Voor Cantica Nova is Marijke Jannink van onschatbare waarde

Voor Cantica Nova is Marijke Jannink van onschatbare waarde

Zo eindigde de jubileumspeech van Cantica Nova, vanwege het 50 jarig lidmaatschap van Marijke. Ze werd geprezen voor al haar vrijwillige activiteiten voor de zangvereniging. Ze kreeg een prachtig beeldje van een zangkoortje overhandigd. Dit alles vond plaats op de jaarvergadering van de zangvereniging op 4 april ’s avonds in het Tukkershoes.

Klap op de vuurpijl

Klap op de vuurpijl en tot grote verrassing van Marijke was de komst van wethouder Marian Oosterbroek in haar hoedanigheid van locoburgemeester. Ze sprak Marijke toe vanwege het unicum binnen de vereniging dat ze 50 jaar lid was. Een vrijwilligster op en top. En niet enkel binnen Cantica Nova. Een detail uit de toespraak van de locoburgemeester: “Hetzelfde geldt voor carnavalsvereniging de Martinikerlkes uit Losser. In het begin van uw periode bij deze vereniging – in 1980 – was u betrokken bij het bouwen van de praalwagen en het maken van de carnavalskleding. Als lid van de kledingcommissie – voorheen het damescomité – wordt door u en uw mede-commissieleden de loopgroepkleding genaaid. Vervolgens worden de deelnemers door u geschminkt vlak voor de optocht. Buiten het carnavalsseizoen bent u actief met activiteiten voor de rommelmarkt en het Brueghelaans Festijn door een kraam te bemannen. Dan zijn er nog uw activiteiten voor de Bibliotheek Losser. De afgelopen 10 jaar haalt en brengt u grootletterboeken naar een aantal leden van de bibliotheek, dat niet meer in staat is zelf de bibliotheek te bezoeken. Deze leden zijn niet alleen dankbaar voor deze service, maar ook voor het sociale aspect.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd

Tenslotte sprak de locoburgemeester de volgende woorden: “Gezien uw vele verdiensten voor de carnaval en de bibliotheek en vooral uw enorme inzet voor de Gemengde zangvereniging Cantica Nova wordt u vandaag geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.” Marijke raakte duidelijk geëmotioneerd. Hierop volgden de felicitaties van de koorleden, familie, vrienden en bekende die in groten getale aanwezig waren.

Auteur: Sietse Smit
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud