Gemeente onderneemt actie tegen "landjepik"

Gemeente onderneemt actie tegen "landjepik"

Op veel plekken in de gemeente Losser hebben inwoners hun tuin wat groter gemaakt door een stuk(je) grond, dat van de gemeente is, “in te pikken”. Deze grond is ook vaak gebruikt om akker- of grasland, of parkeergelegenheid te vergroten. De gemeente Losser heeft de afgelopen 2 jaar actie ondernomen door de in bezitgenomen grond terug te vorderen. Nadat de grond teruggevorderd is, moet de gemeentegrond duidelijk afgebakend worden om te voorkomen dat de grond weer illegaal in gebruik wordt genomen. Hiervoor B&W besloten 3 jaar lang € 45.000 hiervoor vrij te maken. Dit geld zal in de Voorjaarsnota opgenomen worden.

1200 locaties

De gemeente heeft een lijst van circa 1200 percelen waar dit vermoedelijk speelt. Op deze locaties moet nader onderzocht worden of er inderdaad sprake is van oneigenlijk gebruik. Op basis van dat onderzoek vallen er percelen van de lijst af, maar er kunnen ook weer percelen bijkomen. Prioriteit krijgen de situaties waarop op korte termijn actie moet worden ondernomen. Bijvoorbeeld vanwege ingeplande werkzaamheden door de gemeente of een nutsbedrijf of omdat er een aankoopverzoek snippergroen binnen is gekomen m.b.t. percelen die door mensen in gebruik zijn genomen, of als er binnenkort sprake kan zijn van verjaring van de situatie.

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud