Nieuws & Agenda

Carlo van den Beld 25 jaar verbonden aan Caeciliakoor

Carlo van den Beld werd tot zijn verrassing -aansluitend op de kerkdienst op Eerste Paasdag- in het zonnetje gezet vanwege zijn 25-jarig dienstverband bij het Losserse Caeciliakoor.

Jos Morsink, voorzitter van de locatieraad, vertelde dat Carlo in 1997 zowel dirigent als organist werd bij het koor. Hij zorgt voor het onderhoud van het kerkorgel van de H. Maria Geboortekerk en is eveneens de persoon die, vanaf de coronaperiode, de livestreams van met name de zondagsdiensten verzorgt: zeker geen geringe klus…

Paul Padberg, koorvoorzitter, betrok echtgenote Bertie in zijn toespraak en feliciteerde ook haar en overhandigde een boeket, immers ‘zij is o.a. de persoon bij wie Carlo zijn hart lucht na de keren dat een repetitie of uitvoering niet helemaal naar wens verloopt’. Paul prees Carlo vanwege zijn muzikale kennis en vaardigheden: Carlo componeerde en bewerkte (nieuwe) gezangen, hij heeft grote kennis van het Latijn, kennis die hij aan de koorleden weet over te brengen. Carlo staat bij het koor bekend om zijn sterke mimiek, waarmee hij de leden weet te imponeren én te stimuleren. Naast zijn rol als dirigent, begeleider en organist zet Carlo zich -door deelname aan werkgroepen- in voor een stukje gezelligheid binnen het koor. Met deze woorden van waardering én een attentie van het koor werd Carlo bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid tijdens de afgelopen 25 jaar.

Als bijzondere erkentelijkheid voor zijn inzet en betrokkenheid voor het Caeciliakoor en daarmee voor de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser werd hem onder applaus de Paaskaars 2021 overhandigd. Beelden van deze huldiging zijn terug te zien op het YouTubekanaal van de parochie, aan het einde van ‘Eucharistieviering Pasen’ op 17 april jl.

Foto’s: Sandra Ierna; Carlo werd toegesproken door Jos Morsink (foto boven het artikel) en Paul Padberg

Carlo van den Beld werd tot zijn verrassing -aansluitend op de kerkdienst op Eerste Paasdag- in het zonnetje gezet vanwege zijn 25-jarig dienstverband bij het Losserse Caeciliakoor.

Jos Morsink, voorzitter van de locatieraad, vertelde dat Carlo in 1997 zowel dirigent als organist werd bij het koor. Hij zorgt voor het onderhoud van het kerkorgel van de H. Maria Geboortekerk en is eveneens de persoon die, vanaf de coronaperiode, de livestreams van met name de zondagsdiensten verzorgt: zeker geen geringe klus…

Paul Padberg, koorvoorzitter, betrok echtgenote Bertie in zijn toespraak en feliciteerde ook haar en overhandigde een boeket, immers ‘zij is o.a. de persoon bij wie Carlo zijn hart lucht na de keren dat een repetitie of uitvoering niet helemaal naar wens verloopt’. Paul prees Carlo vanwege zijn muzikale kennis en vaardigheden: Carlo componeerde en bewerkte (nieuwe) gezangen, hij heeft grote kennis van het Latijn, kennis die hij aan de koorleden weet over te brengen. Carlo staat bij het koor bekend om zijn sterke mimiek, waarmee hij de leden weet te imponeren én te stimuleren. Naast zijn rol als dirigent, begeleider en organist zet Carlo zich -door deelname aan werkgroepen- in voor een stukje gezelligheid binnen het koor. Met deze woorden van waardering én een attentie van het koor werd Carlo bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid tijdens de afgelopen 25 jaar.

Als bijzondere erkentelijkheid voor zijn inzet en betrokkenheid voor het Caeciliakoor en daarmee voor de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser werd hem onder applaus de Paaskaars 2021 overhandigd. Beelden van deze huldiging zijn terug te zien op het YouTubekanaal van de parochie, aan het einde van ‘Eucharistieviering Pasen’ op 17 april jl.

Foto’s: Sandra Ierna; Carlo werd toegesproken door Jos Morsink (foto boven het artikel) en Paul Padberg

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser