Nieuws & Agenda

Controversiële windmolenplannen raken gevoelige snaar

Deze week publiceerde Dagblad Tubantia over de Duitse plannen voor zes industriële windturbines bij Bardel, slechts 400 meter van de grens met Losser. Stichting Tegenwind Noord Oost Twente (STNOT) reageert onthutst en stelt dat de gemeente Losser beter had moeten opletten.

STNOT beweert al vorig jaar gewaarschuwd te hebben over deze plannen. Zij hebben meerdere brieven gestuurd naar zowel Bad Bentheim als de gemeente Losser. Naar eigen zeggen wist de gemeente van contacten tussen de Duitse burgemeester en de wethouder van duurzaamheid van Losser, Jaimi van Essen. De officiële reactie van Losser was volgens de stichting dat STNOT "maatschappelijke onrust zou veroorzaken."

Wethouder Jaimi van Essen van D66 kon volgens STNOT zijn energietransitiebeleid voortzetten na coalitievorming met Burgerforum. Ondanks dat Burgerforum zich tegen windturbines heeft uitgesproken, is er toch een initiatief voor een nieuw windpark in de maak. STNOT vindt het onbegrijpelijk dat Burgerforum beweert niet op de hoogte te zijn. STNOT heeft een zienswijze tegen deze plannen ingediend en hoopt op correcte naleving van Europese regels, gezien de nabijheid van buurgemeenten.

Reactie wethouder

Volgens wethouder Van Essen is de gemeente Losser op de hoogte gesteld door Stadt Bentheim over hun voornemen om een windmolenpark te bouwen bij "Fürstliche Tannen". Losser heeft ambtelijk gereageerd, waarbij ze benadrukken dat de belangen van de gemeente kunnen worden geschaad door de nabijheid van de windturbines. Losser wil daarom in contact blijven met Stadt Bentheim.

De plannen van Bad Bentheim zijn al in mei dit jaar door de burgemeester aan de gemeenteraad van Losser gepresenteerd. Losser had al eerder aangegeven dat de gekozen locatie "landschappelijk gezien niet hun voorkeur heeft", maar erkent dat ze als gemeente weinig invloed hebben.

Reactie Burgerforum

Burgerforum zegt tegen Hallo Losser op alle mogelijke momenten zienswijzen en bezwaren te hebben ingediend. Ze werden pas op 21 juli op de hoogte gesteld van de structuurvisie, terwijl de sluitingstermijn 17 juli was. Hierop hebben ze direct gereageerd. Burgerforum bekritiseert de gebrekkige communicatie van de Duitse buren en zal de situatie nauwlettend volgen.

Burgerforum benadrukt dat ze altijd open en transparant zijn geweest en betreurt de eenzijdige focus van STNOT op hun partij. Ze stellen dat de windturbines er komen vanwege beslissingen van de vorige coalitie en de provincie, die het bevoegd gezag is voor grote windprojecten.

Verhitte discussie

Het blijft dus een verhitte discussie rondom de windturbines in onze gemeente. Alle partijen lijken hun zegje te willen doen, maar de toekomst blijft onduidelijk. De vraag die overblijft: wat zijn de volgende stappen? In ieder geval zullen de ogen gericht blijven op de ontwikkelingen aan beide kanten van de grens.

Deze week publiceerde Dagblad Tubantia over de Duitse plannen voor zes industriële windturbines bij Bardel, slechts 400 meter van de grens met Losser. Stichting Tegenwind Noord Oost Twente (STNOT) reageert onthutst en stelt dat de gemeente Losser beter had moeten opletten.

STNOT beweert al vorig jaar gewaarschuwd te hebben over deze plannen. Zij hebben meerdere brieven gestuurd naar zowel Bad Bentheim als de gemeente Losser. Naar eigen zeggen wist de gemeente van contacten tussen de Duitse burgemeester en de wethouder van duurzaamheid van Losser, Jaimi van Essen. De officiële reactie van Losser was volgens de stichting dat STNOT "maatschappelijke onrust zou veroorzaken."

Wethouder Jaimi van Essen van D66 kon volgens STNOT zijn energietransitiebeleid voortzetten na coalitievorming met Burgerforum. Ondanks dat Burgerforum zich tegen windturbines heeft uitgesproken, is er toch een initiatief voor een nieuw windpark in de maak. STNOT vindt het onbegrijpelijk dat Burgerforum beweert niet op de hoogte te zijn. STNOT heeft een zienswijze tegen deze plannen ingediend en hoopt op correcte naleving van Europese regels, gezien de nabijheid van buurgemeenten.

Reactie wethouder

Volgens wethouder Van Essen is de gemeente Losser op de hoogte gesteld door Stadt Bentheim over hun voornemen om een windmolenpark te bouwen bij "Fürstliche Tannen". Losser heeft ambtelijk gereageerd, waarbij ze benadrukken dat de belangen van de gemeente kunnen worden geschaad door de nabijheid van de windturbines. Losser wil daarom in contact blijven met Stadt Bentheim.

De plannen van Bad Bentheim zijn al in mei dit jaar door de burgemeester aan de gemeenteraad van Losser gepresenteerd. Losser had al eerder aangegeven dat de gekozen locatie "landschappelijk gezien niet hun voorkeur heeft", maar erkent dat ze als gemeente weinig invloed hebben.

Reactie Burgerforum

Burgerforum zegt tegen Hallo Losser op alle mogelijke momenten zienswijzen en bezwaren te hebben ingediend. Ze werden pas op 21 juli op de hoogte gesteld van de structuurvisie, terwijl de sluitingstermijn 17 juli was. Hierop hebben ze direct gereageerd. Burgerforum bekritiseert de gebrekkige communicatie van de Duitse buren en zal de situatie nauwlettend volgen.

Burgerforum benadrukt dat ze altijd open en transparant zijn geweest en betreurt de eenzijdige focus van STNOT op hun partij. Ze stellen dat de windturbines er komen vanwege beslissingen van de vorige coalitie en de provincie, die het bevoegd gezag is voor grote windprojecten.

Verhitte discussie

Het blijft dus een verhitte discussie rondom de windturbines in onze gemeente. Alle partijen lijken hun zegje te willen doen, maar de toekomst blijft onduidelijk. De vraag die overblijft: wat zijn de volgende stappen? In ieder geval zullen de ogen gericht blijven op de ontwikkelingen aan beide kanten van de grens.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.