Nieuws & Agenda

Voortgangsbericht formatie gemeenteraad

Formateur Wybren Bakker heeft de eerste gesprekrondes voor de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Losser achter de rug. Hieronder zijn voortgangsbericht.

Op woensdag 6 april 2022 heeft informateur Hans van Agteren zijn rapport uitgebracht over de informatiefase van de collegevorming in de gemeente Losser. De informateur heeft in zijn rapport enkele voorkeursvarianten voor een mogelijk college aangegeven, waarbij de variant met de partijen Burgerforum, D66 en PvdA de eerste voorkeur was. Deze partijen hebben aangegeven de samenwerking verder te willen onderzoeken en hebben mij verzocht dit proces als formateur te begeleiden. Ik heb deze opdracht aangenomen en ben direct afgelopen vrijdag met mijn werkzaamheden gestart. 
Op het moment van schrijven van dit voortgangsbericht hebben de partijen twee overlegrondes gehad, waarbij verschillende onderwerpen zijn besproken en de standpunten van partijen nader zijn toegelicht. Omdat ik tempo in het proces wil houden, zijn er voor komende weken al diverse nadere afspraken gepland
.”

Nader in gesprek met de samenleving
Formateur Bakker: “De formerende partijen vinden het van belang om voorafgaand aan het opstellen van een coalitieakkoord in gesprek te gaan met de samenleving. Daarvoor zijn door de partijen verschillende ondernemers, vertegenwoordigers van diverse groeperingen en inwoners benaderd om de deelnemers aan het formatieproces van informatie te voorzien. Die gesprekken vinden in de komende twee weken op verschillende locaties in de gemeente Losser plaats. De formerende partijen hebben benadrukt dat zij ook graag van de twee partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten vernemen welke punten zij mee willen geven. Ik ga op verzoek van de formerende partijen met de beide fractievoorzitters in overleg om de bereidheid daarvoor te peilen en een geschikte modus te vinden. Formeren vergt tijd en inspanning van vele betrokkenen. Ik ben onder de indruk van ieders flexibiliteit, waardoor de vaart er goed in zit. Over een eventuele datum voor de presentatie van een coalitieakkoord of de bekendmaking van wethouders kan ik op dit moment geen enkele uitspraak doen. Ik vind in ieder geval dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat.”

Met vriendelijke groet,
Wybren Bakker
(formateur)

 

 

Formateur Wybren Bakker heeft de eerste gesprekrondes voor de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Losser achter de rug. Hieronder zijn voortgangsbericht.

Op woensdag 6 april 2022 heeft informateur Hans van Agteren zijn rapport uitgebracht over de informatiefase van de collegevorming in de gemeente Losser. De informateur heeft in zijn rapport enkele voorkeursvarianten voor een mogelijk college aangegeven, waarbij de variant met de partijen Burgerforum, D66 en PvdA de eerste voorkeur was. Deze partijen hebben aangegeven de samenwerking verder te willen onderzoeken en hebben mij verzocht dit proces als formateur te begeleiden. Ik heb deze opdracht aangenomen en ben direct afgelopen vrijdag met mijn werkzaamheden gestart. 
Op het moment van schrijven van dit voortgangsbericht hebben de partijen twee overlegrondes gehad, waarbij verschillende onderwerpen zijn besproken en de standpunten van partijen nader zijn toegelicht. Omdat ik tempo in het proces wil houden, zijn er voor komende weken al diverse nadere afspraken gepland
.”

Nader in gesprek met de samenleving
Formateur Bakker: “De formerende partijen vinden het van belang om voorafgaand aan het opstellen van een coalitieakkoord in gesprek te gaan met de samenleving. Daarvoor zijn door de partijen verschillende ondernemers, vertegenwoordigers van diverse groeperingen en inwoners benaderd om de deelnemers aan het formatieproces van informatie te voorzien. Die gesprekken vinden in de komende twee weken op verschillende locaties in de gemeente Losser plaats. De formerende partijen hebben benadrukt dat zij ook graag van de twee partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten vernemen welke punten zij mee willen geven. Ik ga op verzoek van de formerende partijen met de beide fractievoorzitters in overleg om de bereidheid daarvoor te peilen en een geschikte modus te vinden. Formeren vergt tijd en inspanning van vele betrokkenen. Ik ben onder de indruk van ieders flexibiliteit, waardoor de vaart er goed in zit. Over een eventuele datum voor de presentatie van een coalitieakkoord of de bekendmaking van wethouders kan ik op dit moment geen enkele uitspraak doen. Ik vind in ieder geval dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat.”

Met vriendelijke groet,
Wybren Bakker
(formateur)

 

 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser