Nieuws & Agenda

Gemeente start onderzoek nieuwe sporthal De Lutte

Een nieuwe sporthal in De Lutte is een van de ambities uit het coalitieakkoord. Op korte termijn start een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek moet onder meer uitwijzen welke zaalcapaciteit nodig is en welke sporthalvariant hierbij het beste past. Ook wordt een inschatting gemaakt van de investeringskosten en de exploitatielasten. De verschillende gebruikers van de sporthal worden bij het onderzoek betrokken. Per gebruiker worden de ideeën en wensen in kaart gebracht. Het onderzoek loopt tot mei 2023. Het college wil het onderzoeksrapport bij de behandeling van de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad voorleggen, zodat het in de besluitvorming kan worden betrokken

Staat huidige sporthal

De gemeente is op de hoogte van de klachten van gebruikers over de huidige sporthal. De eigenaar is hier al op aangesproken, zowel door de gemeente als door de gebruikers. Over de verwarming van de sporthal is de gemeente met de eigenaar in gesprek. Vorige week heeft de eigenaar in een gezamenlijk gesprek met de gemeente en de gebruikers toegezegd de sportvloer te repareren en nogmaals te bekijken hoe de lekkage verholpen kan worden.

Een nieuwe sporthal in De Lutte is een van de ambities uit het coalitieakkoord. Op korte termijn start een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek moet onder meer uitwijzen welke zaalcapaciteit nodig is en welke sporthalvariant hierbij het beste past. Ook wordt een inschatting gemaakt van de investeringskosten en de exploitatielasten. De verschillende gebruikers van de sporthal worden bij het onderzoek betrokken. Per gebruiker worden de ideeën en wensen in kaart gebracht. Het onderzoek loopt tot mei 2023. Het college wil het onderzoeksrapport bij de behandeling van de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad voorleggen, zodat het in de besluitvorming kan worden betrokken

Staat huidige sporthal

De gemeente is op de hoogte van de klachten van gebruikers over de huidige sporthal. De eigenaar is hier al op aangesproken, zowel door de gemeente als door de gebruikers. Over de verwarming van de sporthal is de gemeente met de eigenaar in gesprek. Vorige week heeft de eigenaar in een gezamenlijk gesprek met de gemeente en de gebruikers toegezegd de sportvloer te repareren en nogmaals te bekijken hoe de lekkage verholpen kan worden.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.