Acht Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen

Acht Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen

Onder grote belangstelling van familie en bekenden zijn vanmorgen in ’t Lossers hoes acht inwoners uit de gemeente Losser in het zonnetje gezet. Zeven inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een inwoner is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen uit handen van burgemeester Cia Kroon de Koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving. Een van de gedecoreerden, mevrouw Mendy ten Veen, was verhinderd. Voorafgaand aan de bijeenkomst bracht de burgemeester haar per videoverbinding op de hoogte van haar onderscheiding. Haar versierselen worden op een later tijdstip opgespeld.

Verrassing

Alle gedecoreerden worden met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt. Burgemeester Kroon spreekt lovende woorden uit aan iedere gedecoreerde afzonderlijk. Vooral wordt de nadruk gelegd op het belang van vrijwilligerswerk in de Losserse gemeenschap. De meest verbaasde was Theo Toonen toen hij door zijn echtgenote Cia Kroon naar voren werd verzocht en zijn familie de zaal betrad. Totaal niet op gerekend. Verbazing en emotie alom bij Theo.

Op de groepsfoto van de gedecoreerden van links naar rechts
Voorste rij : Mevr. Mieke Geuverink-Bloemen, Mevr. Mariël Meijerink, Burgemeester Cia Kroon, Mevr. Joke Kühlkamp-Padberg, 
Achterste rij : Dhr. Raimond Oude Egbrink, Dhr. Arjan van Huizen, Dhr. Henri uit het Broek, Dhr. Theo Toonen.
In het kader mevr. Mendy ten Veen. Zij was vandaag verhinderd.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Dhr. Theo Toonen,  Losser

Prof. Theo Toonen heeft zich vanuit zijn werk als wetenschapper uitermate verdienstelijk gemaakt voor de maatschappij en wel in het bijzonder op vijf specifieke gebieden:

 • Armoedebestrijding, onder meer als lid van de stichting Task Force Kwaliteit Bijstand en de organisatie Stimulansz.
 • Waterbeheer, bijvoorbeeld als lid van de adviescommissie Water
 • Stimuleren van de samenwerking op het gebied van openbaar bestuur tussen de universiteit Leiden, de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland
 • Europese samenwerking als oprichter van de European Group of Public Administration
 • Inzet om technologische vooruitgang ten dienste te stellen aan maatschappelijke en sociale veranderingen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Dhr. Henri uit het Broek, de Lutte

 • Secretaris en vrijwilliger van de Klootschietvereniging Ons Genoegen; 1974 tot heden.
 • Bouwcoördinator van het clubgebouw, van 1997-2001
 • Vanaf 2008 jaren ingezet voor samengaan klootschietbond en kogelwerpbond
 • Oprichter /secretaris van de solexclub Het Vliegwiel; 2005 tot 2018

Mevr. Mieke Geuverink-Bloemen, Losser

 • Pleeggezin en fokgastoudergezin voor blindengeleidehonden voor het KNGF; 2002 tot heden
 • Gedurende ruim 20 jaar 15 pups langer dan een jaar in huis gehad
 • Acht honden opgeleid tot afgestudeerd geleidehond en 1 van de honden is ouderhond geworden voor het fokprogramma.

Dhr. Arjan van Huizen, Losser

 • Penningmeester en voorzitter van Algemeen Drum- en Trompetterkorps De Tukkers uit Losser; 1981 t/m 2019
 • Na fusie met Kunst en Strijd vanaf januari 2020 penningmeester van muziekvereniging DTKS
 • Lid van vele commissies, heeft vereniging financieel gezond gehouden en heeft zich hard gemaakt voor werving nieuwe leden

Mevr. Joke Kühlkamp-Padberg, Losser

 • Vrijwilliger Carnavalsvereniging De Gaffel Oaskes; 1976 tot heden.
 • Lid bestuur RKUVL  RK Uitvaartvereniging Losser; 1998 tot heden
 • Sinds 1999 actief als bestuurslid / raadslid / lid van diverse commissies en vrijwilliger van de VVD Losser
 • Vrijwilliger Kühlkamp Korenfestival; 2005 – 2017
 • Voorzitter van Dameskegelclub;1986 tot heden

Mevr. Mariël Meijerink, Losser

 • Sinds 1996 diverse functies bekleed in onder andere bestuur en commissies van de Handbalvereniging Combinatie ‘64
 • Inkoop- en barfunctie Stichting Sportkantine Losser; 2019 tot heden
 • Organisatie kersthandbaltoernooi basisscholen groepen 7 en 8 gemeente Losser; 1998-heden
 • Bestuurslid / penningmeester van het gemengd koor ST Caecilia; 1997 tot heden

Dhr. Raimond Oude Egbrink, de Lutte

 • Penningmeester Stichting Hellehond; 2002-2005
 • Penningmeester en secretaris Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond; 2001-2020
 • Penningmeester Bosduvelkes; 2011- 2019
 • Instructeur jeugd en deelnemer Mirreweenterhoornbloazers De Lutte, 1984 tot heden
 • Subsidieverwerver en penningmeester Dorpslab. De Lutte, 2019 tot heden

Mevr. Mendy ten Veen, Losser

 • Lid van bestuur /penningmeester en blokfluitlerares bij voorheen Harmonie Kunst en Strijd, nu na fusie muziekvereniging DTKS); 1989-2013
 • Blokfluitlerares, voorzitter Jeugd Activiteitencommissie bij Harmonie Concordia; 2013 tot heden
 • Lid van de Ouderraad, Verkeersouder, Brigadier van OBS De Saller; 2011-2019
 • Collectant bij de Nierstichting; 2014 tot heden
 • Penningmeester van de Zonnebloem, 2019 tot heden

Toespraak burgemeester voor gedecoreerden:

Henri Uit het Broek De Lutte

Geachte meneer Uit het Broek, U bent voorgedragen voor uw verdiensten bij diverse verenigingen. Het was 1961 dat u lid werd van klootschietersvereniging Ons Genoegen. U bent dus ruim 60 jaar lid. Meer dan 40 jaar secretaris geweest van de vereniging bovendien. Nog altijd bent u spelend lid en vrijwilliger en helpt u mee bij het ophalen van oud-papier in Zuid-Berghuizen om daarmee de club financieel te steunen.

Als secretaris hebt u alle taken vervuld die bij deze functie horen, aangevuld met het onderhouden van contacten met de bond en zusterverenigingen en u bekommert zich om het wel en wee van ieder lid. U was schatbewaarder van het historisch archief en nog altijd houdt u het archief up-to-date door het fotograferen van officiële gelegenheden. Toen in 1997 het proces van het nieuwe clubgebouw in gang werd gezet, zette u zich in voor het ontwerp.

Destijds was u de bouwcoördinator en nog altijd bent u de technische man. U onderhield de baan van het clubgebouw, die u nota bene zelf heeft ontworpen en gerealiseerd.

Samen met de toenmalige voorzitter heeft u er bovendien voor gezorgd dat de naam ‘klootscheet’n’ bij veel verenigingen en bonden behouden is gebleven. Er waren nog meer activiteiten waarbij u betrokken was: het 100-jarig jubileumfeest van Ons Genoegen, het jubileumboek, het samengaan van de klootschietbond en de kogelwerpbond en de uitwisselingen met de Duitse gemeente Nordenham. Uw andere activiteit betreft solexclub ’t Vliegwiel. U was medeoprichter in 2005. Ondertussen bestaat de club uit een aantal leden die activiteiten organiseren en aan liefdadigheid doen. Saamhorigheid, behulpzaamheid en plezier zijn de speerpunten van het Vliegwiel, vandaar dat de inzet vooral gericht is op goede doelen. In het bijzonder op Lutterse verenigingen en ouderen. Activiteiten zoals de Witte Tent en het poasstaak’n slepp’n bijvoorbeeld hebben bedragen opgeleverd die aan diverse Lutterse verenigingen en instanties zijn geschonken. U bent de bedenker van deze acties die geld opgebracht hebben voor de lokale gemeenschap. Voor de solexclub organiseert u ritten en activiteiten, waaronder uitstapjes in binnen- en buitenland. Soms zelfs in combinatie met motoren en tractoren. Meneer Uit het Broek, zowel bij Ons Genoegen als bij ’t Vliegwiel wordt u getypeerd als verenigingsman die sfeer maakt en van alles op touw zet. Iemand die zich inzet voor de andere mensen. Het heeft zijne majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd

Mieke Geuverink-Bloemen Losser

Geachte mevrouw Geuverink-Bloemen. Hoe wordt een hond een geleidehond? Dankzij de inzet en het geduld van pleeggezinnen in het hele land. Uw gezin is een van deze gezinnen waar geleidehonden worden opgevoed. U bent ‘puppypleegouder’ zoals dat wordt genoemd.

U bent met uw taak voor KNGF Geleidehonden gestart in 2002. Het KNGF staat voor Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds In meer dan 20 jaar tijd heeft u vijftien pups opgevoed. Van deze pups zijn er tot heden acht afgestudeerd als geleidehond. Een is ouderhond geworden voor het fokprogramma. Voor KNGF is de inzet van pleeggezinnen onontbeerlijk in de aanloop naar de opleiding van een hond tot geleidehond. De pups moeten opgroeien onder de meest ideale omstandigheden, in een gezinssituatie met tijd, liefde en persoonlijke aandacht voor het opvoeden van pups. Het opvoeden en verzorgen van pups is praktisch een dagtaak. De pups blijven voor een periode van 1 jaar bij een gezin. Het meeste werk komt op de schouders van een persoon – in het geval van uw gezin op uw schouders, hoewel het impact heeft op het gehele gezin. Na een jaar van intensieve verzorging volgt immers het onvermijdelijke afscheid. In dit jaar bent u bezig om de hond zindelijk te maken, basisgehoorzaamheid bij te brengen en optimaal te socialiseren. Alles om de pups op te leiden tot aspirant-geleidehonden. Vanaf 2017 heeft u moederhonden in huis genomen die nesten kregen. De moederhond blijft haar hele leven bij het fokgastgezin, waar zij maximaal vier nesten krijgt. De moederhond krijgt intensieve begeleiding. Dan gaat het om de matching met de vaderhond, de zwangerschap en de nestperiode. Daar komen nog taken bij zoals het om de paar uur handmatig bijvoeren. Als de pups kunnen lopen, worden gevoerd en meer aandacht nodig hebben wordt het werk fysieker. Daarnaast begint dan de socialisatie: de pups moeten bekend gemaakt worden met alles wat een geleidehond in zijn latere leven ook gaat meemaken. U nam in een aantal gevallen de opvoeding over van een pleeggezin, waarin de opvoeding niet goed liep. Met uw liefde en geduld wist u de opvoeding weer in goede banen te leiden. Ook zorgde u dat overgeplaatste of gepensioneerde honden een goed tehuis kregen. Het doel van KNGF Geleidehonden is om mensen met een visuele of andere beperking uiteindelijk meer mobiliteiten en zelfstandigheid te bieden middels een geleidehond. Al meer dan 20 jaar zet u zich intensief en vol enthousiasme voor dit doel in, om andere mensen te kunnen helpen. KNGF is u dan ook zeer erkentelijk voor uw inzet. Zij vinden dat u in aanmerking komt voor een bijzondere blijk van waardering in de vorm van een lintje.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de orde van oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd.

Arjan Van Huizen Losser

Geachte meneer Van Huizen, Het was 1972 toen u lid werd van toen nog de Algemeen Drum- en Trompetterkorps de Tukkers in Losser. U was 11 jaar. Uw vader was een van de oprichters van de vereniging. Op 20-jarige leeftijd aanvaardde u het penningmeesterschap, een taak die u 16 jaar uitvoerde. Vervolgens werd u voorzitter om daarna weer penningmeester te worden, een functie die u nu nog bekleedt. In 50 jaar tijd is er veel gebeurd bij de muziekvereniging.

Hij is gegroeid, er zijn reizen naar het buitenland gemaakt er zijn optredens, concerten en taptoes verzorgd. U heeft bijgedragen aan de activiteiten in de oude kantine en was vervolgens betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe clubgebouw. U stelde zich beschikbaar voor bardiensten. Daarnaast was u medeorganisator van het Black- and Whiteconcert in het openluchttheater. Toen Harmonievereniging Kunst en Strijd en Algemeen Drum-en Trompetterkorps De Tukkers op 1 januari 2020 fuseerden tot muziekvereniging DTKS, regelde u daarvoor alle benodigde stukken. De fusieperiode werd direct gevolgd door de coronaperiode waarin u vele uren heeft gespendeerd om de club financieel gezond te houden en in aanmerking te komen voor coronasteun. Als penningmeester weet u door vindingrijkheid en uw netwerk op verschillende manieren fondsen te werven. Er zijn veel werkgroepen waarbij u bent betrokken, waaronder de muziekcommissie, de Christmasfaircommissie, de barcommissie, de ledenwerfcommissie en de oudpapier-commissie. De werving van nieuwe leden heeft uw speciale aandacht. Lesgeven op basisscholen, contacten opzetten met directies van scholen om muziekonderwijs te stimuleren, contacten met lokale media onderhouden, nieuwsbrieven versturen: u zorgt ervoor dat de vereniging zichtbaar is, dat er nieuwe leden blijven komen en dat de bestaande leden betrokken blijven. En, heel belangrijk, dat kinderen muziek gaan maken! Bij DTKS wordt u gezien als iemand die zich volledig inzet voor de muziekvereniging. U heeft meerdere bestuursfuncties gehad en bent erelid van de vereniging en u bent heel actief.

Het is voor de vereniging altijd duidelijk hoe het er financieel voorstaat dankzij uw penningmeesterschap. Samenvattend kunnen we concluderen dat u bijna uw hele leven betrokken bent bij DTKS. Zonder u zou de vereniging er heel anders uitzien. Deze inzet wordt vandaag gewaardeerd met een Koninklijke onderscheiding. Het heeft zijne majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!

Joke Kühlkamp-Padberg Losser

Geachte mevrouw Kühlkamp, lieve Joke, Je bent geworteld in de Losserse samenleving.

Je zet je in voor verschillende verenigingen en activiteiten. Je bent de moeder van het Losserse Carnaval. Sinds 1976 ben je actief bij de overkoepelende carnavalsvereniging de Gaffel Aöskes. Dat was het jaar dat je echtgenoot Henk Prins van Losser werd.

Jij voegde je vervolgens bij de dames van het Prinsencollege. Samen met je man Henk ben je de hoeder van het Losserse Carnaval. Iedereen kan bij jou terecht voor raad en daad. Ook ongevraagd geef je wijze adviezen. Je hebt menig Prins en zijn entourage bijgestaan als chef de protocol. En dat geldt ook voor ons College. Joke weet altijd raad bij protocollaire vraagstukken zoals wat moet je aan- met of zonder steek en onderscheidingen, en waar mag je niet ontbreken. Je ondersteunde diverse verenigingen naast de Gaffel Aöskes, zoals carnavalsvereniging de Grösmeeierkes. Jouw kwaliteiten als gastvrouw worden geroemd bij de Gaffel Aöskes. Bij jou thuis is altijd plaats voor bezoekers en bijeenkomsten, gezien de honderden vergaderingen en bijeenkomsten die er zijn gehouden. De introductie van de nieuwe Prins, bijeenkomsten en marge van etalagewedstrijden, prinsenballen, gala’s en slotballen: bij Joke en Henk moet je zijn. Joke, Je bent een vrouw met autoriteit en geeft zo een gezicht aan vrouwen in het Carnaval. Ook op andere terreinen ben jij heel actief.

Sinds 1986 ben je voorzitter van dameskegelclub ‘Wie smiet vedan’. Voor RK Uitvaartvereniging Losser doe je sinds april 1998 administratief werk. Toen werd gevraagd om een bestuurslid, meldde jij je spontaan. Sindsdien ben je een ambassadeur van de vereniging. Je woont regelmatig de landelijke en regionale vergaderingen van de

Federatie Katholieke Begrafenisverenigingen bij. Als Lid van VVD Losser heb je vele functies vervuld, Je was raadslid en commissielid, bestuurslid en penningmeester. Sinds de afdeling Losser in 2016 opging in de afdeling Noordoost-Twente, draai je ook hier mee.

Je voorziet raadsleden van input, met een voorkeur voor ruimtelijke zaken.En bent heel vaak in onze raadszaal te vinden. Je bent altijd zeer betrokken bij onze inwoners. In 2005 startte het Korenfestival in Openluchttheater Brilmansdennen. Dit festival heeft een tijd lang jullie naam gedragen. Je hebt in al die jaren veel geregeld voor het Korenfestival. Als koorbegeleider, organisator en gastvrouw. Vergaderingen van het bestuur en de nazit van het festival waren, u raadt het al, bij Joke thuis. Joke, in Losser kent men jou natuurlijk van Kühlkamp, het mooie bedrijf dat je samen met je man hebt opgebouwd. Behalve bij het Carnaval ben je ook hier een voorbeeld voor andere vrouwen. Je laat al heel lang zien dat je als vrouw ook ondernemer kan zijn. Daar heeft men in vroeger tijden vast aan moeten wennen. Met Henk vorm je een gouden duo. Hij is al onderscheiden, dus nu is het tijd om jou waardering te geven voor al je activiteiten op maatschappelijk gebied. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd je te benoemen tot lid in de orde van oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!

Mariël Meijerink Losser

Geachte mevrouw Meijerink, U bent 40 jaar lid van de handbalvereniging combinatie ’64 in Losser Sinds meer dan 25 jaar bent u er vrijwilliger. U heeft verschillende functies vervuld over een lange periode. Nog altijd bent u er actief. Ik zal uw betrokkenheid samenvatten, want de lijst is lang. U heeft jeugdkampen georganiseerd en was betrokken bij de deelname van de vereniging aan de Avondvierdaagse. U bent het aanspreekpunt voor alle technische zaken, u regelt coaches en trainers voor de teams, u legt contacten met ouders, trainers, coaches en het bestuur als lid van de jeugdcommissie en de technische commissie teamindeling. Uw taken als lid van de kantinecommissie combineert u met het wedstrijdsecretariaat. U bent het aanspreekpunt voor andere verenigingen en het Handbalverbond. Daarnaast bent u trainer en coach. Tevens zet u zich in voor Sportkantine Losser, de stichting die het levenslicht zag toen de nieuwe sporthal in Losser opende. Combinatie ’64 en Volley ’68 beheren samen de kantine van sporthal de Fakkel Namens de handbalvereniging verzorgt u de inkoop en bent u beschikbaar voor activiteiten.

Bovendien bent u sinds 25 jaar medeorganisator van het kersthandbaltoernooi voor basisscholen in de gemeente Losser. Een sporthal vol handballende leerlingen van de groepen 7 en 8 is elk jaar weer het resultaat op de dag na kerst. Afgelopen jaar heb ik gezien wat een prachtig toernooi het is. Kinderen uit verschillende dorpen van onze gemeente doen mee.

Naast het sportieve aspect, is er ook het muzikale aspect. Uw koorcarrière startte in 1979 bij het jeugdkoor, waar u in 2000 penningmeester werd. Enkele jaren later werden het jeugdkoor en het herenkoor samengevoegd tot het gemengd koor St. Caecilia, verbonden aan de Maria Geboortekerk in Losser. Sinds 2008 bent u penningmeester van het gemengd koor, naast bestuurslid. U verzorgt zowel de financiële zaken als de korenplanning. Heel graag kom ik een keer luisteren naar het koor met dezelfde naam als ik. Mevrouw Meijerink, u bent heel veelzijdig; sport en muziek. Altijd bezig voor verenigingen, altijd bereid om te helpen, Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de orde van oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd.

Raimond Oude Egbrink De Lutte

Geachte meneer Oude Egbrink, Het woord ‘professionele vrijwilliger’ viel bij het voorbereiden van de festiviteiten vandaag en dat bleek de term te zijn waarmee we u kunnen kenschetsen. U zet zich op meerdere vlakken in voor de gemeenschap van uw woonplaats De Lutte. Elk jaar als de adventsperiode is aangebroken, klinkt de roep van de midwinterhoorn.

Volgend jaar is het 40 jaar geleden dat u lid werd van de Mirreweenterhoornbloazers De Lutte. U neemt deel aan de demonstraties in de euregio. U brengt de jeugd het midwinterhoornblazen bij, zowel in theorie als de praktijk, zodat deze eeuwenoude traditie voor de toekomst gewaarborgd blijft. 18 jaar lang was u bestuurslid van de stichting Gemeenschapswerk de Hellehond. Als penningmeester en als secretaris was u betrokken bij de ontwikkeling van dorpshoes Erve Boerrigter. U wist de exploitatie van een zalencentrum over te dragen aan de huidige exploitant. Zo is het pand behouden gebleven voor het dorp De Lutte. In 2011 kwam er krediet voor het transformeren van Erve Boerrigter van oude dorpsboerderij naar modern dorpshoes. Door uw constructieve houding werden de schouders gezamenlijk onder het project gezet. Het dorpshoes is inmiddels uitgegroeid tot de huiskamer van De Lutte. Uw meeste recente kunststuk is de ingebruikname van de Greune Ster, een duurzaam, creatief en groen ontmoetingspunt bij Erve Boerrigter in combinatie met een dorpsmoestuin. Dankzij een arbeidsintensieve periode van subsidies werven. In 2020 nam u afscheid als bestuurder van het dorpshoes. Bij het andere Lutterse icoon, stichting de Hellehond, bent u enkele jaren penningmeester geweest. De financiële verantwoording van de Hellehondsdagen lag bij u. Bij carnavalsvereniging de Bosdûvelkes was u ook penningmeester. Momenteel bent u als mede-initiator en secretaris betrokken bij de opstart, subsidieaanvragen, organisatie-inrichting, bouw en programmering van het Dorpslab. Een prachtig vernieuwend initiatief. Het plan daarvoor is vanuit de Lutter carnavalsverenigingen ontstaan. Het brengt de beide carnavalsverenigingen nader bij elkaar. Het dorpslab in de carnavalsloodsen moet een creatieve broedplaats worden waar kunst, cultuur en techniek samenvloeien. Dit draagt er toe bij dat creatieve en technologische talenten zich thuis voelen in onze gemeente en in Twente. dat zij zich hier willen vestigen en ontwikkelen. En dat zij hier willen blijven. Het dorpslab enthousiasmeert jeugd, jongeren en ouderen voor kunst, cultuur en techniek. Dat gebeurt in een openbare werkplaats met machines, workshops en vrijwilligers. Meneer Oude Egberink, U zet zich in voor de Lutte, voor onze gemeente en voor Twente op heel verschillende manieren. Zonder bijbedoelingen zet u zich in voor de gemeenschap van De Lutte. Dat wordt vandaag gewaardeerd in de vorm van een Koninklijke onderscheiding. Het heeft zijne majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd

Prof. Theo Toonen Losser

Zeer geachte heer Toonen, lieve Theo. Jouw loopbaan staat in het teken van vernieuwing in wetenschap en openbaar bestuur, ten dienste van en in verbinding met de samenleving. Dit hield je bezig als wetenschapper; van student assistent in Nijmegen via Rotterdam tot hoogleraar bestuurskunde in Leiden, Delft en Twente. En als bestuurder, je was decaan aan achtereenvolgens de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente. Jouw carrière bij deze universiteiten heeft je tot een uniek bestuurder in het Nederlandse universitaire bestel gemaakt. Je bent maatschappelijk zeer betrokken. Theo is zijn tijd vooruit geweest bij de thema’s die hij in zijn werk heeft gekozen, zoals water, Europa, provincie en regio, toezicht en interbestuurlijke verhoudingen. Ik zal dit toelichten.

Met kennis, creativiteit en betrokkenheid heb je mede het fundament gelegd voor herziening van de Bijstandswet. Je was bestuurslid van de Task Force Kwaliteit Bijstand en diens opvolgers LVO, -de Landelijke Veranderingsorganisatie voor het sociaal domein-, en Stimulanz. Steun aan kwetsbare mensen en het tegengaan van armoede vergen samenwerking op verschillende terreinen en een systeem waarin beleid en uitvoering op lokaal, regionaal en nationaal niveau elkaar versterken. Hier heb jij je sterk voor gemaakt. Je hebt je ook gericht op het bestuur op het gebied van water; zowel regionaal als nationaal en internationaal; op het raakvlak van techniek en maatschappij; met een centrale rol voor de mens in zijn omgeving. Jouw inspanningen hebben niet alleen bijgedragen aan het publieke en politieke debat, maar ook direct doorgewerkt in de praktijk van beleid en uitvoering.

Als lid van de Adviescommissie Water – onder voorzitterschap van onze Koning, toen hij nog Kroonprins was -, en als lid van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, heb je je ingezet voor de ‘weerbaarheid’ van de maatschappij ten opzichte van water. Je hebt je intensief eziggehouden met de inrichting van het openbaar bestuur. Je was Lid van de Raad voor Financiële Verhoudingen. en adviseur voor onder andere provincies en het Interprovinciaal Overleg. Je deed onderzoek naar gemeentelijke herindeling en ontwikkelde kaders voor goed bestuur van gemeenten, waterschappen, de Waddenzee en maatschappelijke ondernemingen. Jouw interesse gaat ook uit naar toezicht. Zo heb je belangrijke adviezen uitgebracht over de verhouding tussen het departement van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Onderwijsinspectie. Je hebt je ingezet voor de samenwerking van universiteiten met de regio en provincies. Prominent voorbeeld is jouw bijdrage aan de samenwerking tussen de gemeente Leiden en de universiteit Leiden, die onder meer vorm kreeg in het Bio Science Park. Je wordt internationaal gerespecteerd voor jouw bijdragen aan de wetenschap, bijvoorbeeld in de vorm van artikelen in nationale en vooral ook internationale toonaangevende tijdschriften. Als initiator en voorzitter van het European Network of Public Administration, heb je ingespeeld op het toenemend belang van Europa voor nationaal en regionaal bestuur. Je liep voorop met de ontwikkeling van systematische uitwisselingprogramma’s van studenten Bestuurskunde in Leiden en Rotterdam met gerenommeerde universiteiten in de Verenigde Staten en Europa. Ik eindig met de samenwerking tussen Maatschappijwetenschappen en Natuurwetenschappen. Als decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management in Delft en van de faculteit BMS -Gedrags- en Maatschappijwetenschappen- in Twente, heb je je gericht op de samenwerking tussen sociale- en technische wetenschappers. Sociale wetenschappers doen mee bij het ontwikkelen en inzetten van nieuwe technologie. Zij maken gebruik van technologische ontwikkelingen in hun onderzoek. Zo komt technologische vooruitgang ten goede aan de maatschappij.

Ook internationaal heb je je hiervoor ingezet als Lid van de Counsil Engeneering Systems Universities (CESUN) Je bent de verbinder van sociale en geesteswetenschappen aan beta- en technische wetenschappen. Er komt een beeld naar voren van een wetenschapper en bestuurder die activiteiten heeft ontwikkeld en resultaten bereikt op het gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, die ver reiken. Een pionier op verschillende terreinen, maatschappelijk zeer betrokken. De mens, de samenleving staat centraal. Je hebt tegelijkertijd altijd oog voor de institutionele dimensie. ‘‘Theorievorming is belangrijk, zorg ook dat het in de praktijk toepasbaar is",Dat is jouw opstelling. Je inbreng was van directe invloed op beleidsvorming en uitvoering. Veel van jouw werk is van belangrijke betekenis voor de samenleving gebleken. Jouw inspanningen worden vandaag bekroond met een Koninklijke Onderscheiding Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd jou te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud