Nieuws & Agenda

Provincie stelt stelt verkoop van boerderij Austie in Beuningen met maximaal een jaar uit

Op 21 december 2021 heeft Gedeputeerde Staten van Provincie Overijssel besloten om de verkoop van “boerderij Austie” aan de Paandersdijk 9 te Beuningen met maximaal een jaar uit te stellen. De provincie wil dit jaar benutten voor een pilot waarin wordt onderzocht hoe bij verkoop van deze locatie de aanwezige cultuurhistorische-, sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke waarden worden versterkt door herontwikkeling.

Wethouder Harry Nijhuis is ingenomen met dit besluit: “Eerder als gemeente hebben we ons ingezet het erf als gemeentelijk monument aan te merken. De diverse signalen en ideeën waren aanleiding om te kijken of op en rond dit bijzondere erf ook functies kunnen worden ondergebracht die een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenschap van Beuningen. We zijn blij dat de provincie ons die tijd geeft om gezamenlijk een goed proces te organiseren met als doel boerderij Austie een nieuwe en passende functie te geven. Daar zijn bij diverse partijen al ideeën over. Die gaan we samenbrengen om te kijken of we tot een toekomstbestendige invulling kunnen komen, die bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit van Beuningen”, aldus wethouder Nijhuis.

De pilot wordt uitgevoerd vanuit het programma Leefbaar Platteland van gedeputeerde Roy de Witte: “Wij vinden ‘t het mooist als een herbestemming van zo’n uniek erf gedragen wordt door de gemeenschap. Zodat er straks iets wordt gerealiseerd dat waarde toevoegt aan Beuningen. Door het uitstel is er nu tijd om gezamenlijk de beste oplossing te zoeken”.

Op 21 december 2021 heeft Gedeputeerde Staten van Provincie Overijssel besloten om de verkoop van “boerderij Austie” aan de Paandersdijk 9 te Beuningen met maximaal een jaar uit te stellen. De provincie wil dit jaar benutten voor een pilot waarin wordt onderzocht hoe bij verkoop van deze locatie de aanwezige cultuurhistorische-, sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke waarden worden versterkt door herontwikkeling.

Wethouder Harry Nijhuis is ingenomen met dit besluit: “Eerder als gemeente hebben we ons ingezet het erf als gemeentelijk monument aan te merken. De diverse signalen en ideeën waren aanleiding om te kijken of op en rond dit bijzondere erf ook functies kunnen worden ondergebracht die een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenschap van Beuningen. We zijn blij dat de provincie ons die tijd geeft om gezamenlijk een goed proces te organiseren met als doel boerderij Austie een nieuwe en passende functie te geven. Daar zijn bij diverse partijen al ideeën over. Die gaan we samenbrengen om te kijken of we tot een toekomstbestendige invulling kunnen komen, die bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit van Beuningen”, aldus wethouder Nijhuis.

De pilot wordt uitgevoerd vanuit het programma Leefbaar Platteland van gedeputeerde Roy de Witte: “Wij vinden ‘t het mooist als een herbestemming van zo’n uniek erf gedragen wordt door de gemeenschap. Zodat er straks iets wordt gerealiseerd dat waarde toevoegt aan Beuningen. Door het uitstel is er nu tijd om gezamenlijk de beste oplossing te zoeken”.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser