Nieuws & Agenda

Nieuw fietspad achter de Pol "plotseling" opengesteld

Het nieuwe fietspad dat loopt van de Goormatenweg naar de Hoofdstraat is dinsdag 18 oktober opengesteld. Met het gereedkomen van deze ontbrekende schakel is de knooppuntenroute tussen Gronau (Dld) en Losser voltooid. Op deze manier is er een aantrekkelijke nieuwe fietsverbinding gekomen tussen de Duitse grens en het centrum van het dorp Losser.

Fietsoversteek Hoofdstraat

Na alle commotie is door de gemeente Losser besloten om voor de nieuwe oversteek van de Hoofdstraat schaarhekken te plaatsen. Zo worden fietsers gedwongen af te remmen om ze zo met aandacht de Hoofdstraat te laten oversteken. De schaarhekken worden binnen een paar weken geplaatst. Onduidelijk waarom niet gewacht is met openstelling van het fietspad totdat de schaarhekken geplaatst zijn.

Fietspad nog niet af

Het werk is nog niet helemaal af: op een deel van het tracé zijn nu nog tijdelijk stelcon platen gelegd. Dit om eventuele nazakkingen, die nog kunnen optreden, op te vangen. Volgend jaar worden de stelcon platen vervolgens definitief vervangen door nieuw beton. Ook wordt dit najaar en in de winter nog extra beplanting aangebracht.

Het nieuwe fietspad dat loopt van de Goormatenweg naar de Hoofdstraat is dinsdag 18 oktober opengesteld. Met het gereedkomen van deze ontbrekende schakel is de knooppuntenroute tussen Gronau (Dld) en Losser voltooid. Op deze manier is er een aantrekkelijke nieuwe fietsverbinding gekomen tussen de Duitse grens en het centrum van het dorp Losser.

Fietsoversteek Hoofdstraat

Na alle commotie is door de gemeente Losser besloten om voor de nieuwe oversteek van de Hoofdstraat schaarhekken te plaatsen. Zo worden fietsers gedwongen af te remmen om ze zo met aandacht de Hoofdstraat te laten oversteken. De schaarhekken worden binnen een paar weken geplaatst. Onduidelijk waarom niet gewacht is met openstelling van het fietspad totdat de schaarhekken geplaatst zijn.

Fietspad nog niet af

Het werk is nog niet helemaal af: op een deel van het tracé zijn nu nog tijdelijk stelcon platen gelegd. Dit om eventuele nazakkingen, die nog kunnen optreden, op te vangen. Volgend jaar worden de stelcon platen vervolgens definitief vervangen door nieuw beton. Ook wordt dit najaar en in de winter nog extra beplanting aangebracht.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.