Nieuws & Agenda

Ledenvergadering Muziekvereniging DTKS

Tijdens de afgelopen vrijdagavond gehouden ledenvergadering werden weer een groot aantal jubilarissen gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap. Zo waren er 3 leden 5 jaar lid, 1 lid 10 jaar, 2 leden 15, 4 leden 20 jaar, 1 lid 25 jaar, 1 lid 40 jaar (Joan Menzel) en zelfs 1 lid van 45 jaar (Rudi Menzel)! Door verschillende omstandigheden konden helaas niet alle jubilarissen bij de vergadering aanwezig zijn.

Van links naar rechts op de foto: Tonnie Wijering 25 jaar lid, Michael de la Motte 20 jaar lid, Rudi Menzel 45 jaar lid, Nienke Fleer 15 jaar lid en Joan Menzel 40 jaar lid.

Tijdens de vergadering kwamen vaste agenda punten als het jaarverslag van de secretaris en de begroting van de penningmeester aan de orde. De Corona pandemie bleek een grote invloed op de financiën te hebben gehad omdat vele inkomsten uit bijv. optredens en verhuur van de gebouwen wegvielen. Gelukkig kunnen die deels gecompenseerd worden door bijdragen van de gemeente Losser.

Bij de bestuursverkiezing werden de bestuursleden Jennifer en Arjan van Huizen die zich beide opnieuw beschikbaar hadden gesteld voor een nieuwe bestuursperiode herkozen.

Na de mededelingen van het bestuur die met name betrekking hadden op de verduurzaming van ’t Tukkershoes en de noodzakelijke ledenwerving werd de inmiddels al weer goed gevulde optredens agenda besproken. Zo zal DTKS tot de zomervakantie optreden bij het Paasvuur (mocht dat door gaan) in Losser, de Koningsdagoptocht in Genemuiden, de 4 mei viering in Losser, de Umzug in Ochtrup voor Schuttersvereniging Alt und Jung , de intocht van de Avondvierdaagse in Losser, een concert verzorgen met het koor Joyful bij Café Restaurant Smit en aantreden voor de schutters in Glane.

Van de rondvraag werd goed gebruik gemaakt en daarna kon voorzitter Sjoerd Janssen de goed bezochte ledenvergadering afsluiten.

Tijdens de afgelopen vrijdagavond gehouden ledenvergadering werden weer een groot aantal jubilarissen gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap. Zo waren er 3 leden 5 jaar lid, 1 lid 10 jaar, 2 leden 15, 4 leden 20 jaar, 1 lid 25 jaar, 1 lid 40 jaar (Joan Menzel) en zelfs 1 lid van 45 jaar (Rudi Menzel)! Door verschillende omstandigheden konden helaas niet alle jubilarissen bij de vergadering aanwezig zijn.

Van links naar rechts op de foto: Tonnie Wijering 25 jaar lid, Michael de la Motte 20 jaar lid, Rudi Menzel 45 jaar lid, Nienke Fleer 15 jaar lid en Joan Menzel 40 jaar lid.

Tijdens de vergadering kwamen vaste agenda punten als het jaarverslag van de secretaris en de begroting van de penningmeester aan de orde. De Corona pandemie bleek een grote invloed op de financiën te hebben gehad omdat vele inkomsten uit bijv. optredens en verhuur van de gebouwen wegvielen. Gelukkig kunnen die deels gecompenseerd worden door bijdragen van de gemeente Losser.

Bij de bestuursverkiezing werden de bestuursleden Jennifer en Arjan van Huizen die zich beide opnieuw beschikbaar hadden gesteld voor een nieuwe bestuursperiode herkozen.

Na de mededelingen van het bestuur die met name betrekking hadden op de verduurzaming van ’t Tukkershoes en de noodzakelijke ledenwerving werd de inmiddels al weer goed gevulde optredens agenda besproken. Zo zal DTKS tot de zomervakantie optreden bij het Paasvuur (mocht dat door gaan) in Losser, de Koningsdagoptocht in Genemuiden, de 4 mei viering in Losser, de Umzug in Ochtrup voor Schuttersvereniging Alt und Jung , de intocht van de Avondvierdaagse in Losser, een concert verzorgen met het koor Joyful bij Café Restaurant Smit en aantreden voor de schutters in Glane.

Van de rondvraag werd goed gebruik gemaakt en daarna kon voorzitter Sjoerd Janssen de goed bezochte ledenvergadering afsluiten.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser