Nieuws & Agenda

Twee jubilarissen bij het koor Cantica Nova  

De gemengde zangvereniging Cantica Nova uit Losser kon op dinsdag 3 mei eindelijk weer haar Algemene Ledenvergadering houden.  

Het koor heeft een paar moeilijke jaren achter de rug. Door corona mocht er niet gezongen  worden en dan is het heel moeilijk om een koor bijeen te houden. Toch heeft het koor kans gezien deze crisis te overleven. Er zijn zelfs sinds een paar maanden weer nieuwe leden bij gekomen. Niet alleen uit Losser maar uit heel Twente.  

Het jaar 2021 werd afgesloten met een negatief saldo. Dit komt omdat het bestuur had  besloten dat alle vaste kosten gewoon werden doorbetaald en de leden een korting op de  contributie konden krijgen. De penningmeester presenteerde voor het jaar 2022 toch weer een  sluitende begroting. De financiele positie van het koor is op dit moment nog redeljk goed. 

Jubilarissen

Tijdens deze vergadering werden Marijke Rosien en Albert Scheeper gehuldigd in verband  met hun 25-jarig lidmaatschap. Zij ontvingen hiervoor naast de gebruikelijke bloemen ook  respectievelijk een zilveren hanger of speldje en een oorkonde van de Koninklijke Bond voor  Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON) uit handen van de voorzitter Hermien  Maartens.  

Bij de bestuursverkiezing was Maaike Sonneborn aftredend en niet herkiesbaar. Ivm het  voortijdig vertrek van de vorige secretaris Ineke Hofman waren er dus 2 nieuwe bestuursleden  nodig.  

Het bestuur heeft Joke Dellbrugge en Marijke Jannink bereid gevonden om deze vacatures in  te vullen. Naast de 2 nieuwe leden bestaat het bestuur nog uit voorzitter Hermien Maartens,  secretaris Henri Dimmendaal en penningmeester René Simonetti.

De gemengde zangvereniging Cantica Nova uit Losser kon op dinsdag 3 mei eindelijk weer haar Algemene Ledenvergadering houden.  

Het koor heeft een paar moeilijke jaren achter de rug. Door corona mocht er niet gezongen  worden en dan is het heel moeilijk om een koor bijeen te houden. Toch heeft het koor kans gezien deze crisis te overleven. Er zijn zelfs sinds een paar maanden weer nieuwe leden bij gekomen. Niet alleen uit Losser maar uit heel Twente.  

Het jaar 2021 werd afgesloten met een negatief saldo. Dit komt omdat het bestuur had  besloten dat alle vaste kosten gewoon werden doorbetaald en de leden een korting op de  contributie konden krijgen. De penningmeester presenteerde voor het jaar 2022 toch weer een  sluitende begroting. De financiele positie van het koor is op dit moment nog redeljk goed. 

Jubilarissen

Tijdens deze vergadering werden Marijke Rosien en Albert Scheeper gehuldigd in verband  met hun 25-jarig lidmaatschap. Zij ontvingen hiervoor naast de gebruikelijke bloemen ook  respectievelijk een zilveren hanger of speldje en een oorkonde van de Koninklijke Bond voor  Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON) uit handen van de voorzitter Hermien  Maartens.  

Bij de bestuursverkiezing was Maaike Sonneborn aftredend en niet herkiesbaar. Ivm het  voortijdig vertrek van de vorige secretaris Ineke Hofman waren er dus 2 nieuwe bestuursleden  nodig.  

Het bestuur heeft Joke Dellbrugge en Marijke Jannink bereid gevonden om deze vacatures in  te vullen. Naast de 2 nieuwe leden bestaat het bestuur nog uit voorzitter Hermien Maartens,  secretaris Henri Dimmendaal en penningmeester René Simonetti.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser