Nieuws & Agenda

Energie opwekken op eigen land

Stimuland organiseert op 2 maart om 19:30 uur een webinar "Energie opwekken op mijn land; kansen en bedreigingen. Er zijn veel initiatieven op zoek naar locaties voor energieopwekking. Met dit webinar worden agrariërs en andere grondeigenaren bijgepraat over de ontwikkelingen van grootschalige energieopwekking in het buitengebied van Overijssel.

LTO Noord, Stimuland, Het Overijssels Particulier Grondbezit en Natuur en Milieu Overijssel organiseren het webinar. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat minstens de helft van alle energieprojecten door lokale partijen gerealiseerd moet worden. Lokaal eigendom heeft als voordeel dat de zeggenschap van omwonenden maximaal is en de opbrengsten van projecten zo lokaal mogelijk landen.

De positie van de grondeigenaar in het geheel staat centraal in het webinar. Zij vertellen over hun samenwerking met commerciële projectontwikkelaars en lokale energie-initiatieven bij grootschalige opwek.

Daarnaast willen de organisaties onderzoeken aan welke informatie grondeigenaren behoefte hebben. In mei volgen aansluitend een aantal verdiepende regiobijeenkomsten in samenwerking met gemeenten en de lokale energie-initiatieven.

Opgeven voor dit webinar kan t/m zondag 27 februari via deze link https://spits-online.nu/platform/jC7zulSd0Wv8UQx5gg7Z

Stimuland organiseert op 2 maart om 19:30 uur een webinar "Energie opwekken op mijn land; kansen en bedreigingen. Er zijn veel initiatieven op zoek naar locaties voor energieopwekking. Met dit webinar worden agrariërs en andere grondeigenaren bijgepraat over de ontwikkelingen van grootschalige energieopwekking in het buitengebied van Overijssel.

LTO Noord, Stimuland, Het Overijssels Particulier Grondbezit en Natuur en Milieu Overijssel organiseren het webinar. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat minstens de helft van alle energieprojecten door lokale partijen gerealiseerd moet worden. Lokaal eigendom heeft als voordeel dat de zeggenschap van omwonenden maximaal is en de opbrengsten van projecten zo lokaal mogelijk landen.

De positie van de grondeigenaar in het geheel staat centraal in het webinar. Zij vertellen over hun samenwerking met commerciële projectontwikkelaars en lokale energie-initiatieven bij grootschalige opwek.

Daarnaast willen de organisaties onderzoeken aan welke informatie grondeigenaren behoefte hebben. In mei volgen aansluitend een aantal verdiepende regiobijeenkomsten in samenwerking met gemeenten en de lokale energie-initiatieven.

Opgeven voor dit webinar kan t/m zondag 27 februari via deze link https://spits-online.nu/platform/jC7zulSd0Wv8UQx5gg7Z

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser