Nieuws & Agenda

Ledenvergadering tennisclub LTC neemt afscheid

Tennisclub LTC heeft donderdagavond de najaarsledenvergadering gehouden. Buiten de normale agenda waren er een aantal bijzondere agendapunten : Samengaan met Brilmansdennen en mogelijke aanleg van padelbanen. Door corona was goed afscheid nemen niet mogelijk daarom werd nu uitgebreid afscheid genomen van 8 bestuurs- en commissieleden en groundsmen Gerard Meijerink, die 20 jaar de banen van LTC heeft onderhouden. Voor zijn innovatieve methode voor onderhoud van gravelbanen kreeg hij een oorkonde van de KNLTB.

Stand van zaken samengaan Brilmansdennen en LTC

Al enige tijd is een commissie bestaande uit leden van Brilmansdennen en LTC bezig om te onderzoeken of beide verenigingen kunnen samengaan en zo ja, op welke wijze. Afgesproken is dat in het voorjaar 2023 beide verenigingen in hun ledenvergadering het samengaan in stemming brengen. Mochten beide ledenvergadering hier positief over stemmen dan is het doel de samenwerking binnen 1 jaar te realiseren.

Padelbanen

Het zal u niet ontgaan zijn dat padel een snel groeiende sport is. Padel lijkt op tennis en squash. Alleen is een padelbaan kleiner dan een tennisbaan (20 bij 10 meter) en heeft padel geen muren (zoals bij squash) maar een omheining van glas en hekwerk. Elke speelhelft, gescheiden door een net, is verdeeld in twee servicevakken en een achterveld. Padel speel je altijd met zijn vieren. De spelregels van padel lijken veel op die van tennis, zo moet de bal ook over het net en in het vak van de tegenstanders worden geslagen. Opslaan doe je echter onderhands, waarbij de bal eerst moet stuiteren achter de servicelijn voordat je serveert. Een groot verschil is dat je de bal na de stuit tegen de wand of muur mag laten komen en hem dan pas terug hoeft te slaan. Dit mag ook weer via de muur en levert vaak verrassende rally’s op.

LTC heeft zo'n 5 jaar geleden ook al onderzoek gedaan naar het realiseren van padel. Maar toen vastgesteld dat realisatie te riskant was. Dat ligt nu waarschijnlijk anders. Het onderzoek is weer opgepakt en de commissie gaat verder werken aan de plannen om te komen tot 2 tot 4 padelbanen. Het is de bedoeling dat de banen gerealiseerd worden aan de achterzijde van het park richting café Heijdemann. 

Afscheid van 8 bestuurs- en commissieleden en groundsmen Gerard Meijerink

Door corona was goed afscheid nemen niet mogelijk daarom werd nu uitgebreid afscheid genomen van 8 bestuurs- en commissieleden en groundsmen Gerard Meijerink. Voorzitter Niek Sanders had geregeld dat voor iedereen die afscheid nam een mooi stuk tekst beschikbaar was.  

 • Henk van Dijk : Penningmeester en (waarnemend) voorzitter. Heeft de vereniging door een moeilijke periode geloodst.
 • Leo Snippert   : Voorzitter kantinecommissie. Pinnen in de kantine ingevoerd en kantine open zonder kantinedienst.
 • Jacques Engbersen : Voorzitter redactie. Papieren clubblad ten grave gedragen door digitalisering.
 • Hans van de Wal : Website, nieuwsbrieven en alles wat daaromheen speelt.
 • Francis Schrader : Secretaresse, maar inmiddels weer op diverse fronten actief binnen LTC.
 • Henk Schurink : Ontelbare jaren VCL (Verenigings Competitie Leider)
 • Diny van Heuvelen : Ontelbare jaren voorzitter Technische Commissie en allerlei andere zaken.
 • Jan van Heuvelen : Ontelbare jaren Voorzitter Parkcommissie. 

Groundsmen Gerard Meijerink

Onderhoud van tennisbanen in Losser werd tot 1994 uitgevoerd door de gemeente. Daarna werd het dagelijkse onderhoud overgedragen aan de tennisclubs. In 2018 is het tennispark geprivatiseerd en is niet meer de gemeente verantwoordelijk voor het totale onderhoud van banen, maar LTC. Gerard Meijerink kwam in 2002 als groundsman bij LTC in dienst; 3 ochtenden per week. Ter ondersteuning van Gerard waren veel leden van LTC actief met baanonderhoud om aan hun 10-urenverplichting te voldoen. Toen Gerard tijdens de voorjaarsbeurt zag hoe 6 vrijwilligers er 8 uur over deden om die 2,5 mm vervuilde toplaag af te schrapen op één blok van 2 banen, had hij maar één reactie: prutswerk, dat gaan we anders doen! Hij ontwierp en bouwde een gravelschaaf die niet met wieltjes over de
baan reed, maar op instelbare sledes die over de baan glijden en gegarandeerd alle 2,5 mm vervuilde gravel voor 100% vlak afschaafde. Tot ieders verbazing duurde het afschaven van de toplaag nu 20 minuten i.p.v. 50 manuren. Deze innovatieve  schaaf werd de basis van “De Losser Methode”.

Uiteraard bleef dit niet onopgemerkt in de tenniswereld. NIP in Roermond was een van de eersten die ook een set apparaten bestelde bij Gerard. Van het één kwam het ander en Gerard zijn werkplaats veranderde in een constructiebedrijf voor onderhoudsapparatuur. De opdrachten stroomden binnen en Gerard kon het al snel niet meer behappen en werd de productie uitbesteed. Nu, in 2022, zijn er meer dan 130 tennisclubs die hun banen onderhouden met de door Gerard ontwikkelde apparatuur.
Ook bij de KNLTB is deze ontwikkeling niet onopgemerkt gebleven en “De Losser Methode” wordt, sinds 2014, nog steeds uitgebreid op de KNLTB-website aanbevolen. Dit was voor de KNLTB ook de reden om Gerard Meijering bij zijn afscheid een oorkonde te geven als dank. Van de Parkcommissie kreeg hij een fles gravel mee.

Tennisclub LTC heeft donderdagavond de najaarsledenvergadering gehouden. Buiten de normale agenda waren er een aantal bijzondere agendapunten : Samengaan met Brilmansdennen en mogelijke aanleg van padelbanen. Door corona was goed afscheid nemen niet mogelijk daarom werd nu uitgebreid afscheid genomen van 8 bestuurs- en commissieleden en groundsmen Gerard Meijerink, die 20 jaar de banen van LTC heeft onderhouden. Voor zijn innovatieve methode voor onderhoud van gravelbanen kreeg hij een oorkonde van de KNLTB.

Stand van zaken samengaan Brilmansdennen en LTC

Al enige tijd is een commissie bestaande uit leden van Brilmansdennen en LTC bezig om te onderzoeken of beide verenigingen kunnen samengaan en zo ja, op welke wijze. Afgesproken is dat in het voorjaar 2023 beide verenigingen in hun ledenvergadering het samengaan in stemming brengen. Mochten beide ledenvergadering hier positief over stemmen dan is het doel de samenwerking binnen 1 jaar te realiseren.

Padelbanen

Het zal u niet ontgaan zijn dat padel een snel groeiende sport is. Padel lijkt op tennis en squash. Alleen is een padelbaan kleiner dan een tennisbaan (20 bij 10 meter) en heeft padel geen muren (zoals bij squash) maar een omheining van glas en hekwerk. Elke speelhelft, gescheiden door een net, is verdeeld in twee servicevakken en een achterveld. Padel speel je altijd met zijn vieren. De spelregels van padel lijken veel op die van tennis, zo moet de bal ook over het net en in het vak van de tegenstanders worden geslagen. Opslaan doe je echter onderhands, waarbij de bal eerst moet stuiteren achter de servicelijn voordat je serveert. Een groot verschil is dat je de bal na de stuit tegen de wand of muur mag laten komen en hem dan pas terug hoeft te slaan. Dit mag ook weer via de muur en levert vaak verrassende rally’s op.

LTC heeft zo'n 5 jaar geleden ook al onderzoek gedaan naar het realiseren van padel. Maar toen vastgesteld dat realisatie te riskant was. Dat ligt nu waarschijnlijk anders. Het onderzoek is weer opgepakt en de commissie gaat verder werken aan de plannen om te komen tot 2 tot 4 padelbanen. Het is de bedoeling dat de banen gerealiseerd worden aan de achterzijde van het park richting café Heijdemann. 

Afscheid van 8 bestuurs- en commissieleden en groundsmen Gerard Meijerink

Door corona was goed afscheid nemen niet mogelijk daarom werd nu uitgebreid afscheid genomen van 8 bestuurs- en commissieleden en groundsmen Gerard Meijerink. Voorzitter Niek Sanders had geregeld dat voor iedereen die afscheid nam een mooi stuk tekst beschikbaar was.  

 • Henk van Dijk : Penningmeester en (waarnemend) voorzitter. Heeft de vereniging door een moeilijke periode geloodst.
 • Leo Snippert   : Voorzitter kantinecommissie. Pinnen in de kantine ingevoerd en kantine open zonder kantinedienst.
 • Jacques Engbersen : Voorzitter redactie. Papieren clubblad ten grave gedragen door digitalisering.
 • Hans van de Wal : Website, nieuwsbrieven en alles wat daaromheen speelt.
 • Francis Schrader : Secretaresse, maar inmiddels weer op diverse fronten actief binnen LTC.
 • Henk Schurink : Ontelbare jaren VCL (Verenigings Competitie Leider)
 • Diny van Heuvelen : Ontelbare jaren voorzitter Technische Commissie en allerlei andere zaken.
 • Jan van Heuvelen : Ontelbare jaren Voorzitter Parkcommissie. 

Groundsmen Gerard Meijerink

Onderhoud van tennisbanen in Losser werd tot 1994 uitgevoerd door de gemeente. Daarna werd het dagelijkse onderhoud overgedragen aan de tennisclubs. In 2018 is het tennispark geprivatiseerd en is niet meer de gemeente verantwoordelijk voor het totale onderhoud van banen, maar LTC. Gerard Meijerink kwam in 2002 als groundsman bij LTC in dienst; 3 ochtenden per week. Ter ondersteuning van Gerard waren veel leden van LTC actief met baanonderhoud om aan hun 10-urenverplichting te voldoen. Toen Gerard tijdens de voorjaarsbeurt zag hoe 6 vrijwilligers er 8 uur over deden om die 2,5 mm vervuilde toplaag af te schrapen op één blok van 2 banen, had hij maar één reactie: prutswerk, dat gaan we anders doen! Hij ontwierp en bouwde een gravelschaaf die niet met wieltjes over de
baan reed, maar op instelbare sledes die over de baan glijden en gegarandeerd alle 2,5 mm vervuilde gravel voor 100% vlak afschaafde. Tot ieders verbazing duurde het afschaven van de toplaag nu 20 minuten i.p.v. 50 manuren. Deze innovatieve  schaaf werd de basis van “De Losser Methode”.

Uiteraard bleef dit niet onopgemerkt in de tenniswereld. NIP in Roermond was een van de eersten die ook een set apparaten bestelde bij Gerard. Van het één kwam het ander en Gerard zijn werkplaats veranderde in een constructiebedrijf voor onderhoudsapparatuur. De opdrachten stroomden binnen en Gerard kon het al snel niet meer behappen en werd de productie uitbesteed. Nu, in 2022, zijn er meer dan 130 tennisclubs die hun banen onderhouden met de door Gerard ontwikkelde apparatuur.
Ook bij de KNLTB is deze ontwikkeling niet onopgemerkt gebleven en “De Losser Methode” wordt, sinds 2014, nog steeds uitgebreid op de KNLTB-website aanbevolen. Dit was voor de KNLTB ook de reden om Gerard Meijering bij zijn afscheid een oorkonde te geven als dank. Van de Parkcommissie kreeg hij een fles gravel mee.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.