Nieuws & Agenda

Gift tot € 1.200,- per jaar geen gevolg voor inwoners met uitkering

Inwoners met een uitkering mogen tot € 1.200,- per jaar aan giften ontvangen. Het college van de gemeente Losser heeft dit bedrag voor giften vastgesteld. De gemeenteraad van Losser heeft op 1 februari jl. unaniem een motie aangenomen, waarin het college werd verzocht een vrijstelling voor giften tot een bedrag van € 1.200,- per jaar in te voeren, voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen.

Met het collegebesluit is nu duidelijk tot welk bedrag giften aan inwoners met een bijstandsuitkering per jaar in ieder geval worden vrijgelaten. Daardoor worden mensen niet direct op hun uitkering gekort als zij een gift ontvangen. Met het besluit wordt vooruitgelopen op de verwachte aanpassing van de Participatiewet, waarbij meer aandacht is voor de menselijke maat bij de uitvoering van de wet. Giften van de voedselbank, kledingbank en soortgelijke instellingen tellen hierbij niet mee en worden sowieso vrijgelaten.

Inwoners met een uitkering mogen tot € 1.200,- per jaar aan giften ontvangen. Het college van de gemeente Losser heeft dit bedrag voor giften vastgesteld. De gemeenteraad van Losser heeft op 1 februari jl. unaniem een motie aangenomen, waarin het college werd verzocht een vrijstelling voor giften tot een bedrag van € 1.200,- per jaar in te voeren, voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen.

Met het collegebesluit is nu duidelijk tot welk bedrag giften aan inwoners met een bijstandsuitkering per jaar in ieder geval worden vrijgelaten. Daardoor worden mensen niet direct op hun uitkering gekort als zij een gift ontvangen. Met het besluit wordt vooruitgelopen op de verwachte aanpassing van de Participatiewet, waarbij meer aandacht is voor de menselijke maat bij de uitvoering van de wet. Giften van de voedselbank, kledingbank en soortgelijke instellingen tellen hierbij niet mee en worden sowieso vrijgelaten.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser