Nieuws & Agenda

Nieuwsbrief De Lutte

In de laatste nieuwsbrief van de gemeente over De Lutte een update over de status van een aantal projecten.

Ontwerpvisie voor het centrumplein goedgekeurd door de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 8 maart ingestemd met de ontwerpvisie voor het centrumplein in De Lutte. De ontwerpvisie wordt nu uitgewerkt in de diverse onderliggende projecten, zoals de aanpassing van de entrees van het dorp en de dorpsranden, de herinrichting van de Plechelmusstraat en natuurlijk het centrumplein zelf. De verwachting is dat eind 2022 de eerste zichtbare werkzaamheden kunnen starten.

Herinrichting buitenruime Erve Boerrigter

Aannemer Lansink heeft een aantal weken geleden de eerste werkzaamheden afgerond op het terrein van Erve Boerrigter. Het terrein is nu voor een groot deel aangelegd. De nieuwe fietsenstalling is in afronding, de fietsrekken zijn onderweg. De nieuwe trottoirs rondom Erve Boerrigter zijn klaar en ook is de nieuwe entree in gebruik genomen.

Een aantal betrokkenen had de wens om extra parkeerplaatsen toe te voegen. Na goed overleg is besloten enkele verharde parkeerplaatsen toe te voegen. Naast de uitbreiding van het aantal verharde parkeerplaatsen komen in het groen ook een aantal extra parkeerplaatsen beschikbaar. Op het terrein komt ook een parkeerplaats voor de buurtbus. De tijdelijke openbare verlichting wordt op dit moment aangesloten. Er wordt gestreefd om dit voorjaar alle werkzaamheden te hebben uitgevoerd. Dit zal voor een deel afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de materialen en de weersomstandigheden.

Verfraaien entrees en dorpsranden van De Lutte

De aannemer voor de dorpsranden is gecontracteerd, dit is DonkerGroen geworden. Zij zijn begonnen met plantwerkzaamheden op de geluidswal bij het Luttermolenveld en bij Erve Boerrigter. De plantwerkzaamheden aan de Bentheimerstraat volgen later en gaan in afstemming met de provincie Overijssel.  

Gastvrij de Lutte

Samen met Stichting Dorpsbelangen De Lutte is gekeken naar verschillende uitingen van gastvrijheid. Deze worden momenteel nader bekeken en doorgerekend. Zodra dit klaar is worden in de Dorpstraat de eerste uitingen gerealiseerd. De komende periode gaat de gemeente samen met de centrumondernemers aan de slag met de uitwerking van de afscherming van hun terrassen.

In de laatste nieuwsbrief van de gemeente over De Lutte een update over de status van een aantal projecten.

Ontwerpvisie voor het centrumplein goedgekeurd door de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 8 maart ingestemd met de ontwerpvisie voor het centrumplein in De Lutte. De ontwerpvisie wordt nu uitgewerkt in de diverse onderliggende projecten, zoals de aanpassing van de entrees van het dorp en de dorpsranden, de herinrichting van de Plechelmusstraat en natuurlijk het centrumplein zelf. De verwachting is dat eind 2022 de eerste zichtbare werkzaamheden kunnen starten.

Herinrichting buitenruime Erve Boerrigter

Aannemer Lansink heeft een aantal weken geleden de eerste werkzaamheden afgerond op het terrein van Erve Boerrigter. Het terrein is nu voor een groot deel aangelegd. De nieuwe fietsenstalling is in afronding, de fietsrekken zijn onderweg. De nieuwe trottoirs rondom Erve Boerrigter zijn klaar en ook is de nieuwe entree in gebruik genomen.

Een aantal betrokkenen had de wens om extra parkeerplaatsen toe te voegen. Na goed overleg is besloten enkele verharde parkeerplaatsen toe te voegen. Naast de uitbreiding van het aantal verharde parkeerplaatsen komen in het groen ook een aantal extra parkeerplaatsen beschikbaar. Op het terrein komt ook een parkeerplaats voor de buurtbus. De tijdelijke openbare verlichting wordt op dit moment aangesloten. Er wordt gestreefd om dit voorjaar alle werkzaamheden te hebben uitgevoerd. Dit zal voor een deel afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de materialen en de weersomstandigheden.

Verfraaien entrees en dorpsranden van De Lutte

De aannemer voor de dorpsranden is gecontracteerd, dit is DonkerGroen geworden. Zij zijn begonnen met plantwerkzaamheden op de geluidswal bij het Luttermolenveld en bij Erve Boerrigter. De plantwerkzaamheden aan de Bentheimerstraat volgen later en gaan in afstemming met de provincie Overijssel.  

Gastvrij de Lutte

Samen met Stichting Dorpsbelangen De Lutte is gekeken naar verschillende uitingen van gastvrijheid. Deze worden momenteel nader bekeken en doorgerekend. Zodra dit klaar is worden in de Dorpstraat de eerste uitingen gerealiseerd. De komende periode gaat de gemeente samen met de centrumondernemers aan de slag met de uitwerking van de afscherming van hun terrassen.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser