Nieuws & Agenda

Bezoek Tweede Kamerleden inzake Noordtak

Op vrijdag 8 april bracht een delegatie van Tweede Kamerleden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een bezoek aan Oost Nederland. Zij bezochten locaties waar aanwonenden en anderen overlast ervaren van goederentreinen op het bestaande spoor. De Kamerleden werden ontvangen door vertegenwoordigers van omwonenden en bestuurlijk vertegenwoordigers uit het overleg Goederenvervoer spoor Oost-Nederland. Het bezoek startte in Oldenzaal en eindigde in Arnhem.

Welkom

Het welkomstwoord werd in Oldenzaal verzorgd door Helga Witjes, gedeputeerde mobiliteit van provincie Gelderland. Zij is dit jaar voorzitter van het bestuurlijk overleg Goederenvervoer spoor Oost-Nederland. Daarin zijn regio’s vertegenwoordigd waar nu op bestaand spoor goederentreinen rijden of waar mogelijk in de toekomst een apart goederenspoor komt.

Impact

Witjes ging in op het belang van aandacht voor de bestaande overlast die nog steeds wordt ervaren. Zij noemde ook het voorgenomen onderzoek van het ministerie I&W naar nut en noodzaak en mogelijkheden voor aanpassing van de routes naar Noordoost Europa. Daarin worden mogelijk naast bestaande routes ook nieuwe routes onderzocht. En óók daar maken mensen zich nu al zorgen over de mogelijke impact. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen. Ze ging ook in op de groei van de logistieke sector door bestellingen van consumenten en bedrijven en het belang van het verduurzamen van dit transport.

Stops

Op het traject werden stops gemaakt in Oldenzaal, Arboretum in Losser, Wierden, Deventer en Arnhem. Tijdens de reis en bij de stops gaven verschillende partijen presentaties en een toelichting op de ervaren overlast. Aan de orde kwamen onder meer leefbaarheid, veiligheid, basisnet spoor, trillingen, stations-uitbreidingen en nieuwbouw en verstedelijking.

Indrukwekkend was het bezoek aan de bewoners langs het spoor in Wierden. Zij vertelden over de overlast van de (goederen)treinen die bijna letterlijk door hun achtertuin rijden.

Arboretum Poort Bulten

De Tweede Kamerleden brachten onder meer een kort bezoek aan Arboretum Poort Bulten in De Lutte. Om te ervaren hoe dicht bij het huidige spoor kwetsbare gebieden aanwezig zijn, maar ook om te zien door welk gebied een mogelijk extra spoortracé zou komen.

De gemeente Losser wordt aangeduid als ‘de Schatkamer van Twente’. Niet voor niets komen veel toeristen naar onze gemeente en is het een prachtige gemeente om te wonen. Wethouder Anja Prins: “Waar vind je een landschap met karakteristieke hoogteverschillen, waaronder de Tankenberg als hoogste punt van Overijssel? Of 19e-eeuwse landgoederen met cultuurhistorische- en natuurwaarden, bronnen en beken en prachtige natuurgebieden, waaronder Arboretum Poort Bulten. De aanleg van een extra (goederen)spoor zou een onherstelbare aantasting van natuur en landschap betekenen.”

Reden voor de wethouder om de Tweede Kamerleden ook in de gemeente Losser te ontvangen. Prins: “Het is belangrijk dat zij zien, horen en voelen wat de effecten van goederentreinen zijn. Bij ons zou een extra spoor door een prachtig natuurgebied gaan, maar in andere gemeenten heeft het gevolgen voor woningen, werk-, onderwijs-, studeer- en uitgaansruimtes bij het spoor.”

Op vrijdag 8 april bracht een delegatie van Tweede Kamerleden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een bezoek aan Oost Nederland. Zij bezochten locaties waar aanwonenden en anderen overlast ervaren van goederentreinen op het bestaande spoor. De Kamerleden werden ontvangen door vertegenwoordigers van omwonenden en bestuurlijk vertegenwoordigers uit het overleg Goederenvervoer spoor Oost-Nederland. Het bezoek startte in Oldenzaal en eindigde in Arnhem.

Welkom

Het welkomstwoord werd in Oldenzaal verzorgd door Helga Witjes, gedeputeerde mobiliteit van provincie Gelderland. Zij is dit jaar voorzitter van het bestuurlijk overleg Goederenvervoer spoor Oost-Nederland. Daarin zijn regio’s vertegenwoordigd waar nu op bestaand spoor goederentreinen rijden of waar mogelijk in de toekomst een apart goederenspoor komt.

Impact

Witjes ging in op het belang van aandacht voor de bestaande overlast die nog steeds wordt ervaren. Zij noemde ook het voorgenomen onderzoek van het ministerie I&W naar nut en noodzaak en mogelijkheden voor aanpassing van de routes naar Noordoost Europa. Daarin worden mogelijk naast bestaande routes ook nieuwe routes onderzocht. En óók daar maken mensen zich nu al zorgen over de mogelijke impact. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen. Ze ging ook in op de groei van de logistieke sector door bestellingen van consumenten en bedrijven en het belang van het verduurzamen van dit transport.

Stops

Op het traject werden stops gemaakt in Oldenzaal, Arboretum in Losser, Wierden, Deventer en Arnhem. Tijdens de reis en bij de stops gaven verschillende partijen presentaties en een toelichting op de ervaren overlast. Aan de orde kwamen onder meer leefbaarheid, veiligheid, basisnet spoor, trillingen, stations-uitbreidingen en nieuwbouw en verstedelijking.

Indrukwekkend was het bezoek aan de bewoners langs het spoor in Wierden. Zij vertelden over de overlast van de (goederen)treinen die bijna letterlijk door hun achtertuin rijden.

Arboretum Poort Bulten

De Tweede Kamerleden brachten onder meer een kort bezoek aan Arboretum Poort Bulten in De Lutte. Om te ervaren hoe dicht bij het huidige spoor kwetsbare gebieden aanwezig zijn, maar ook om te zien door welk gebied een mogelijk extra spoortracé zou komen.

De gemeente Losser wordt aangeduid als ‘de Schatkamer van Twente’. Niet voor niets komen veel toeristen naar onze gemeente en is het een prachtige gemeente om te wonen. Wethouder Anja Prins: “Waar vind je een landschap met karakteristieke hoogteverschillen, waaronder de Tankenberg als hoogste punt van Overijssel? Of 19e-eeuwse landgoederen met cultuurhistorische- en natuurwaarden, bronnen en beken en prachtige natuurgebieden, waaronder Arboretum Poort Bulten. De aanleg van een extra (goederen)spoor zou een onherstelbare aantasting van natuur en landschap betekenen.”

Reden voor de wethouder om de Tweede Kamerleden ook in de gemeente Losser te ontvangen. Prins: “Het is belangrijk dat zij zien, horen en voelen wat de effecten van goederentreinen zijn. Bij ons zou een extra spoor door een prachtig natuurgebied gaan, maar in andere gemeenten heeft het gevolgen voor woningen, werk-, onderwijs-, studeer- en uitgaansruimtes bij het spoor.”

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser