Nieuws & Agenda

Losser verhoogt inzamelvergoeding voor oud papier en karton

Het heeft even geduurd maar het college van B&W heeft besloten om de vergoeding voor de inzameling van oud papier en karton te verhogen. De vergoeding voor containers die permanent of op vaste data op een vaste plaats staan stijgt naar €0,04 per kilo. De vergoeding voor verenigingen en scholen die huis-aan-huis inzamelen stijgt naar € 0,06 per kilo. De verhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2022.  

Wat er aan vooraf ging

 • Op 5 juli publiceerde Hallo Losser dat de Meester Snelschool stopt met inzameling oud papier. Het was niet meer rendabel voor hen om oud papier in te zamelen. Daarnaast stopte vrijwel het hele inzamelteam omdat hun kinderen van school gingen.
 • Op 7 juli stelde Hallo Losser naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan de gemeente Losser:
  • Is de gemeente Losser van plan hierop actie te ondernemen door bijv. subsidie te verstrekken in de vorm van een minimumopbrengst?
  • Als meer scholen dit besluit nemen, gaat de gemeente dan oud papier ophalen door invoering van een blauwe bak?
 • Na een aantal reminders kwam er 21 juli een antwoord: Alle inzamelaars ontvangen nu een garantieprijs van 3 cent per kilo. Er is dus nu al sprake van een vaste tegemoetkoming, een zogenaamde inzamelvergoeding. De inzamelvergoeding bestaat dus nog, ook sinds 2020. We zijn nu aan het onderzoeken op welke manier we dit in de komende tijd vorm gaan geven. Daar verwachten we dus aan het einde van de zomervakantie meer over te kunnen melden. 
 • Op 23 september maar weer een reminder gestuurd, want de zomervakantie was intussen afgelopen.
 • Op 7 oktober weer een reminder gestuurd n.a.v. het stoppen van SV Losser met inzamelen in de container aan de Nijverheidsstraat.
 • Op 12 oktober kreeg Hallo Losser het volgende antwoord : Alle inzamelaars krijgen altijd een inzamelvergoeding van 3 eurocent per kilogram ingezameld papier uitgekeerd. Dit is een gegarandeerde vergoeding welke uitgekeerd wordt onafhankelijk van de opbrengsten van papier (zowel positief als negatief). We bekijken momenteel de inzamelvergoeding, deze zal echter niet naar beneden bijgesteld worden.

Persbericht gemeente 22 oktober

In dit persbericht schrijft de gemeente o.a. : Al jaren wordt het oud papier en karton in de gemeente Losser ingezameld door verenigingen en scholen. Deze zamelen het papier en karton huis-aan-huis in of door middel van containers. Sinds het jaar 2000 krijgen de inzamelende verenigingen en scholen dezelfde vaste vergoeding van € 0,03 per kg. Wethouder Jaimi van Essen: “Dit jaar krijgen we steeds meer signalen dat het inzamelen van oud papier met de huidige inzamelvergoeding niet meer loont. De kosten van het ophalen overstijgen vrijwel de inkomsten. Bijvoorbeeld de brandstof voor de auto’s is steeds duurder geworden. Wij vinden het belangrijk dat het oud papier in onze gemeente opgehaald blijft worden én dat verenigingen en scholen er wat aan over houden. Daarom vinden we het verantwoord om de inzamelvergoeding te verhogen. Tegelijkertijd hebben wij Twente Milieu gevraagd om met een alternatief inzamelplan te komen in het geval een inzamelende vereniging of school zou wegvallen. Op die manier willen we de continuïteit van de papierinzameling ook in de toekomst verzekeren.”

De extra kosten bedragen voor de gemeente Losser ongeveer € 15.000 per jaar. Deze kosten worden voor het jaar 2022 deels gecompenseerd door de hogere vergoeding die de gemeente heeft gekregen voor oud papier.

Conclusie

Het is te betreuren dat het 4,5 maand moet duren voordat de gemeente reageert met een aanpassing van de vergoeding. Hierbij heeft het stoppen van de Meester Snelschool en SV Losser (container Nijverheidsstraat) wellicht geleid tot een "versnelling" van de prijsverhoging. De gemeente heeft verzuimd proactief de vergoeding aan te passen.

Het heeft even geduurd maar het college van B&W heeft besloten om de vergoeding voor de inzameling van oud papier en karton te verhogen. De vergoeding voor containers die permanent of op vaste data op een vaste plaats staan stijgt naar €0,04 per kilo. De vergoeding voor verenigingen en scholen die huis-aan-huis inzamelen stijgt naar € 0,06 per kilo. De verhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2022.  

Wat er aan vooraf ging

 • Op 5 juli publiceerde Hallo Losser dat de Meester Snelschool stopt met inzameling oud papier. Het was niet meer rendabel voor hen om oud papier in te zamelen. Daarnaast stopte vrijwel het hele inzamelteam omdat hun kinderen van school gingen.
 • Op 7 juli stelde Hallo Losser naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan de gemeente Losser:
  • Is de gemeente Losser van plan hierop actie te ondernemen door bijv. subsidie te verstrekken in de vorm van een minimumopbrengst?
  • Als meer scholen dit besluit nemen, gaat de gemeente dan oud papier ophalen door invoering van een blauwe bak?
 • Na een aantal reminders kwam er 21 juli een antwoord: Alle inzamelaars ontvangen nu een garantieprijs van 3 cent per kilo. Er is dus nu al sprake van een vaste tegemoetkoming, een zogenaamde inzamelvergoeding. De inzamelvergoeding bestaat dus nog, ook sinds 2020. We zijn nu aan het onderzoeken op welke manier we dit in de komende tijd vorm gaan geven. Daar verwachten we dus aan het einde van de zomervakantie meer over te kunnen melden. 
 • Op 23 september maar weer een reminder gestuurd, want de zomervakantie was intussen afgelopen.
 • Op 7 oktober weer een reminder gestuurd n.a.v. het stoppen van SV Losser met inzamelen in de container aan de Nijverheidsstraat.
 • Op 12 oktober kreeg Hallo Losser het volgende antwoord : Alle inzamelaars krijgen altijd een inzamelvergoeding van 3 eurocent per kilogram ingezameld papier uitgekeerd. Dit is een gegarandeerde vergoeding welke uitgekeerd wordt onafhankelijk van de opbrengsten van papier (zowel positief als negatief). We bekijken momenteel de inzamelvergoeding, deze zal echter niet naar beneden bijgesteld worden.

Persbericht gemeente 22 oktober

In dit persbericht schrijft de gemeente o.a. : Al jaren wordt het oud papier en karton in de gemeente Losser ingezameld door verenigingen en scholen. Deze zamelen het papier en karton huis-aan-huis in of door middel van containers. Sinds het jaar 2000 krijgen de inzamelende verenigingen en scholen dezelfde vaste vergoeding van € 0,03 per kg. Wethouder Jaimi van Essen: “Dit jaar krijgen we steeds meer signalen dat het inzamelen van oud papier met de huidige inzamelvergoeding niet meer loont. De kosten van het ophalen overstijgen vrijwel de inkomsten. Bijvoorbeeld de brandstof voor de auto’s is steeds duurder geworden. Wij vinden het belangrijk dat het oud papier in onze gemeente opgehaald blijft worden én dat verenigingen en scholen er wat aan over houden. Daarom vinden we het verantwoord om de inzamelvergoeding te verhogen. Tegelijkertijd hebben wij Twente Milieu gevraagd om met een alternatief inzamelplan te komen in het geval een inzamelende vereniging of school zou wegvallen. Op die manier willen we de continuïteit van de papierinzameling ook in de toekomst verzekeren.”

De extra kosten bedragen voor de gemeente Losser ongeveer € 15.000 per jaar. Deze kosten worden voor het jaar 2022 deels gecompenseerd door de hogere vergoeding die de gemeente heeft gekregen voor oud papier.

Conclusie

Het is te betreuren dat het 4,5 maand moet duren voordat de gemeente reageert met een aanpassing van de vergoeding. Hierbij heeft het stoppen van de Meester Snelschool en SV Losser (container Nijverheidsstraat) wellicht geleid tot een "versnelling" van de prijsverhoging. De gemeente heeft verzuimd proactief de vergoeding aan te passen.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.