Nieuws & Agenda

Burgerforum strijdt voor betere klachtenprocedure in Losser

De lokale politieke partij Burgerforum uit Losser zet zich in voor een verbeterde klachtenprocedure binnen de gemeente.

Ze benadrukken dat de klachtencommissie er is voor burgers die zich onjuist behandeld voelen door gemeentemedewerkers of bestuurders. Dit staat los van de bezwaarschriftencommissie, die zich bezighoudt met bezwaren tegen gemeentelijke besluiten. Burgerforum heeft aangegeven dat de huidige klachtenprocedure verouderd is en dat er recentelijk onrust was in Enschede over de onafhankelijkheid van hun klachtencommissie.

De partij heeft daarom meerdere keren vragen gesteld en het belang van een goede en toegankelijke klachtenprocedure benadrukt. De Rekenkamercommissie Dinkelland-Losser-Oldenzaal is een onderzoek gestart naar de klachtenafhandeling, wat kan bijdragen aan verbeteringen. Het doel is om te onderzoeken hoe de klachtenafhandeling is georganiseerd, welke resultaten dit oplevert en hoe hierover wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Burgerforum kijkt uit naar de resultaten van dit onderzoek en zal deze delen met de inwoners van Losser.

De lokale politieke partij Burgerforum uit Losser zet zich in voor een verbeterde klachtenprocedure binnen de gemeente.

Ze benadrukken dat de klachtencommissie er is voor burgers die zich onjuist behandeld voelen door gemeentemedewerkers of bestuurders. Dit staat los van de bezwaarschriftencommissie, die zich bezighoudt met bezwaren tegen gemeentelijke besluiten. Burgerforum heeft aangegeven dat de huidige klachtenprocedure verouderd is en dat er recentelijk onrust was in Enschede over de onafhankelijkheid van hun klachtencommissie.

De partij heeft daarom meerdere keren vragen gesteld en het belang van een goede en toegankelijke klachtenprocedure benadrukt. De Rekenkamercommissie Dinkelland-Losser-Oldenzaal is een onderzoek gestart naar de klachtenafhandeling, wat kan bijdragen aan verbeteringen. Het doel is om te onderzoeken hoe de klachtenafhandeling is georganiseerd, welke resultaten dit oplevert en hoe hierover wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Burgerforum kijkt uit naar de resultaten van dit onderzoek en zal deze delen met de inwoners van Losser.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser