Nieuws & Agenda

Tichelwaerk

Is de naam van het boek, geschreven door Jan Poorthuis en Jan Ensing en gaat over de geschiedenis van steenbakkerijen in de gemeente Losser. Het boek wordt uitgegeven op vrijdag 18 november om 15.00 uur en waar kan dat beter gebeuren dan op de Steenfabriek Werklust, aan de Smuddeweg 3 te Losser.

Steenbakkerijen

De huidige bewoners van Losser staan er niet bij stil dat Losser meerdere steenbakkerijen heeft gehad. De in het oog springende steenfabriek die Losser nog heeft is die van Osse. Een uithangbord en nu als museum ingericht.

Zeer fraai boek

Samen met Ingrid Ensing en Marja Poorthuis-Loves is er een zeer fraai boek ontstaan dat de sfeer van vroeger uitstraalt. Met hele mooie foto’s van Jan Poorthuis en een duidelijke aanduiding waar de vroegere steenbakkerijen stonden in de gemeente Losser. Er wordt in uitgelegd hoe de ringoven is ontstaan en hoe die werkt. Hoe het vuur hiervoor onderhouden wordt. Een zeer compleet boek dat de historie over deze industrie bloot legt.

Smuddeweg

Jan Poorthuis heeft jaren aan de Smuddeweg, achter de steenfabriek gewoond. De hele familie Poorthuis was geïnteresseerd in de geschiedenis van Losser. Jan zag dagelijks het fabriekstreintje met keileem, uit het keileemgroeve, naar de fabriek vertrekken. Hij heeft toen veel foto’s gemaakt, waarvan een groot deel in het boek zijn gepubliceerd.

Redactie Hallo Losser

De redactie van Hallo Losser viel de eer te beurt om het boek al even te in te zien. Onvoorstelbaar dat er in de gemeente Losser bijna dertig “Tichelwaerken” waren. De omslag van het boek is een oude schoolplaat van Cornelis Jetses. Het boek wordt o.a. verkocht bij Bruna Losser, Primera Marcel, Zaadhandel Bulter, de steenfabriek de Werklust, VAKO boekhandel in Oldenzaal, VVV de Lutte-Losser. De verkoopprijs is € 22,95.

Is de naam van het boek, geschreven door Jan Poorthuis en Jan Ensing en gaat over de geschiedenis van steenbakkerijen in de gemeente Losser. Het boek wordt uitgegeven op vrijdag 18 november om 15.00 uur en waar kan dat beter gebeuren dan op de Steenfabriek Werklust, aan de Smuddeweg 3 te Losser.

Steenbakkerijen

De huidige bewoners van Losser staan er niet bij stil dat Losser meerdere steenbakkerijen heeft gehad. De in het oog springende steenfabriek die Losser nog heeft is die van Osse. Een uithangbord en nu als museum ingericht.

Zeer fraai boek

Samen met Ingrid Ensing en Marja Poorthuis-Loves is er een zeer fraai boek ontstaan dat de sfeer van vroeger uitstraalt. Met hele mooie foto’s van Jan Poorthuis en een duidelijke aanduiding waar de vroegere steenbakkerijen stonden in de gemeente Losser. Er wordt in uitgelegd hoe de ringoven is ontstaan en hoe die werkt. Hoe het vuur hiervoor onderhouden wordt. Een zeer compleet boek dat de historie over deze industrie bloot legt.

Smuddeweg

Jan Poorthuis heeft jaren aan de Smuddeweg, achter de steenfabriek gewoond. De hele familie Poorthuis was geïnteresseerd in de geschiedenis van Losser. Jan zag dagelijks het fabriekstreintje met keileem, uit het keileemgroeve, naar de fabriek vertrekken. Hij heeft toen veel foto’s gemaakt, waarvan een groot deel in het boek zijn gepubliceerd.

Redactie Hallo Losser

De redactie van Hallo Losser viel de eer te beurt om het boek al even te in te zien. Onvoorstelbaar dat er in de gemeente Losser bijna dertig “Tichelwaerken” waren. De omslag van het boek is een oude schoolplaat van Cornelis Jetses. Het boek wordt o.a. verkocht bij Bruna Losser, Primera Marcel, Zaadhandel Bulter, de steenfabriek de Werklust, VAKO boekhandel in Oldenzaal, VVV de Lutte-Losser. De verkoopprijs is € 22,95.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.