College akkoord met zonneveld Twence aan Drielandweg Overdinkel

College akkoord met zonneveld Twence aan Drielandweg Overdinkel

Het college van B&W  gaat, onder voorwaarden, akkoord met de aanleg van een nieuw zonneveld van ongeveer 18 hectare aan de Drielandweg in Overdinkel. Het zonneveld is een initiatief van Twence. Het nieuwe zonneveld sluit aan op het bestaande zonneveld dat daar eerder is aangelegd door de firma Kronos. In totaal zijn vier aanvragen voor zonnevelden binnengekomen bij de gemeente Losser.

4 aanvragen voor zonnevelden

Naast de aanvraag van Twence waren er drie andere aanvragen voor kleinere zonnevelden: bij de Oelermars, aan de Koopsweg en bij Glane (in grote variërend van 4 tot  10 hectare). De vier aanvragen zijn in relatie tot elkaar beoordeeld en getoetst aan de geldende beleidskaders, zoals 50% lokaal eigendom en een goede landschappelijke inpassing. Ook is de beperkt beschikbare netwerkcapaciteit meegewogen. Die afweging heeft ertoe geleid dat het college kiest voor de realisatie van het zonneveld aan de Drielandweg en de drie andere aanvragen afwijst.

Lokaal eigendom

Belangrijke voorwaarde is dat het nieuwe zonneveld voor 50% in lokaal eigendom komt. De eerste informatiebijeenkomsten hierover zijn inmiddels geweest, in samenwerking met de Dorpsraad Overdinkel. Ook moet initiatiefnemer Twence voor een bedrag van 800 euro per hectare per jaar investeren in maatschappelijke opgaven buiten het project.

Forse stap in energietransitie

Als dit zonneveld is gerealiseerd, is een forse stap gezet richting de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Regionale Energiestrategie. Wethouder Jaimi van Essen: “In 2050 willen we al onze energie zelf opwekken. De eerste stap hierin is dat we in 2030 de helft van onze energie duurzaam opwekken. Daarvoor werken we samen met de andere NOT-gemeenten. De vier gemeenten moeten in totaal 225 GWh per jaar opwekken, met zonne-energie en windenergie. Dit zonnepark levert straks ongeveer 25 GWh. Samen met het bestaande park van Kronos komt het totaal op ongeveer 50 GWh, en daarmee zetten we een forse stap richting onze doelstelling voor 2030. Maar dit is niet het eindpunt, we werken hard door aan andere projecten om in 2050 energieneutraal te zijn.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud