Nieuws & Agenda

Wereldgebedsdag

De vrouwenverenigingen Katholiek Vrouwengilde, Zij-Actief en vrouwen van de Protestantse Gemeente Losser organiseren en vieren samen de Wereldgebedsdagviering op vrijdag 4 maart.

Het thema dit jaar is “Gods Belofte”

De viering is voorbereid door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord Ierland. Wereldgebedsdag is een wereldgebeurtenis! Want op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw. Ongeveer 170 landen doen mee. Honderdduizenden voelen zich door gebed verenigd. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. Door deze dag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het verenigt vrouwen over de hele wereld.

Viering in Losser

In Losser vindt deze viering plaats in de kapel van de H. Maria Geboortekerk en begint om 19.00 uur. Naast pastor Carla Berbėe werken een aantal vrouwen mee uit de beide kerken van Losser. U bent van harte welkom. Na afloop wordt u uitgenodigd om samen een kop koffie te drinken in de parochiezaal “De Herberg van Ontmoeting”.

Over de symboliek van het logo van Wereldgebedsdag wordt het volgende uitgelegd: de cirkel is onze wereld, in gebed geknield, vier pijlen uit alle richtingen komend als symbool voor de mensen van goede wil uit alle windstreken van de aarde en het Keltische kruis als vroeg-christelijk symbool. Samengevoegd in de cirkel - het symbool van Gods altijddurende en allesomvattende liefde - vormen zij het volledige logo. Meer informatie vindt u op www.wereldgebedsdag.nl

De vrouwenverenigingen Katholiek Vrouwengilde, Zij-Actief en vrouwen van de Protestantse Gemeente Losser organiseren en vieren samen de Wereldgebedsdagviering op vrijdag 4 maart.

Het thema dit jaar is “Gods Belofte”

De viering is voorbereid door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord Ierland. Wereldgebedsdag is een wereldgebeurtenis! Want op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw. Ongeveer 170 landen doen mee. Honderdduizenden voelen zich door gebed verenigd. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. Door deze dag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het verenigt vrouwen over de hele wereld.

Viering in Losser

In Losser vindt deze viering plaats in de kapel van de H. Maria Geboortekerk en begint om 19.00 uur. Naast pastor Carla Berbėe werken een aantal vrouwen mee uit de beide kerken van Losser. U bent van harte welkom. Na afloop wordt u uitgenodigd om samen een kop koffie te drinken in de parochiezaal “De Herberg van Ontmoeting”.

Over de symboliek van het logo van Wereldgebedsdag wordt het volgende uitgelegd: de cirkel is onze wereld, in gebed geknield, vier pijlen uit alle richtingen komend als symbool voor de mensen van goede wil uit alle windstreken van de aarde en het Keltische kruis als vroeg-christelijk symbool. Samengevoegd in de cirkel - het symbool van Gods altijddurende en allesomvattende liefde - vormen zij het volledige logo. Meer informatie vindt u op www.wereldgebedsdag.nl

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser