Afdeling KBO Losser opgeheven

Afdeling KBO Losser opgeheven

De afdeling KBO-SBL Losser heeeft een moeilijke periode doorgemaakt. Naast de corona-perikelen van de afgelopen jaren, liep het ledental terug door vergrijzing en uitstroom leden en geen “jonge” aanwas. Het invullen van de bestuursfuncties lukte niet meer en ook het aantal actieve deelnemers nam drastisch af. Het bestuur heeft daarop het besluit genomen om eind 2022 te stoppen. De leden en donateurs hebben hiervoor veel begrip getoond tijdens de jaarvergadering in het voorjaar van 2022. 

En niet alleen lokaal maakt de KBO, Katholieke Bond voor Ouderen, een roerige tijd door. De provinciale afdeling heeft zich onlangs afgescheiden van de Landelijke Unie KBO, onduidelijk is hoe het verder gaat.

De vereniging KBO en de activiteiten van de stichting SBL opheffen vond plaats tijdens een gezellige afsluitings- en opheffingsbijeenkomst bij Dijk 59 op 2 november.. Met een dinertje en een drankje voor de leden die kwamen en een kleine gift voor de leden die thuis moesten blijven of anderszins niet mee konden doen.

Tijdens het etentje werd teruggekeken kijken op bijna 70 jaar KBO (SBL) Losser. Om daarna met elkaar het glas te heffen op het afsluiten van een moeilijke periode en het opheffen van de vereniging.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud