Nieuws & Agenda

Gemeente kiest voor telefonische en digitale bereikbaarheid

De gemeente Losser heeft in 2021 samen met inwoners kritisch gekeken naar wat er in haar dienstverlening kan worden verbeterd. Dat hebben ze gedaan in samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen, dorpsraden en de participatieraad. Gebleken is dat dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening , maar een verbetering willen van de bereikbaarheid zowel telefonisch als digitaal.

Wat is er gedaan?

Meer dan 350 inwoners, 40 ondernemers, 20 verenigingen, de participatieraad en alle dorpsraden zijn betrokken geweest. Ook is gesproken met laaggeletterden, experts, andere gemeenten en medewerkers van de gemeente Losser.

Bereikbaarheid

De inwoners willen een laagdrempelige benadering waarbij persoonlijk contact altijd mogelijk blijft. Ook werd door inwoners de nadruk gelegd op het belang van betrouwbaarheid (afspraken nakomen en tijdig reageren), het meedenken in mogelijkheden, en het inrichten van dienstverlening op een manier die voor iedere inwoner te begrijpen is. Naast de verdetering van de telefonische bereikbaarheid zal er ook veel werk worden gestoken in de digitale bereikbaarheid. De huidige website bestaat uit heel veel tekst zal in de komende jaren worden omgebouwd naar een toegankelijkelijkere website. Na het het indienen van een vraag of klacht moet het mogelijk worden de voortgang te volgen. Voor de aanpak van de website krijgt de gemeente als subsidie een extern adviseur ter beschikking. Tevens wordt in de Voorjaarsnota 2022 aan de raad gevraagd hiervoor € 80.000 beschikbaar te stellen.

Avondopenstelling

Uit het participatietraject is gebleken dat meer dan de helft van de geënquêteerde inwoners voorkeur heeft voor dienstverlening in de avonduren (zowel bij het afhalen van producten als het in gesprek zijn) (t.o.v. 35% doordeweeks overdag). Voorgesteld wordt de pilot avondopenstelling te herstarten voor de publiekszaken en medewerkers te stimuleren gesprekken in de avonduren te houden. Afspraken met inwoners en ondernemers kunnen daarnaast plaatsvinden bij iemand thuis, op de zaak, via beeldbellen of de telefoon. Uitganspunt is dat we ervoor zorgen dat we, binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben, daar zijn waar en wanneer we nodig zijn.

In plaats van "Nee", "Ja, mits"

De ambtenaren zullen worden gestimuleerd meer mee te denken met de inwoners. Bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag je niet beperken tot "Nee, dat kan niet" maar als er mogelijkheden zijn zeggen dat het wel kan met een of meer aanpassingen. Verder wordt ambtenaren ook gevraagd breder te kijken dan hun eigen vakgebied.

Kerkdorpen

Voor de communicatie met de kerkdorpen heeft elk kerkdorp een wethouder als aanspreekpunt. Ook wordt onderzocht of een vaste ambtenaar als aanspreekpunt gewenst en passend is.  

Poster

 

 

De gemeente Losser heeft in 2021 samen met inwoners kritisch gekeken naar wat er in haar dienstverlening kan worden verbeterd. Dat hebben ze gedaan in samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen, dorpsraden en de participatieraad. Gebleken is dat dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening , maar een verbetering willen van de bereikbaarheid zowel telefonisch als digitaal.

Wat is er gedaan?

Meer dan 350 inwoners, 40 ondernemers, 20 verenigingen, de participatieraad en alle dorpsraden zijn betrokken geweest. Ook is gesproken met laaggeletterden, experts, andere gemeenten en medewerkers van de gemeente Losser.

Bereikbaarheid

De inwoners willen een laagdrempelige benadering waarbij persoonlijk contact altijd mogelijk blijft. Ook werd door inwoners de nadruk gelegd op het belang van betrouwbaarheid (afspraken nakomen en tijdig reageren), het meedenken in mogelijkheden, en het inrichten van dienstverlening op een manier die voor iedere inwoner te begrijpen is. Naast de verdetering van de telefonische bereikbaarheid zal er ook veel werk worden gestoken in de digitale bereikbaarheid. De huidige website bestaat uit heel veel tekst zal in de komende jaren worden omgebouwd naar een toegankelijkelijkere website. Na het het indienen van een vraag of klacht moet het mogelijk worden de voortgang te volgen. Voor de aanpak van de website krijgt de gemeente als subsidie een extern adviseur ter beschikking. Tevens wordt in de Voorjaarsnota 2022 aan de raad gevraagd hiervoor € 80.000 beschikbaar te stellen.

Avondopenstelling

Uit het participatietraject is gebleken dat meer dan de helft van de geënquêteerde inwoners voorkeur heeft voor dienstverlening in de avonduren (zowel bij het afhalen van producten als het in gesprek zijn) (t.o.v. 35% doordeweeks overdag). Voorgesteld wordt de pilot avondopenstelling te herstarten voor de publiekszaken en medewerkers te stimuleren gesprekken in de avonduren te houden. Afspraken met inwoners en ondernemers kunnen daarnaast plaatsvinden bij iemand thuis, op de zaak, via beeldbellen of de telefoon. Uitganspunt is dat we ervoor zorgen dat we, binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben, daar zijn waar en wanneer we nodig zijn.

In plaats van "Nee", "Ja, mits"

De ambtenaren zullen worden gestimuleerd meer mee te denken met de inwoners. Bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag je niet beperken tot "Nee, dat kan niet" maar als er mogelijkheden zijn zeggen dat het wel kan met een of meer aanpassingen. Verder wordt ambtenaren ook gevraagd breder te kijken dan hun eigen vakgebied.

Kerkdorpen

Voor de communicatie met de kerkdorpen heeft elk kerkdorp een wethouder als aanspreekpunt. Ook wordt onderzocht of een vaste ambtenaar als aanspreekpunt gewenst en passend is.  

Poster

 

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.