Camperplaats Skop’nboer gaat uitbreiden

Camperplaats Skop’nboer gaat uitbreiden

Camperplaats Skop’nboer aan de Schaapskooiweg 2 in Overdinkel is een agrarisch bedrijf. Met de aanleg van 25 camperplaatsen is in 2015 Camperplaats Skop’nboer ontstaan. Het huidige agrarisch bedrijf biedt vanwege de omvang en de ligging nabij Natura 2000-gebied onvoldoende toekomstperspectief. Om deze reden wil men het agrarisch bedrijf beëindigen en de (verblijfs)recreatieve mogelijkheden op het perceel uitbreiden. 

Concreet gaat het om :

 • Uitbreiding van het aantal camperplaatsen van 25 camperplaatsen naar 49 camperplaatsen
 • Realisatie van zes plattelandskamers in de voormalige kapschuur (is reeds een omgevingsvergunning voor verleend)
 • Het realiseren van zes glampingplaatsen (tent)
 • Verbouwen voormalige agrarische schuur naar een recreatieve functie. Het betreft hier onder meer:
  • receptie
  • dag-recreatieve activiteiten
  • ondergeschikte horeca (ten dienste van het recreatiebedrijf)
  • een gemeenschappelijke ruimte/zaal die ook gebruikt kan worden als vergaderlocatie
  • kleine ruimte voor de verkoop van streekeigen producten
  • steunpunt Tourist Info Losser
  • rustpunt dagrecreanten.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd, gedurende deze periode heeft een ieder de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het bestemmingsplan. 

Auteur: Theo Kip
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud