Nieuws & Agenda

Gratis bosplantsoen voor grondeigenaren

Wilt u een ‘overhoekje’ inplanten, een vogelbosje maken, een wilde haag langs een oude schuur planten of een houtwal herstellen? De Stichting Behoud Twents Landschap stelt gratis plantmateriaal beschikbaar in de vorm van bosplantsoen en geeft vakkundig advies.

Bosplantsoen

Bosplantsoen zijn bomen en struiken van gemiddeld 80-100cm hoog. Daarbij gaat het om streekeigen beplanting die vroeger in het Twentse coulisselandschap veelvuldig werd aangeplant in houtwallen, hagen en bosjes zoals hazelaar, vlier, krent, beuk, berk, eik, zoete kers, zwarte els, es, meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts en egelantier. De keuze van de plantsoort hangt af van het landschapselement dat u wenst in te planten en dient streekeigen te zijn.

Doel van deze actie is om het Twentse coulisselandschap te herstellen en de ecologische kwaliteit van de landschapselementen te verbeteren.

Hoe komt u in aanmerking voor gratis plantmateriaal en onder welke voorwaarden?

U komt in aanmerking voor gratis plantmateriaal indien:

  • De oppervlakte van het landschapselement kleiner is dan 500 m²
  • Het in te planten perceel een meerwaarde heeft voor het Twentse coulisselandschap (beoordeling door expert Stichting)
  • Inwoner bent van NO-Twente (Dinkelland, Tubbergen, Losser, Oldenzaal)

Gratis plantmateriaal is niet bestemd voor:

  • Aanplant van landschapselementen groter dan 500 m²
  • Gebruik van bosplantsoen in siertuinen

Werkwijze: Neem contact op met Stichting Behoud Twents Landschap en maak duidelijk wat u van plan bent. In een persoonlijk gesprek en eventueel een schouw ter plekke, waarbij een medewerker van de Stichting u vakkundig advies of u in aanmerking komt voor gratis bosplantsoen en welke soorten u kunt planten.

Dit initiatief is mogelijk gemaakt dankzij SBNL Natuurfonds. https://www.sbnlnatuurfonds.nl/

Stichting Behoud Twents Landschap ‘Voor wie het Twents landschap lief heeft’ info@twentslandschap.nl http://behoudtwentslandschap.nl 06-13189115 of 06-24215065

Wilt u een ‘overhoekje’ inplanten, een vogelbosje maken, een wilde haag langs een oude schuur planten of een houtwal herstellen? De Stichting Behoud Twents Landschap stelt gratis plantmateriaal beschikbaar in de vorm van bosplantsoen en geeft vakkundig advies.

Bosplantsoen

Bosplantsoen zijn bomen en struiken van gemiddeld 80-100cm hoog. Daarbij gaat het om streekeigen beplanting die vroeger in het Twentse coulisselandschap veelvuldig werd aangeplant in houtwallen, hagen en bosjes zoals hazelaar, vlier, krent, beuk, berk, eik, zoete kers, zwarte els, es, meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts en egelantier. De keuze van de plantsoort hangt af van het landschapselement dat u wenst in te planten en dient streekeigen te zijn.

Doel van deze actie is om het Twentse coulisselandschap te herstellen en de ecologische kwaliteit van de landschapselementen te verbeteren.

Hoe komt u in aanmerking voor gratis plantmateriaal en onder welke voorwaarden?

U komt in aanmerking voor gratis plantmateriaal indien:

  • De oppervlakte van het landschapselement kleiner is dan 500 m²
  • Het in te planten perceel een meerwaarde heeft voor het Twentse coulisselandschap (beoordeling door expert Stichting)
  • Inwoner bent van NO-Twente (Dinkelland, Tubbergen, Losser, Oldenzaal)

Gratis plantmateriaal is niet bestemd voor:

  • Aanplant van landschapselementen groter dan 500 m²
  • Gebruik van bosplantsoen in siertuinen

Werkwijze: Neem contact op met Stichting Behoud Twents Landschap en maak duidelijk wat u van plan bent. In een persoonlijk gesprek en eventueel een schouw ter plekke, waarbij een medewerker van de Stichting u vakkundig advies of u in aanmerking komt voor gratis bosplantsoen en welke soorten u kunt planten.

Dit initiatief is mogelijk gemaakt dankzij SBNL Natuurfonds. https://www.sbnlnatuurfonds.nl/

Stichting Behoud Twents Landschap ‘Voor wie het Twents landschap lief heeft’ info@twentslandschap.nl http://behoudtwentslandschap.nl 06-13189115 of 06-24215065

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser