Nieuws & Agenda

Gedeputeerde Bert Boerman (Christen Unie) vindt oversteek LAGA-pad veilig genoeg

De gemeente Losser heeft bureau Goudappel in 2022 een onderzoek laten doen naar de alternatieven voor de fietsoversteek LAGA-pad -Hoofdstraat. Dit rapport is naar de provincie Overijssel gestuurd.  Sindsdien is er regelmatig contact geweest  tussen de provincie en gemeente. Het laatste overleg was op 7 februari 2023. Voor wat betreft de oversteek heeft de provincie laten weten dat na de laatste aanpassingen er geen aanleiding is om de oversteek verder aan te passen. 

Verkorte samenvatting van het rapport 

4.1 Verlaging snelheidsregime ter plaatse van de oversteek

Het Handboek Wegontwerp (publicatiedatum 02-01-2018) adviseert om op voorrangskruispunten snelheidsremmende voorzieningen te treffen. Een snelheid van 80 km/h wordt als te hoog gezien uit oogpunt van verkeersveiligheid, met name als er langzaam verkeer oversteekt. In het Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen is in §6.4.3 voor kruispunten zonder verkeersregelinstallatie de volgende tekst opgenomen: Een snelheid van 80 km/h of hoger is als passeersnelheid van voorrangskruispunten te hoog om reden van de verkeersveiligheid. Dit geldt met name als ter plaatse langzaam verkeer oversteekt. De passeersnelheid van het voorrangskruispunt door voorrangsgerechtigd verkeer bedraagt bij voorkeur maximaal 50 km/h. In de meeste gevallen zijn snelheidsverlagende voorzieningen voor of op het kruispunt noodzakelijk. 

5. Alternatieven en een schatting van de kosten

Maatregel                                  Omschrijving                                                                    Kosten          Aanv. maatregel

1. lokale snelheidsverlaging      Plateau of breed middeneiland                                        €230.000

2. verplaatsen komgrens           Breed middeneiland
                                                  + aanpassen markering over 300 meter                           €250.000       verw.beplanting

3. Rotonde bubeko                    Rotonde met vrijliggende fietspaden uit de voorrang        €650.000

4. Rotonde bibeko                     Rotonde met vrijliggende fietspaden in de voorrang
                                                  + aanpassen markering over 300 meter                             €650.000      verw. beplanting

5. VRI bubeko                           Verkeerslichten met linksafvakken op de N731                €1.000.000
    VRI bibeko                             Verkeerslichten op bestaand kruispunt
                                   i.c.m. kommaatregel en aanpassen markering over 300 meter           €500.000     verw. beplanting

6. Fietsbrug                                Fietsbrug met hellingen op grondlichamen                         €1.300.000

7. Fietstunnel                              Fietstunnel met ingegraven hellingen zonder kerende wanden   €1.600.000

6. Samenvatting

Binnen de huidige randvoorwaarden van het project is een brede middengeleider gerealiseerd in de fietsoversteek. Hiermee is een veilige oversteek gerealiseerd, maar blijft de kans op een ongeval bij een foute inschatting van de situatie aanwezig. Het kan dus veiliger.

Het lokaal verlagen van de snelheid op het kruispunt draagt bij aan een hogere veiligheid. Een kruispuntplateau of een breder middeneiland met afrembogen voor het autoverkeer past hierbij. Daarmee is een lokale snelheidsmaatregel de meest gewenste maatregel.

Het verleggen van de komgrens in combinatie met een breed middeneiland leidt ook tot een snelheidsbeperking tot 50 km/h maar brengt extra kosten aan de weg en beplanting met zich mee. Daar staat geen verdere winst voor de verkeersveiligheid tegenover.

Wat nu?

Het positieve is dat er 15 maart verkiezingen zijn en er een grote kans is, dat er een andere gedeputeerde verantwoordelijk wordt voor de portefeuille "Mobiliteit". De gemeenteraad zou een keuze kunnen maken uit te alternatieven en vervolgens wethouder Jaimi van Essen de opdracht kunnen geven om te proberen de provincie zover te krijgen dat ze dit alternatief uitvoeren.

 

 

De gemeente Losser heeft bureau Goudappel in 2022 een onderzoek laten doen naar de alternatieven voor de fietsoversteek LAGA-pad -Hoofdstraat. Dit rapport is naar de provincie Overijssel gestuurd.  Sindsdien is er regelmatig contact geweest  tussen de provincie en gemeente. Het laatste overleg was op 7 februari 2023. Voor wat betreft de oversteek heeft de provincie laten weten dat na de laatste aanpassingen er geen aanleiding is om de oversteek verder aan te passen. 

Verkorte samenvatting van het rapport 

4.1 Verlaging snelheidsregime ter plaatse van de oversteek

Het Handboek Wegontwerp (publicatiedatum 02-01-2018) adviseert om op voorrangskruispunten snelheidsremmende voorzieningen te treffen. Een snelheid van 80 km/h wordt als te hoog gezien uit oogpunt van verkeersveiligheid, met name als er langzaam verkeer oversteekt. In het Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen is in §6.4.3 voor kruispunten zonder verkeersregelinstallatie de volgende tekst opgenomen: Een snelheid van 80 km/h of hoger is als passeersnelheid van voorrangskruispunten te hoog om reden van de verkeersveiligheid. Dit geldt met name als ter plaatse langzaam verkeer oversteekt. De passeersnelheid van het voorrangskruispunt door voorrangsgerechtigd verkeer bedraagt bij voorkeur maximaal 50 km/h. In de meeste gevallen zijn snelheidsverlagende voorzieningen voor of op het kruispunt noodzakelijk. 

5. Alternatieven en een schatting van de kosten

Maatregel                                  Omschrijving                                                                    Kosten          Aanv. maatregel

1. lokale snelheidsverlaging      Plateau of breed middeneiland                                        €230.000

2. verplaatsen komgrens           Breed middeneiland
                                                  + aanpassen markering over 300 meter                           €250.000       verw.beplanting

3. Rotonde bubeko                    Rotonde met vrijliggende fietspaden uit de voorrang        €650.000

4. Rotonde bibeko                     Rotonde met vrijliggende fietspaden in de voorrang
                                                  + aanpassen markering over 300 meter                             €650.000      verw. beplanting

5. VRI bubeko                           Verkeerslichten met linksafvakken op de N731                €1.000.000
    VRI bibeko                             Verkeerslichten op bestaand kruispunt
                                   i.c.m. kommaatregel en aanpassen markering over 300 meter           €500.000     verw. beplanting

6. Fietsbrug                                Fietsbrug met hellingen op grondlichamen                         €1.300.000

7. Fietstunnel                              Fietstunnel met ingegraven hellingen zonder kerende wanden   €1.600.000

6. Samenvatting

Binnen de huidige randvoorwaarden van het project is een brede middengeleider gerealiseerd in de fietsoversteek. Hiermee is een veilige oversteek gerealiseerd, maar blijft de kans op een ongeval bij een foute inschatting van de situatie aanwezig. Het kan dus veiliger.

Het lokaal verlagen van de snelheid op het kruispunt draagt bij aan een hogere veiligheid. Een kruispuntplateau of een breder middeneiland met afrembogen voor het autoverkeer past hierbij. Daarmee is een lokale snelheidsmaatregel de meest gewenste maatregel.

Het verleggen van de komgrens in combinatie met een breed middeneiland leidt ook tot een snelheidsbeperking tot 50 km/h maar brengt extra kosten aan de weg en beplanting met zich mee. Daar staat geen verdere winst voor de verkeersveiligheid tegenover.

Wat nu?

Het positieve is dat er 15 maart verkiezingen zijn en er een grote kans is, dat er een andere gedeputeerde verantwoordelijk wordt voor de portefeuille "Mobiliteit". De gemeenteraad zou een keuze kunnen maken uit te alternatieven en vervolgens wethouder Jaimi van Essen de opdracht kunnen geven om te proberen de provincie zover te krijgen dat ze dit alternatief uitvoeren.

 

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.