Nieuws & Agenda

Centrum van Losser krijgt nieuw aanzien

Het college van Losser heeft het ontwerp voor de Visie ruimtelijke aandachtsgebieden centrum Losser gepresenteerd. De visie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van het Martinusplein, de Brink en de Aloysiuslocatie in het centrum van het dorp Losser

De drie deelgebieden: de Brink, Aloysiuslocatie en Martinusplein

In de nieuwe visie ontwikkelt de Brink zich verder tot een aantrekkelijk, compact en comfortabel centrum. Het accent ligt op de commerciële functie. Als belangrijke commerciële trekker van het winkelcentrum worden de actuele uitbreidingsplannen van de supermarkt Jumbo gefaciliteerd om zo een impuls te geven aan de dynamiek en toekomstbestendigheid van het commerciële centrum van Losser. Dit houdt in dat de supermarkt met 500 vierkante meter zal gaan uitbreiden. Op de locatie van het oude postkantoor wordt, in de nieuwe visie, hoogwaardige woningbouw gerealiseerd, met een commercieel programma in de plint en twee lagen met appartementen daarboven. Deze appartementen richten zich met name op de wat oudere inwoners.

De her-invulling van de Aloysiusschool en omgeving richt zich nadrukkelijk op de koppeling van de cultuurhistorische waarde van het oude schoolgebouw en een nieuw te bouwen gebouw aan de noordwestkant van de school. Deze ruimte zal overdag worden gebruikt voor sociaal-maatschappelijk functies en in de avonduren als theater. Aan de achterzijde van het schoolgebouw is er ruimte voor “dorps” wonen.

Ook het Martinusplein zal een metamorfose ondergaan. De bedoeling is dat het plein veranderd in een historisch gebied om te wonen en te verblijven. Zo zullen de panden van de voormalige Plus-supermarkt en Hotel Marktzicht  worden gesloopt en zal er een passende herontwikkeling aan de noordzijde plaatsvinden. Hierbij wordt gedacht aan woningen met een “schuurachtige” uitstraling of aan een chiquere woonstijl.  De bedoeling is dat de toekomstige bewoners kunnen parkeren in een ondergrondse parkeerruimte. Op het plein zelf zal dan niet meer geparkeerd kunnen worden om op die manier de markante Martinustoren als oudste plek van Losser nog beter tot zijn recht te laten komen.

Gemeentebestuur is blij met de nieuwe plannen

Wethouder Harry Nijhuis benadrukt dat het gemeentebestuur blij is met de plannen. Het is een goede, heldere en ambitieuze visie waarop verdere plannen kunnen worden ontwikkeld. Er zal naar kwaliteit worden gekeken en er zal zorgvuldig worden gekeken naar ieders inbreng, want samenwerking is cruciaal, aldus de wethouder.

Plannen liggen ter inzage

Het ontwerp van de visie ligt vanaf 31 maart t/m 12 mei gedurende een periode van zes weken ter inzage in ‘t Lossers Hoes.  Daar zal op donderdag 14 april van 16.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst worden georganiseerd waar de plannen voor de deelgebieden kunnen worden bekeken en vragen kunnen worden gesteld.

Het besluit van de raad is medio 2022 gepland.

Het college van Losser heeft het ontwerp voor de Visie ruimtelijke aandachtsgebieden centrum Losser gepresenteerd. De visie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van het Martinusplein, de Brink en de Aloysiuslocatie in het centrum van het dorp Losser

De drie deelgebieden: de Brink, Aloysiuslocatie en Martinusplein

In de nieuwe visie ontwikkelt de Brink zich verder tot een aantrekkelijk, compact en comfortabel centrum. Het accent ligt op de commerciële functie. Als belangrijke commerciële trekker van het winkelcentrum worden de actuele uitbreidingsplannen van de supermarkt Jumbo gefaciliteerd om zo een impuls te geven aan de dynamiek en toekomstbestendigheid van het commerciële centrum van Losser. Dit houdt in dat de supermarkt met 500 vierkante meter zal gaan uitbreiden. Op de locatie van het oude postkantoor wordt, in de nieuwe visie, hoogwaardige woningbouw gerealiseerd, met een commercieel programma in de plint en twee lagen met appartementen daarboven. Deze appartementen richten zich met name op de wat oudere inwoners.

De her-invulling van de Aloysiusschool en omgeving richt zich nadrukkelijk op de koppeling van de cultuurhistorische waarde van het oude schoolgebouw en een nieuw te bouwen gebouw aan de noordwestkant van de school. Deze ruimte zal overdag worden gebruikt voor sociaal-maatschappelijk functies en in de avonduren als theater. Aan de achterzijde van het schoolgebouw is er ruimte voor “dorps” wonen.

Ook het Martinusplein zal een metamorfose ondergaan. De bedoeling is dat het plein veranderd in een historisch gebied om te wonen en te verblijven. Zo zullen de panden van de voormalige Plus-supermarkt en Hotel Marktzicht  worden gesloopt en zal er een passende herontwikkeling aan de noordzijde plaatsvinden. Hierbij wordt gedacht aan woningen met een “schuurachtige” uitstraling of aan een chiquere woonstijl.  De bedoeling is dat de toekomstige bewoners kunnen parkeren in een ondergrondse parkeerruimte. Op het plein zelf zal dan niet meer geparkeerd kunnen worden om op die manier de markante Martinustoren als oudste plek van Losser nog beter tot zijn recht te laten komen.

Gemeentebestuur is blij met de nieuwe plannen

Wethouder Harry Nijhuis benadrukt dat het gemeentebestuur blij is met de plannen. Het is een goede, heldere en ambitieuze visie waarop verdere plannen kunnen worden ontwikkeld. Er zal naar kwaliteit worden gekeken en er zal zorgvuldig worden gekeken naar ieders inbreng, want samenwerking is cruciaal, aldus de wethouder.

Plannen liggen ter inzage

Het ontwerp van de visie ligt vanaf 31 maart t/m 12 mei gedurende een periode van zes weken ter inzage in ‘t Lossers Hoes.  Daar zal op donderdag 14 april van 16.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst worden georganiseerd waar de plannen voor de deelgebieden kunnen worden bekeken en vragen kunnen worden gesteld.

Het besluit van de raad is medio 2022 gepland.

afbeelding van Henri Schuite

Door: Henri Schuite