Genoeglijke dag voor de vrijwilligers van Tourist info

Genoeglijke dag voor de vrijwilligers van Tourist info

Vrijdag 4 november beleefden ongeveer 40 vrijwilligers van Tourist info De Lutte – Losser een genoeglijke dag in hun eigen fraaie Twentse toeristische gebied binnen de gemeente Losser. Het gezelschap verzamelde zich aan het eind van de ochtend in De Lutte bij eetcafé Plexat. Koffie of thee met gebak en een toespraak van de voorzitter van het bestuur, Gerald ten Thij.

Recht van bestaan

Gerald memoreerde de moeilijke tijden tijdens de coronaperiode. Bijna niets kon, geen activiteiten, geen inkomsten, maar door de financiële injecties en de goedwillende gemeente Losser is de kas gezond. Hij zei blij te zijn dat de vrijwilligers weer bij elkaar konden komen om onder andere met elkaar bij te praten en er een plezierige dag van te maken. Hij sloot af met te zeggen dat de vrijwilligers het recht van bestaan aan Tourist Info gaven. “Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om Tourist Info te laten draaien zoals het nu draait.”

Jeu de Boules

Vervolgens ging het gezelschap te voet naar de Jeu de Boules banen naast Erve Boerrigter, waar onder deskundige leiding van leden van Lutterse Jeu de Boules Vereniging (JDBV) gespeeld werd. Het weer was hen goed gezind. De zon scheen en het was erg gezellig.

Nostalgisch vervoer

Bij Erve Boerrigter stond de Oldtimer bus van Nostalgisch Rijden klaar om de groep naar de volgende bestemming te brengen. Chauffeur Chris deed dat met de nodige grappen en grollen. De bestemming was Dijk 59 waar het gezelschap werd opgewacht door Lucien Game. Een drankje en een rundercarpaccio werden geserveerd. Lucien deed aan de hand van oude foto’s zijn verhaal over de geschiedenis van de familie Game in de Horeca. Over de brand van de Saksenstal, de tegenslagen, maar zeker ook over de positieve kijk op de zaak.

Ruhenberg

Chris bracht de groep vervolgens naar Ruhenberg BV in Overdinkel, waar Marloes en Hans Luijerink het gezelschap verwelkomden. De club werd in tweeën gedeeld en de rondleiding begon. Ze vertelden over de kalvermesterij.: “De koeien van een melkveehouder moeten om melk te kunnen blijven geven elk jaar een kalf krijgen. De meeste vaarskalveren houden ze vaak zelf aan om later als melkkoe te houden. Als het een stierkalf is kan een melkveehouder er eigenlijk niets mee en dan komen wij in beeld. De stierkalveren en enkele vaarskalveren worden verzameld op een verzamelcentrum, op verschillende plekken in het land. Hier komen dan, enkele dagen per week, een paar honderd kalveren bij elkaar en worden ze geselecteerd op ras, gewicht en kwaliteit. Elke vleeskalverhouder zijn eigen wensen. We geven graag voorlichting over de mestkalveren, de stiertjes, die bij ons een goed leven hebben. Keurig naar de norm der eisen worden opgevoed en vervolgens verwerkt worden tot zeer aantrekkelijke vleesproducten.” Redactie: Saillant detail: Marloes en Hans leveren vlees aan Lucien Game van Dijk 59 voor een voortreffelijk streekprodukt.

Happen en stappen

De bus vertrok vervolgens naar Grand café Losser waar een heerlijk soepje werd geserveerd. Daarna ging de tocht weer naar Overdinkel om een rondleiding in het pastoorsbos te maken.

Hans Fij, tevens voorzitter van de dorpsraad Overdinkel vertelde over de geschiedenis van Gerardus Majella en de en de processie die dit jaar voor de 110e keer was gehouden. Een prachtig, door de heideploeg onderhouden park met een mooi labyrint. Rond 18.00 uur kwam het gezelschap aan bij het Lutters kwartier om de dag af te sluiten met een geweldige maaltijd. Een compliment voor de organisatoren. Een veer op de hoed van de vrijwilligers die allemaal met een lach van oor tot oor naar huis vertrokken.

Auteur: Sietse Smit
Geplaatst in: Archief, Evenementen, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud