Nieuws & Agenda

Benoeming wethouders Losser in juni

De definitieve data voor de presentatie van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders (Marian Oosterbroek/Burgerforum, Jaimi van Essen/D66 en Jimme Nordkamp/PvdA) zijn bekend.

De presentatie van het coalitieakkoord is op vrijdag 3 juni 2022. De benoeming van alle wethouders vindt plaats in de reguliere besluitvormende raadsvergadering van 7 juni 2022. 

Formateur Wybren Bakker: ‘Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Daarom wijken we af van de eerder genoemde data. Kandidaat wethouder Marian Oosterbroek van Burgerforum is pas vanaf 1 juni 2022 fysiek beschikbaar. Dat betekende dat niet alle wethouders op hetzelfde moment benoemd konden worden. Dat gebeurt nu wel. Een gelijktijdige benoeming van de wethouders biedt duidelijkheid en heeft praktische voordelen.’

Verder is de benoeming van de wethouders nauw verbonden aan het coalitieakkoord en de uitvoering daarvan. Daarom moet er geen lange periode zitten tussen de presentatie van het akkoord en de benoeming van de wethouders. Mede op aandringen van en na overleg met de niet formerende partijen (CDA en VVD) is besloten tot deze tijdslijn.

Bakker is heel tevreden over de inzet van alle partijen: ‘Op het gevaar af in herhaling te treden, wil ik nogmaals mijn waardering uitspreken voor de grote inzet tijdens dit traject. Niet alleen hebben er flinke inhoudelijke discussies plaatsgevonden, er is ook gewerkt aan de relatie. De formerende partijen hebben daar het belang van ingezien en veel tijd en energie in het proces gestoken.’

De definitieve data voor de presentatie van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders (Marian Oosterbroek/Burgerforum, Jaimi van Essen/D66 en Jimme Nordkamp/PvdA) zijn bekend.

De presentatie van het coalitieakkoord is op vrijdag 3 juni 2022. De benoeming van alle wethouders vindt plaats in de reguliere besluitvormende raadsvergadering van 7 juni 2022. 

Formateur Wybren Bakker: ‘Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Daarom wijken we af van de eerder genoemde data. Kandidaat wethouder Marian Oosterbroek van Burgerforum is pas vanaf 1 juni 2022 fysiek beschikbaar. Dat betekende dat niet alle wethouders op hetzelfde moment benoemd konden worden. Dat gebeurt nu wel. Een gelijktijdige benoeming van de wethouders biedt duidelijkheid en heeft praktische voordelen.’

Verder is de benoeming van de wethouders nauw verbonden aan het coalitieakkoord en de uitvoering daarvan. Daarom moet er geen lange periode zitten tussen de presentatie van het akkoord en de benoeming van de wethouders. Mede op aandringen van en na overleg met de niet formerende partijen (CDA en VVD) is besloten tot deze tijdslijn.

Bakker is heel tevreden over de inzet van alle partijen: ‘Op het gevaar af in herhaling te treden, wil ik nogmaals mijn waardering uitspreken voor de grote inzet tijdens dit traject. Niet alleen hebben er flinke inhoudelijke discussies plaatsgevonden, er is ook gewerkt aan de relatie. De formerende partijen hebben daar het belang van ingezien en veel tijd en energie in het proces gestoken.’

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser