Nieuws & Agenda

Gemeenteraad kiest voor cultureel gebruik Aloysiusschool

Tijdens de raadsvergadering van 18 januari gaven alle fracties aan voorstander te zijn van een culturele invulling van de reeds lang leegstaande Aloysiusschool. Het college gaat nu een haalbaarheidsonderzoek doen naar het zogenaamde voorkeursscenario 3A. De verwachting is dat de uitwerking eind 2022 gereed is.

Waaruit bestaat dit scenario

 • De Aloysiusschool krijgt een culturele functie
 • Een multifunctionele zaal met 200 - 300 zitplaatsen. 
 • Een horeca-voorziening
 • Een kleine stadsbrouwerij
 • Huisvesting van organisaties zoals Losser Kunst Collectef, Historische Kring, de Rommelpot etc.

Wat is de doelstelling

De ‘nieuwe’ Aloysiusschool moet een bijdrage leveren aan het opwaarderen en functioneren van het centrum van het dorp Losser. De nieuwe functie moet extra ‘reuring’ in het dorp opleveren en aan het voorzieningenniveau in Losser in het algemeen.

Waar bestaat de uitwerking uit

 • De Aloysiusschool is een oud gebouw dat dringend aan onderhoud toe is. Tevens moet het verduurzaamd worden en uitgebreid. De kosten hiervan worden nu geraamd op zo'n 1,3 miljoen euro.
 • De partijen waar in het vooronderzoek gepraat is, moet de keuze maken of ze gebruik willen maken van de Aloysiusschool en tegen welke voorwaarden / kosten.
 • Tevens moet bepaald worden wie het pand gaat beheren, de gemeente of een andere organisatie.
 • Zeer belangerijk is ook de jaarlijkse exploitatie. De verwachting is dat een dergelijk gebouw zich niet volledig kan bedruipen, maar het tekort moet wel binnen de perken blijven. De gemeenteraad denkt hierbij aan een bedrag van ongeveer € 50.000

Gezondheidscentrum

Het plan van Gerben Keujer en Daan Boermans om van de Aloysiusschool een gezondheidscentrum te maken werd door de raad afgewezen. De raad vindt een cultuurcentrum beter een betere invulling. Wethouder Harry Nijhuis zegde de gemeenteraad wel toe om te gaan kijken naar mogelijkheden voor een gezondheidscentrum op een andere plek in het centrum. 

Tijdens de raadsvergadering van 18 januari gaven alle fracties aan voorstander te zijn van een culturele invulling van de reeds lang leegstaande Aloysiusschool. Het college gaat nu een haalbaarheidsonderzoek doen naar het zogenaamde voorkeursscenario 3A. De verwachting is dat de uitwerking eind 2022 gereed is.

Waaruit bestaat dit scenario

 • De Aloysiusschool krijgt een culturele functie
 • Een multifunctionele zaal met 200 - 300 zitplaatsen. 
 • Een horeca-voorziening
 • Een kleine stadsbrouwerij
 • Huisvesting van organisaties zoals Losser Kunst Collectef, Historische Kring, de Rommelpot etc.

Wat is de doelstelling

De ‘nieuwe’ Aloysiusschool moet een bijdrage leveren aan het opwaarderen en functioneren van het centrum van het dorp Losser. De nieuwe functie moet extra ‘reuring’ in het dorp opleveren en aan het voorzieningenniveau in Losser in het algemeen.

Waar bestaat de uitwerking uit

 • De Aloysiusschool is een oud gebouw dat dringend aan onderhoud toe is. Tevens moet het verduurzaamd worden en uitgebreid. De kosten hiervan worden nu geraamd op zo'n 1,3 miljoen euro.
 • De partijen waar in het vooronderzoek gepraat is, moet de keuze maken of ze gebruik willen maken van de Aloysiusschool en tegen welke voorwaarden / kosten.
 • Tevens moet bepaald worden wie het pand gaat beheren, de gemeente of een andere organisatie.
 • Zeer belangerijk is ook de jaarlijkse exploitatie. De verwachting is dat een dergelijk gebouw zich niet volledig kan bedruipen, maar het tekort moet wel binnen de perken blijven. De gemeenteraad denkt hierbij aan een bedrag van ongeveer € 50.000

Gezondheidscentrum

Het plan van Gerben Keujer en Daan Boermans om van de Aloysiusschool een gezondheidscentrum te maken werd door de raad afgewezen. De raad vindt een cultuurcentrum beter een betere invulling. Wethouder Harry Nijhuis zegde de gemeenteraad wel toe om te gaan kijken naar mogelijkheden voor een gezondheidscentrum op een andere plek in het centrum. 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.