Nieuws & Agenda

Dorpsraden sturen "brandbrief" aansluiting Lagapad op Hoofdstraat

De voorzitters van de Dorpsraden van Losser en Overdinkel hebben gisteren een "brandbrief" gezonden aan de gedeputeerden Bolscher (SGP) en Boerman (CU) met het verzoek om op korte termijn een overleg te plannen over de aansluiting Lagapad-Hoofdstraat in Losser. 

In de vergadering van Provinciale Staten van 23 september 2020 over de PIP Dinkeldal Zuid was voor een aantal leden van Provinciale Staten de veiligheid bij de aansluiting van het fietspad achter de Pol op de Hoofdstraat een groot punt van zorg. Ter geruststelling zei de gedeputeerde ten Bolscher destijds  "De aansluiting van de fietsroute is samen met de wegbeheerders van provincie en gemeente uitgewerkt tot veilige aansluiting van het fietspad". Verder stelde hij dat "De veiligheid moet uitdrukkelijk geborgd zijn". Hallo Losser heeft destijds zowel aan de gemeente Losser als bij de provincie Overijssel gevraagd inzage te mogen hebben in dit uitgewerkte plan. Er bleek helemaal geen uitgewerkt plan te zijn.

Mail van de Dorpsraden Losser en Overdinkel

Geachte heren,

Als voorzitters van de Dorpsraden van Losser en Overdinkel vragen wij U om op korte termijn een overleg te plannen over de aansluiting Lagapad-Hoofdstraat in Losser. 

De provincie heeft als beheerder van de 3 aangedragen varianten er 1 uitgekozen.

De provincie heeft in gesprekken de toezegging gedaan om te kiezen voor een VEILIGE variant.

De nu aangelegde variant heeft voor ons, als inwoners van Losser en Overdinkel, een levensgevaarlijke situatie geschapen. Ook het Parkmanagement Losser (bestuur bedrijven industrieterrein) onderschrijft met dikke letters onze verontrusting. Dit gezien de grote vrachtwagens die daar het industrieterrein verlaten.

Daarom verzoeken wij U de opening van het fietspad uit te stellen. 

Voor zover wij weten is dit gepland op 12 oktober a.s.

In het overleg, wat o.i. ter plaatse zal moeten plaatsvinden, kunnen we eventuele oplossingen bespreken.

Er is grote onrust ontstaan onder de inwoners over deze situatie.

 

Vertrouwende op een spoedige reactie uwerzijds.

 

Voorzitter Dorpsraad Losser

H.G. (Harry) Bloemen

Voorzitter Dorpsraad Overdinkel

H. (Hans) Fij

Bijlage: publicatie Tubantia van 6 september j.l.

De voorzitters van de Dorpsraden van Losser en Overdinkel hebben gisteren een "brandbrief" gezonden aan de gedeputeerden Bolscher (SGP) en Boerman (CU) met het verzoek om op korte termijn een overleg te plannen over de aansluiting Lagapad-Hoofdstraat in Losser. 

In de vergadering van Provinciale Staten van 23 september 2020 over de PIP Dinkeldal Zuid was voor een aantal leden van Provinciale Staten de veiligheid bij de aansluiting van het fietspad achter de Pol op de Hoofdstraat een groot punt van zorg. Ter geruststelling zei de gedeputeerde ten Bolscher destijds  "De aansluiting van de fietsroute is samen met de wegbeheerders van provincie en gemeente uitgewerkt tot veilige aansluiting van het fietspad". Verder stelde hij dat "De veiligheid moet uitdrukkelijk geborgd zijn". Hallo Losser heeft destijds zowel aan de gemeente Losser als bij de provincie Overijssel gevraagd inzage te mogen hebben in dit uitgewerkte plan. Er bleek helemaal geen uitgewerkt plan te zijn.

Mail van de Dorpsraden Losser en Overdinkel

Geachte heren,

Als voorzitters van de Dorpsraden van Losser en Overdinkel vragen wij U om op korte termijn een overleg te plannen over de aansluiting Lagapad-Hoofdstraat in Losser. 

De provincie heeft als beheerder van de 3 aangedragen varianten er 1 uitgekozen.

De provincie heeft in gesprekken de toezegging gedaan om te kiezen voor een VEILIGE variant.

De nu aangelegde variant heeft voor ons, als inwoners van Losser en Overdinkel, een levensgevaarlijke situatie geschapen. Ook het Parkmanagement Losser (bestuur bedrijven industrieterrein) onderschrijft met dikke letters onze verontrusting. Dit gezien de grote vrachtwagens die daar het industrieterrein verlaten.

Daarom verzoeken wij U de opening van het fietspad uit te stellen. 

Voor zover wij weten is dit gepland op 12 oktober a.s.

In het overleg, wat o.i. ter plaatse zal moeten plaatsvinden, kunnen we eventuele oplossingen bespreken.

Er is grote onrust ontstaan onder de inwoners over deze situatie.

 

Vertrouwende op een spoedige reactie uwerzijds.

 

Voorzitter Dorpsraad Losser

H.G. (Harry) Bloemen

Voorzitter Dorpsraad Overdinkel

H. (Hans) Fij

Bijlage: publicatie Tubantia van 6 september j.l.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.