Nieuws & Agenda

Versnelde aanpak Enschedesestraat

Het college van B&W heeft besloten om het ontwerpproces en de uitvoering van  herinrichting van de Enschedesstraat in Losser versneld uit te voeren. De directe aanleiding is de verouderde inrichting waardoor de verkeersveiligheid steeds meer in het gedrang komt. Tegelijkertijd wordt niet alleen het wegdek vervangen, ook het groen, de riolering en de openbare verlichting worden meegenomen in de geplande werkzaamheden.

In de Voorjaarsnota 2021-2025 zijn al investeringen opgenomen voor de herinrichting van de Enschedesestraat. Het college stelt de Raad nu voor om deze te vervroegen van tijdvak 2023-2025 naar het tijdvak 2022-2023. Een van de voornaamste redenen om deze werkzaamheden naar voren te halen is de verkeersveiligheid van de straat. De huidige inrichring voldoet niet meer aan de eisen op het gebied van verkeersveiligheid, waardoor deze in het gedrang komt en er onveilige situaties ontstaan.

Wethouder Jaimi van Essen: “Nu blijkt echter ook dat dit project kansrijk is voor een subsidie van de provincie, mits we dit in mei indienen en er op korte termijn mee aan de slag gaan. Een mooie kans dus om de straat aan te pakken en deze entree van Losser mooier en veiliger te maken.  We hebben de invalswegen vanuit Oldenzaal, De Lutte, Overdinkel allemaal opgeknapt. Dit is de laatste schakel en de entrees van het dorp passen zo mooi bij ons vernieuwde centrum.”

Planning van de werkzaamheden

Op korte termijn wordt gestart met het ontwerpproces voor de gehele Enschedesestraat, tussen het   P. Schaafsplein (Maria Geboortekerk) en de bebouwde komgrens. Over het ontwerp gaat de gemeente in gesprek met direct omwonenden. De uitvoering wordt in fases uitgevoerd. De daadwerkelijke planning van de uitvoering is nog afhankelijk van het daadwerkelijk beschikbaar komen van subsidies en het definitieve besluit van de Raad. Het voornemen is om eind 2022 te starten met de uitvoering van het wegvak tussen het Ds. Froenplein (Broekhoekweg) en de bebouwde komgrens. Het ontwerpproces van het deel tussen het Ds. Froenplein en het P.Schaafsplein loopt in die periode nog door, omdat dit voor dit wegvak waarschijnlijk meer doorlooptijd vergt. Ook de planning van de uitvoering van dit wegvak is nog afhankelijk van het beschikbaar komen van externe bijdragen, maar is vooralsnog voorzien in de 2e helft van 2023.

Het college van B&W heeft besloten om het ontwerpproces en de uitvoering van  herinrichting van de Enschedesstraat in Losser versneld uit te voeren. De directe aanleiding is de verouderde inrichting waardoor de verkeersveiligheid steeds meer in het gedrang komt. Tegelijkertijd wordt niet alleen het wegdek vervangen, ook het groen, de riolering en de openbare verlichting worden meegenomen in de geplande werkzaamheden.

In de Voorjaarsnota 2021-2025 zijn al investeringen opgenomen voor de herinrichting van de Enschedesestraat. Het college stelt de Raad nu voor om deze te vervroegen van tijdvak 2023-2025 naar het tijdvak 2022-2023. Een van de voornaamste redenen om deze werkzaamheden naar voren te halen is de verkeersveiligheid van de straat. De huidige inrichring voldoet niet meer aan de eisen op het gebied van verkeersveiligheid, waardoor deze in het gedrang komt en er onveilige situaties ontstaan.

Wethouder Jaimi van Essen: “Nu blijkt echter ook dat dit project kansrijk is voor een subsidie van de provincie, mits we dit in mei indienen en er op korte termijn mee aan de slag gaan. Een mooie kans dus om de straat aan te pakken en deze entree van Losser mooier en veiliger te maken.  We hebben de invalswegen vanuit Oldenzaal, De Lutte, Overdinkel allemaal opgeknapt. Dit is de laatste schakel en de entrees van het dorp passen zo mooi bij ons vernieuwde centrum.”

Planning van de werkzaamheden

Op korte termijn wordt gestart met het ontwerpproces voor de gehele Enschedesestraat, tussen het   P. Schaafsplein (Maria Geboortekerk) en de bebouwde komgrens. Over het ontwerp gaat de gemeente in gesprek met direct omwonenden. De uitvoering wordt in fases uitgevoerd. De daadwerkelijke planning van de uitvoering is nog afhankelijk van het daadwerkelijk beschikbaar komen van subsidies en het definitieve besluit van de Raad. Het voornemen is om eind 2022 te starten met de uitvoering van het wegvak tussen het Ds. Froenplein (Broekhoekweg) en de bebouwde komgrens. Het ontwerpproces van het deel tussen het Ds. Froenplein en het P.Schaafsplein loopt in die periode nog door, omdat dit voor dit wegvak waarschijnlijk meer doorlooptijd vergt. Ook de planning van de uitvoering van dit wegvak is nog afhankelijk van het beschikbaar komen van externe bijdragen, maar is vooralsnog voorzien in de 2e helft van 2023.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser