Nieuws & Agenda

Informatiebijeenkomsten over 4 grote windturbines in De Lutte

Op 27 september 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten medewerking te verlenen aan het windproject in De Lutte. Dit betekent dat de provincie gaat starten met de ontwikkeling van 4 windturbines in natuurgebied Stroothuizen in De Lutte. Dit zijn windturbines van meer dan 200 meter hoog (tiphoogte 250 meter). Waar de gemeenteraad haar handen aftrok van de windturbines heeft de provincie nu doorgepakt. Aan de Duitse zijde worden 2 windturbines bijgeplaatst en de 3 bestaande windmolens vervangen. 

De vorige coalitie (CDA - VVD - D66) was voorstander van plaatsing van windturbines en onder aanvoering van wethouder Jaimi van Essen zijn de afgelopen jaren veel acties ondernomen tot realisatie. De nieuwe coalitie kwam niet tot een gezamenlijk standpunt aangaande windturbines. In het akkoord staat dat de coalitie van Burgerforum Losser, D66 en PvdA geen windbeleid vastlegt. 

Informatiebijeenkomst 8 december

De provincie houdt op 8 december 2 informatie bijeenkomsten in De Vereniging in De Lutte over het verzoek van Prowind om over te gaan tot plaatsing van 4 windturbines:

 • 19:00 - 20:30 uur : Een besloten bijeenkomst voor direct omwonenden.
 • 20:30 uur             : Een openbare bijeenkomst voor belangstellenden.

Aan deze bijeenkomsten is door de gemeente Losser geen enkele ruchtbaarheid gegeven. 

Wat er aan vooraf ging

 • Het landelijke Klimaatakkoord (2019) was de aanleiding voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) in Twente. In het Klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Het Rijk vraagt van de dertig regio’s in Nederland, die werken aan de energietransitie, een voorstel te maken om gezamenlijk 35 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land op te wekken in 2030.
 • Op 30 maart 2020 is het college van B&W akkoord gegaan met het voorlopige ontwerp RES Twente 1.0. 
 • In de ruim 200 zienswijzen op de conceptnota Windbeleid van de gezamenlijke Noordoost Twentse gemeenten is al bijna 2 jaar geleden fel geageerd tegen de voorgenomen plaatsing van turbines in of nabij het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Het in de ijskast zetten van het windbeleid door de huidige Losserse coalitie leidt ertoe dat deze Zienswijzen (bezwaarschriften) niet meer behandeld zullen worden.
 • 21 oktober 2022 heeft SBTL (Stichting Behoud Twents Landschap) een verslag van een onderzoek gezonden naar het college van B&W en gemeenteraad van Losser. Het is een uitgebreid verslag met de conclusies uit een door SBTL uitgevoerd WOO  (Wet Openbaarheid Overheid) onderzoek in relatie tot de plannen voor mogelijke windturbines in de gemeente Losser.
 • Het opmerkelijke is dat er geen enkele reactie kwam vanuit de gemeenteraad naar de spil in bovenstaande acties Jaimi van Essen. Het resulteert alleen in een boze brief van het college aan SBTL waarin zij beschuldigd worden van onheuse bejegeningen en onfatsoenlijke, aan een persoon gerichte insinuaties. Tevens stelt het college : ‘Het verstoort de dialoog en zorgt voor maatschappelijke onrust.”. Het college gaat op geen enkele wijze in op de feiten in het verslag van SBTL. Verder is onduidelijk welke dialoog verstoort wordt met dit verslag. De meest opmerkelijke zin uit deze brief : ‘De gemeente zal belanghebbenden uit onze gemeente - voor of tegen de plaatsing van windmolens - helpen om mee te doen in trajecten op initiatief van de provincie.’. Dit geeft duidelijk aan dat de gemeente Losser aan de zijlijn is gaan staan en het initiatief volledig bij de provincie laat.
 • Het college van B&W bestrijdt ook de stelling van SBTL dat de plaatsing van 4 windturbines een gelopen race is. De tijd zal het uitwijzen.

Op 27 september 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten medewerking te verlenen aan het windproject in De Lutte. Dit betekent dat de provincie gaat starten met de ontwikkeling van 4 windturbines in natuurgebied Stroothuizen in De Lutte. Dit zijn windturbines van meer dan 200 meter hoog (tiphoogte 250 meter). Waar de gemeenteraad haar handen aftrok van de windturbines heeft de provincie nu doorgepakt. Aan de Duitse zijde worden 2 windturbines bijgeplaatst en de 3 bestaande windmolens vervangen. 

De vorige coalitie (CDA - VVD - D66) was voorstander van plaatsing van windturbines en onder aanvoering van wethouder Jaimi van Essen zijn de afgelopen jaren veel acties ondernomen tot realisatie. De nieuwe coalitie kwam niet tot een gezamenlijk standpunt aangaande windturbines. In het akkoord staat dat de coalitie van Burgerforum Losser, D66 en PvdA geen windbeleid vastlegt. 

Informatiebijeenkomst 8 december

De provincie houdt op 8 december 2 informatie bijeenkomsten in De Vereniging in De Lutte over het verzoek van Prowind om over te gaan tot plaatsing van 4 windturbines:

 • 19:00 - 20:30 uur : Een besloten bijeenkomst voor direct omwonenden.
 • 20:30 uur             : Een openbare bijeenkomst voor belangstellenden.

Aan deze bijeenkomsten is door de gemeente Losser geen enkele ruchtbaarheid gegeven. 

Wat er aan vooraf ging

 • Het landelijke Klimaatakkoord (2019) was de aanleiding voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) in Twente. In het Klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Het Rijk vraagt van de dertig regio’s in Nederland, die werken aan de energietransitie, een voorstel te maken om gezamenlijk 35 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land op te wekken in 2030.
 • Op 30 maart 2020 is het college van B&W akkoord gegaan met het voorlopige ontwerp RES Twente 1.0. 
 • In de ruim 200 zienswijzen op de conceptnota Windbeleid van de gezamenlijke Noordoost Twentse gemeenten is al bijna 2 jaar geleden fel geageerd tegen de voorgenomen plaatsing van turbines in of nabij het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Het in de ijskast zetten van het windbeleid door de huidige Losserse coalitie leidt ertoe dat deze Zienswijzen (bezwaarschriften) niet meer behandeld zullen worden.
 • 21 oktober 2022 heeft SBTL (Stichting Behoud Twents Landschap) een verslag van een onderzoek gezonden naar het college van B&W en gemeenteraad van Losser. Het is een uitgebreid verslag met de conclusies uit een door SBTL uitgevoerd WOO  (Wet Openbaarheid Overheid) onderzoek in relatie tot de plannen voor mogelijke windturbines in de gemeente Losser.
 • Het opmerkelijke is dat er geen enkele reactie kwam vanuit de gemeenteraad naar de spil in bovenstaande acties Jaimi van Essen. Het resulteert alleen in een boze brief van het college aan SBTL waarin zij beschuldigd worden van onheuse bejegeningen en onfatsoenlijke, aan een persoon gerichte insinuaties. Tevens stelt het college : ‘Het verstoort de dialoog en zorgt voor maatschappelijke onrust.”. Het college gaat op geen enkele wijze in op de feiten in het verslag van SBTL. Verder is onduidelijk welke dialoog verstoort wordt met dit verslag. De meest opmerkelijke zin uit deze brief : ‘De gemeente zal belanghebbenden uit onze gemeente - voor of tegen de plaatsing van windmolens - helpen om mee te doen in trajecten op initiatief van de provincie.’. Dit geeft duidelijk aan dat de gemeente Losser aan de zijlijn is gaan staan en het initiatief volledig bij de provincie laat.
 • Het college van B&W bestrijdt ook de stelling van SBTL dat de plaatsing van 4 windturbines een gelopen race is. De tijd zal het uitwijzen.
afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.