Nieuws & Agenda

Gemeente Losser sluit zich aan bij Stichting Urgente Noden

Na Almelo, Hardenberg, Hof van Twente heeft ook de gemeente Losser, als eerste gemeente in Noordoost  Twente, besloten zich aan te sluiten bij Stichting Urgente Noden Twente (SUN Twente). De gemeente betaalt de stichting een contributie per inwoner. Vervolgens kunnen inwoners, die in urgente nood verkeren, via de gemeente aanspraak maken op een financiële gift of sociale lening.

Aanvullende hulp

Uit landelijke cijfers blijkt dat elk jaar 1 tot 2 procent van de huishoudens in een financiële noodsituatie terechtkomt, terwijl niet tijdig of voldoende een beroep kan worden gedaan op (wettelijke) voorzieningen, zoals bijzondere bijstand of de voedselbank. Er zijn en blijven altijd mensen die tussen wal en schip raken. Stichting Urgente Noden Twente kan in zo’n geval financiële hulp bieden. 

Hoe werkt de hulp van SUN Twente?

Ze helpen mensen die in een acute noodsituatie zijn beland. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent tussen een uitzichtloze situatie of nieuw perspectief en de moed om door te gaan. Een eenmalige bijdrage of een renteloze lening biedt dan uitkomst. Het gaat om mensen die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enig andere regeling van Rijk of gemeente.

Wie kan deze hulp aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners, bewindvoerders en coördinatoren van vrijwilligersorganisaties kunnen een aanvraag indienen.

Waarvoor kun je een aanvraag indienen?

Er wordt hulp gegeven in de vorm van een éénmalige gift. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • woninginrichting;
 • huishoudelijke apparatuur;
 • kleding;
 • levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel);
 • medische kosten;
 • kosten voor studie of school;
 • aanvragen identiteitsbewijs.

Ze geven ook hulp in de vorm van een renteloze lening. Deze renteloze lening is bedoeld voor mensen met een tijdelijke kredietbehoefte. Diverse kleine schulden, die in de praktijk veel stress kunnen veroorzaken, worden door SUN Twente in één keer afbetaald. Daardoor ontstaat er rust (geen incassokosten, geen deurwaarders) en het betreffende huishouden heeft nog maar een schuldeiser in de vorm van een renteloze lening bij SUN Twente. De lening kan ook worden gebruikt voor een noodzakelijke aanschaf. Alleenstaanden kunnen een lening krijgen van maximaal € 1.750,- en meerpersoonshuishoudens van € 2.500,-. De aflossingstermijn bedraagt maximaal 36 maanden.

Voorbeelden

 • Iemand krijgt een tweedehands fiets om zowel binnen als buiten de gemeente werk te zoeken.
 • Iemand leeft op het bestaansminimum, maar heeft een schuld van € 2.040 bij de belastingdienst. Deze stelt voor om 12 maanden € 170 te betalen. Dit was voor de client niet haalbaar. Haar moeder wilde wel € 760 bijdragen. In overleg met hulpverlening heeft SUN Twente € 1.280 betaald.

Wethouder Jimme Nordkamp: “Financiële hulp van de Stichting Urgente Noden is een welkome aanvulling op ons pakket ter bestrijding van armoede. Er zijn nu eenmaal situaties waarin mensen die in financiële nood zitten niet in aanmerking komen voor hulp door de gemeente. In zo’n geval kunnen mensen een beroep doen op een gift of lening van Stichting Urgente Noden. Het gaat om geld dat is bij elkaar gebracht door bedrijven, stichtingen en particulieren. Geld krijgen van Stichting Urgente Noden heeft als belangrijk voordeel dat er minder regels gelden voor een gift. Dat zorgt voor extra flexibiliteit en snelheid. Als het moet, kan SUN Twente binnen 24 uur financiële hulp bieden.”

Financiering door particulieren, bedrijven en stichtingen

Donateurs storten geld in het giftenbudget of het sociaal Leenfonds van SUN. Donateurs zijn bijvoorbeeld vermogensfondsen, kerken, bedrijven, legaten, particulieren en vaak ook gemeenten. Daarnaast werkt SUN samen met vaste partners waaronder het ING Nederland fonds, de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO), de Gravin van Bylandt Stichting, het Fonds DBL, Fonds Camp en het Fonds Dutry de Drevon.

Hoe kunt u zich melden voor financiële hulp door SUN Twente?

 • Bel met het Toegangsteam van de gemeente Losser, telefoon (053) 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur, of:
 • Bezoek het Toegangsteam Wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur, Raadhuisplein 1 in Losser;
 • Stuur een email naar wijz@losser.nl of
 • Laat uw hulpverlener contact opnemen met SUN Twente.

Op de foto’s v.l.n.r. Laura Reimerink (coördinator SUN Twente), Peter van Kesteren (voorzitter SUN Twente), Jimme Nordkamp (wethouder gemeente Losser) en Mendy Versteeg (integraal consulent gemeente Losser).

 

Na Almelo, Hardenberg, Hof van Twente heeft ook de gemeente Losser, als eerste gemeente in Noordoost  Twente, besloten zich aan te sluiten bij Stichting Urgente Noden Twente (SUN Twente). De gemeente betaalt de stichting een contributie per inwoner. Vervolgens kunnen inwoners, die in urgente nood verkeren, via de gemeente aanspraak maken op een financiële gift of sociale lening.

Aanvullende hulp

Uit landelijke cijfers blijkt dat elk jaar 1 tot 2 procent van de huishoudens in een financiële noodsituatie terechtkomt, terwijl niet tijdig of voldoende een beroep kan worden gedaan op (wettelijke) voorzieningen, zoals bijzondere bijstand of de voedselbank. Er zijn en blijven altijd mensen die tussen wal en schip raken. Stichting Urgente Noden Twente kan in zo’n geval financiële hulp bieden. 

Hoe werkt de hulp van SUN Twente?

Ze helpen mensen die in een acute noodsituatie zijn beland. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent tussen een uitzichtloze situatie of nieuw perspectief en de moed om door te gaan. Een eenmalige bijdrage of een renteloze lening biedt dan uitkomst. Het gaat om mensen die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enig andere regeling van Rijk of gemeente.

Wie kan deze hulp aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners, bewindvoerders en coördinatoren van vrijwilligersorganisaties kunnen een aanvraag indienen.

Waarvoor kun je een aanvraag indienen?

Er wordt hulp gegeven in de vorm van een éénmalige gift. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • woninginrichting;
 • huishoudelijke apparatuur;
 • kleding;
 • levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel);
 • medische kosten;
 • kosten voor studie of school;
 • aanvragen identiteitsbewijs.

Ze geven ook hulp in de vorm van een renteloze lening. Deze renteloze lening is bedoeld voor mensen met een tijdelijke kredietbehoefte. Diverse kleine schulden, die in de praktijk veel stress kunnen veroorzaken, worden door SUN Twente in één keer afbetaald. Daardoor ontstaat er rust (geen incassokosten, geen deurwaarders) en het betreffende huishouden heeft nog maar een schuldeiser in de vorm van een renteloze lening bij SUN Twente. De lening kan ook worden gebruikt voor een noodzakelijke aanschaf. Alleenstaanden kunnen een lening krijgen van maximaal € 1.750,- en meerpersoonshuishoudens van € 2.500,-. De aflossingstermijn bedraagt maximaal 36 maanden.

Voorbeelden

 • Iemand krijgt een tweedehands fiets om zowel binnen als buiten de gemeente werk te zoeken.
 • Iemand leeft op het bestaansminimum, maar heeft een schuld van € 2.040 bij de belastingdienst. Deze stelt voor om 12 maanden € 170 te betalen. Dit was voor de client niet haalbaar. Haar moeder wilde wel € 760 bijdragen. In overleg met hulpverlening heeft SUN Twente € 1.280 betaald.

Wethouder Jimme Nordkamp: “Financiële hulp van de Stichting Urgente Noden is een welkome aanvulling op ons pakket ter bestrijding van armoede. Er zijn nu eenmaal situaties waarin mensen die in financiële nood zitten niet in aanmerking komen voor hulp door de gemeente. In zo’n geval kunnen mensen een beroep doen op een gift of lening van Stichting Urgente Noden. Het gaat om geld dat is bij elkaar gebracht door bedrijven, stichtingen en particulieren. Geld krijgen van Stichting Urgente Noden heeft als belangrijk voordeel dat er minder regels gelden voor een gift. Dat zorgt voor extra flexibiliteit en snelheid. Als het moet, kan SUN Twente binnen 24 uur financiële hulp bieden.”

Financiering door particulieren, bedrijven en stichtingen

Donateurs storten geld in het giftenbudget of het sociaal Leenfonds van SUN. Donateurs zijn bijvoorbeeld vermogensfondsen, kerken, bedrijven, legaten, particulieren en vaak ook gemeenten. Daarnaast werkt SUN samen met vaste partners waaronder het ING Nederland fonds, de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO), de Gravin van Bylandt Stichting, het Fonds DBL, Fonds Camp en het Fonds Dutry de Drevon.

Hoe kunt u zich melden voor financiële hulp door SUN Twente?

 • Bel met het Toegangsteam van de gemeente Losser, telefoon (053) 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur, of:
 • Bezoek het Toegangsteam Wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur, Raadhuisplein 1 in Losser;
 • Stuur een email naar wijz@losser.nl of
 • Laat uw hulpverlener contact opnemen met SUN Twente.

Op de foto’s v.l.n.r. Laura Reimerink (coördinator SUN Twente), Peter van Kesteren (voorzitter SUN Twente), Jimme Nordkamp (wethouder gemeente Losser) en Mendy Versteeg (integraal consulent gemeente Losser).

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.