Gemeente verleent bijna € 20.000 aan incidentele subsidies

Gemeente verleent bijna € 20.000 aan incidentele subsidies

Ook in 2023 stelt de gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. Via deze incidentele subsidies stimuleert de gemeente activiteiten op het gebied van gezondheid, sport, vrijwilligerswerk, recreatie & toerisme, kunst & cultuur, armoedebestrijding, het sociaal domein en natuur & milieu In deze tweede ronde van 2023 heeft het college voor een totaalbedrag van € 19.898 aan incidentele subsidies verleend.

Wethouder Marian Oosterbroek: “Incidentele subsidie is een mooi middel om uiteenlopende initiatieven die voortkomen uit onze samenleving te ondersteunen en mede mogelijk te maken. Er wordt dan ook goed gebruik van gemaakt. In de eerste subsidieronde van dit jaar hadden we wat minder aanvragen. Dat geeft ons in deze tweede ronde wat meer financiële ruimte om subsidies toe te kennen. In deze ronde hebben we onder meer subsidies gegeven voor activiteiten van de Sint Plechelmus Harmonie, Dinkel Survival Runners, Dorpsraad Beuningen en Dorpsraad Glane.

Een incidentele subsidie is bedoeld om mee te betalen aan de kosten van eenmalige activiteiten. Bijvoorbeeld een extra activiteit vanwege een jubileum, een nieuw evenement of een kampioenschapstoernooi. Organisaties kunnen tweemaal per jaar een aanvraag doen: vóór 1 april en vóór 1 oktober.

Organisaties kunnen daarnaast een beroep doen op het zogenaamde dorpsbudget. Hiervoor neemt je contact op met de dorpsraad. De dorpsraden bepalen zelf op welke wijze zij hun dorpsbudget besteden.
Kijk voor meer informatie op www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud