Nieuws & Agenda

Jaarvergadering Dinkel Survival Runners

Vrijdagavond 4 februari 2022 vond de drukbezochte ledenvergadering (ALV) van de DinkelSurvivalRunners (DSR) plaats. Aanwezig waren 31 leden, waarvan de meeste ook actief trainend lid van de vereniging. Daarnaast waren nog 4 leden online ingelogd om de ALV op afstand bij te wonen. 

Door sociaal jaarverslag werd teruggekeken op het afgelopen jaar.

 • In 2021 is de club verder doorgegroeid naar momenteel 80 leden.
 • De accommodatie is weer een paar hindernissen rijker. De bouwcommissie, onder aanvoering van de onuitputtelijke Kevin en Bert, hebben zich in 2021 met name gestort op het verbinden van de verschillende hindernisblokken. Hierdoor is het mogelijk om, zonder de grond te raken, alle hindernissen te bereiken via meerdere klimtouwen. 
 • De eerste stappen zijn gezet voor de opzet van een jeugdafdeling. Rudolf licht toe dat het opzetten van een jeugddivisie flink wat voeten in de aarde heeft en, zoals verwacht mag worden, een behoorlijke stap is voor een jonge vereniging zoals DSR. Samen met Erwin van Niekerk, Marlous Oude Nijhuis en Edo Wegman vormt Rudolf de kern van de jeugdcommissie. Tijdens de ALV meldde Carine Morskieft zich aan om te komen helpen bij de jeugd.
 • In de laatste maanden van 2021 heeft de jeugdcommissie proefgedraaid met een groep jeugd die al bekend is met de sport. Een evaluatie volgt binnenkort. Nog een extra uitdaging is dat niet alle hindernissen (qua hoogte) geschikt zijn voor de jeugd – de commissies Jeugd en Fysieke Ruimte zijn hierover druk in overleg. 
 • De penningmeester geeft verder toelichting op de cijfers van de vereniging. De club is met name door actieve inzet van de sponsorcommissie, en bovenal het vele bouw- en onderhoudswerk dat de leden zelf hebben verzet, op dit moment vrij van schulden. Het jaar 2021 is dan ook afgesloten met een kleine winst.

Vooruitblik op het komende jaar, 2022:

 • Plannen om een Adventure Race-afdeling op te zetten onder de vlag van DSR. Tom gaat de komende maanden met andere geïnteresseerden kijken wat hierin realiseerbaar is. 
 • Medio februari 2022 gaat de jeugdafdeling starten met proeftrainingen voor jeugd die nog geen ervaring heeft met de sport. In eerste instantie zijn hiervoor kinderen van leden benaderd.
 • In 2022 staan verder ook weer enkele reguliere activiteiten gepland: 
  • De DSR ledenbarbeque
  • Interne clubwedstrijd
  • De DSR OudjaarSloop
 • De opening van de Arena, die door Covid’19 al diverse malen is uitgesteld, staat nu gepland voor 14 mei 2022. Meer info, voor zowel leden als bezoekers, volgt zo snel mogelijk.
 • Wietse Neven en Patrick Ros treden toe tot het bestuur van DSR, en vervangen daarmee Roy Ellenbroek en Tom Oude Nijhuis. Hierover was eerder al e.e.a. te lezen op onze site, Facebook en Hallo Losser. Roy en Tom zijn sinds de oprichting al intensief betrokken geweest bij de club, waarbij Roy als mede-oprichter de taak van voorzitter op zich heeft genomen. Tom heeft zich sinds de oprichting ook op meerdere terreinen nuttig gemaakt, waaronder als hoofd van de Trainerscommissie. DSR dankt beide oud-bestuursleden voor hun inspanningen, en hoopt dat ze als actieve leden en in ondersteunende functies nog lang aan de club zullen bijdragen. 

Vrijdagavond 4 februari 2022 vond de drukbezochte ledenvergadering (ALV) van de DinkelSurvivalRunners (DSR) plaats. Aanwezig waren 31 leden, waarvan de meeste ook actief trainend lid van de vereniging. Daarnaast waren nog 4 leden online ingelogd om de ALV op afstand bij te wonen. 

Door sociaal jaarverslag werd teruggekeken op het afgelopen jaar.

 • In 2021 is de club verder doorgegroeid naar momenteel 80 leden.
 • De accommodatie is weer een paar hindernissen rijker. De bouwcommissie, onder aanvoering van de onuitputtelijke Kevin en Bert, hebben zich in 2021 met name gestort op het verbinden van de verschillende hindernisblokken. Hierdoor is het mogelijk om, zonder de grond te raken, alle hindernissen te bereiken via meerdere klimtouwen. 
 • De eerste stappen zijn gezet voor de opzet van een jeugdafdeling. Rudolf licht toe dat het opzetten van een jeugddivisie flink wat voeten in de aarde heeft en, zoals verwacht mag worden, een behoorlijke stap is voor een jonge vereniging zoals DSR. Samen met Erwin van Niekerk, Marlous Oude Nijhuis en Edo Wegman vormt Rudolf de kern van de jeugdcommissie. Tijdens de ALV meldde Carine Morskieft zich aan om te komen helpen bij de jeugd.
 • In de laatste maanden van 2021 heeft de jeugdcommissie proefgedraaid met een groep jeugd die al bekend is met de sport. Een evaluatie volgt binnenkort. Nog een extra uitdaging is dat niet alle hindernissen (qua hoogte) geschikt zijn voor de jeugd – de commissies Jeugd en Fysieke Ruimte zijn hierover druk in overleg. 
 • De penningmeester geeft verder toelichting op de cijfers van de vereniging. De club is met name door actieve inzet van de sponsorcommissie, en bovenal het vele bouw- en onderhoudswerk dat de leden zelf hebben verzet, op dit moment vrij van schulden. Het jaar 2021 is dan ook afgesloten met een kleine winst.

Vooruitblik op het komende jaar, 2022:

 • Plannen om een Adventure Race-afdeling op te zetten onder de vlag van DSR. Tom gaat de komende maanden met andere geïnteresseerden kijken wat hierin realiseerbaar is. 
 • Medio februari 2022 gaat de jeugdafdeling starten met proeftrainingen voor jeugd die nog geen ervaring heeft met de sport. In eerste instantie zijn hiervoor kinderen van leden benaderd.
 • In 2022 staan verder ook weer enkele reguliere activiteiten gepland: 
  • De DSR ledenbarbeque
  • Interne clubwedstrijd
  • De DSR OudjaarSloop
 • De opening van de Arena, die door Covid’19 al diverse malen is uitgesteld, staat nu gepland voor 14 mei 2022. Meer info, voor zowel leden als bezoekers, volgt zo snel mogelijk.
 • Wietse Neven en Patrick Ros treden toe tot het bestuur van DSR, en vervangen daarmee Roy Ellenbroek en Tom Oude Nijhuis. Hierover was eerder al e.e.a. te lezen op onze site, Facebook en Hallo Losser. Roy en Tom zijn sinds de oprichting al intensief betrokken geweest bij de club, waarbij Roy als mede-oprichter de taak van voorzitter op zich heeft genomen. Tom heeft zich sinds de oprichting ook op meerdere terreinen nuttig gemaakt, waaronder als hoofd van de Trainerscommissie. DSR dankt beide oud-bestuursleden voor hun inspanningen, en hoopt dat ze als actieve leden en in ondersteunende functies nog lang aan de club zullen bijdragen. 
afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser