Repair Café Losser krijgt € 5.000 van het Oranje Fonds

Repair Café Losser krijgt € 5.000 van het Oranje Fonds

Het Gilde/Repair Café Losser krijgt een bijdrage van € 5.000 van het Oranje Fonds voor de afronding van het project Aanbouw. In de afgelopen maanden is er aan de veel te kleine werkplaats van het Gilde een nieuw stuk aangebouwd om het Repair Café ruimte te geven aan de vrijwilligers en om de reparatiewerkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Ook de ruimte in Werkplaats kan nu beter benut worden door de deelnemers van de Houtbewerking.

Subsidie Oranjefonds voor gereedschap

De volgende stap in het project is natuurlijk: voldoende en deugdelijk gereedschap, zodat alle vrijwilligers en deelnemers van het Repair Café en de Werkplaats veilig en gemakkelijker kunnen werken. Voor het project Gereedschap heeft het Oranje Fonds zodanig bijgedragen, dat het Gilde/Repair Café de nu versleten gereedschappen kunnen vervangen. Ook is het mogelijk om deugdelijke opbergwagens voor dit gereedschap aan te schaffen. De bijdrage van het Oranje Fonds is een welkome aanvulling op de financiële middelen, die met de vrijwillige bijdragen van de Losserse “klanten” bij elkaar werd gespaard.

Sociale ontmoeting

Het Gilde/Repair Café Losser is vooral ook een ontmoetingsplaats voor personen, die willen repareren, maar ook die willen klussen met hout, metaal of anderszins en daarvoor (te) weinig kennis hebben en/of niet over geschikte hulpmiddelen beschikken om tot actie over te gaan. Het Gilde wil een sociale ontmoetingsplek zijn. Dit geldt ook voor mensen met beperkingen. De vrijwilligers van het Gilde/Repair Café spelen hier op in door samen met mensen met een beginnende dementie te kijken, wat zij graag willen doen en wat passend is bij hun mogelijkheden, dit eventueel samen met de partner of een casemanager dementie. De mensen, die bij het Repair Café en de Werkplaats komen, dragen daadwerkelijk iets bij. Dit is voor iedere deelnemer in een andere vorm. Het geeft de mogelijkheid om zelf zorg te dragen voor het zinvol invullen van de dag. Het is erg belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde. En belangrijk: het ontlast de mantelzorger, die wat tijd voor zichzelf heeft!

Organisatie

Onder de verantwoordelijkheid van Stichting Gilde/Repair Café Losser vallen: de Houtwerkplaats en het Repair Café (incl. Repair Café Junior). De Werkplaats stelt gereedschappen en machines beschikbaar voor m.n. houtbewerking onder leiding van toezichthouders. Het Repair Café richt zich op hergebruik van defecte (huishoudelijke) apparaten, in de ruimste zin van het woord. Met als doel: hergebruik, duurzaamheid en CO2 neutraal zijn. Artikelen, die niet meer gerepareerd worden, worden uit elkaar gehaald en duurzaam in afvalstromen verwerkt. Repair Café Junior, is een samenwerkingsactiviteit tussen Het Gilde/Repair Café en basisonderwijs, om door middel van lespakketten, kinderen technische vaardigheden te leren en te enthousiasmeren voor techniek.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud