gewerkt. En de oplossing is voor alle partijen, dus ook voor de gemeente, acceptabel. Daarbij was een klankbordgroep vanuit de gemeenteraad betrokken, maar ook BOEi en de huurder, Stichting de Werklust hebben een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd. Deze beide laatste partijen hebben ook nadrukkelijk geïnvesteerd in hun onderlinge relatie.

Komst bierbrouwerij

Onderdeel van de verbeterde exploitatie vormt de komst van een bierbrouwerij naar het complex van de Steenfabriek. Gelijktijdig met het voorstel over de toekomst wordt ook het voorstel over de ruimtelijke procedure om een bierbrouwerij mogelijk te maken aan de gemeenteraad voorgelegd.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud