Nieuws & Agenda

Markestenen krijgen een (nieuwe) plek in Beuningen

Vanmorgen zijn enkele Markestenen in de gemeente Losser zo veel mogelijk op hun oorspronkelijke plek (terug)geplaatst in aanwezigheid van wethouder Harry Nijhuis en historische vereniging "De Dree Marken".

Eerste steen naast het Omleidingskanaal

De eerste steen is geplaatst op de splitsing van de Lutterzandweg en Beverborgsweg in Beuningen, bij de brug over het Omleidingskanaal. Het toeval wil dat deze steen eigenlijk midden in het kanaal zou moeten liggen. Op de achterzijde van het bord van het fietsnetwerk komt een toelichting over deze markesteen. 

Historische vereniging “De Dree Marken”

Binnen de historische vereniging “De Dree Marken” houdt de werkgroep Grensstenen zich bezig met het inventariseren en beschermen van de stenen, waarmee in het verleden grenzen werden vastgesteld. Het gaat daarbij niet alleen om de grens tussen Nederland en Duitsland, maar vooral ook om de stenen die de grens tussen de marken bepaalden. Daarnaast beoogt de werkgroep op markesteenlocaties waar de markesteen verdwenen is, een vervangende steen te plaatsen. https://dedreemarken.nl/grensstenen/

Bepalen locatie markestenen

Het bepalen van de oorspronkelijke locatie van de markestenen is heel lastig. Het begint bij het Markeboek uit 1652. In de tijd van Napoleon zijn de marken opgeheven en vervangen door gemeenten. Ook voerde Napoleon het Kadaster in. In 1832 zijn de gemeentegrenzen vastgesteld door het Kadaster, waarbij gebruik gemaakt werd van de markegrenzen. Aan de hand van deze kaarten uit 1832 en satelietbeelden kunnen de GPS locaties van de stenen bepaald worden. 

(Terug)plaatsen van Markestenen

Als van een steen de GPS locatie bekend is, begint het zoekwerk. De steen kan verzakt zijn, verplaatst of verdwenen zijn. Als de steen teruggevonden wordt, kan deze zoveel mogelijk teruggeplaatst worden op de orginele locatie. In overleg met de grondeigenaar wordt de locatie bepaald. Als de steen niet teruggevonden is, wordt er geput uit de voorraad sten van de gemeente Losser. Voor dit project van “De Dree Marken” stelt de gemeente ook een vrachtwagen beschikbaar om de stenen (terug) te plaatsen.

Bord met uitleg

Bij elke steen wordt ook een bord met uitleg over de steen geplaatst.

Vanmorgen zijn enkele Markestenen in de gemeente Losser zo veel mogelijk op hun oorspronkelijke plek (terug)geplaatst in aanwezigheid van wethouder Harry Nijhuis en historische vereniging "De Dree Marken".

Eerste steen naast het Omleidingskanaal

De eerste steen is geplaatst op de splitsing van de Lutterzandweg en Beverborgsweg in Beuningen, bij de brug over het Omleidingskanaal. Het toeval wil dat deze steen eigenlijk midden in het kanaal zou moeten liggen. Op de achterzijde van het bord van het fietsnetwerk komt een toelichting over deze markesteen. 

Historische vereniging “De Dree Marken”

Binnen de historische vereniging “De Dree Marken” houdt de werkgroep Grensstenen zich bezig met het inventariseren en beschermen van de stenen, waarmee in het verleden grenzen werden vastgesteld. Het gaat daarbij niet alleen om de grens tussen Nederland en Duitsland, maar vooral ook om de stenen die de grens tussen de marken bepaalden. Daarnaast beoogt de werkgroep op markesteenlocaties waar de markesteen verdwenen is, een vervangende steen te plaatsen. https://dedreemarken.nl/grensstenen/

Bepalen locatie markestenen

Het bepalen van de oorspronkelijke locatie van de markestenen is heel lastig. Het begint bij het Markeboek uit 1652. In de tijd van Napoleon zijn de marken opgeheven en vervangen door gemeenten. Ook voerde Napoleon het Kadaster in. In 1832 zijn de gemeentegrenzen vastgesteld door het Kadaster, waarbij gebruik gemaakt werd van de markegrenzen. Aan de hand van deze kaarten uit 1832 en satelietbeelden kunnen de GPS locaties van de stenen bepaald worden. 

(Terug)plaatsen van Markestenen

Als van een steen de GPS locatie bekend is, begint het zoekwerk. De steen kan verzakt zijn, verplaatst of verdwenen zijn. Als de steen teruggevonden wordt, kan deze zoveel mogelijk teruggeplaatst worden op de orginele locatie. In overleg met de grondeigenaar wordt de locatie bepaald. Als de steen niet teruggevonden is, wordt er geput uit de voorraad sten van de gemeente Losser. Voor dit project van “De Dree Marken” stelt de gemeente ook een vrachtwagen beschikbaar om de stenen (terug) te plaatsen.

Bord met uitleg

Bij elke steen wordt ook een bord met uitleg over de steen geplaatst.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.