Asfaltonderhoud

Asfaltonderhoud

In opdracht van de gemeente Losser voert de Twentse weg- en waterbouw uit Borne in oktober en november asfaltonderhoud uit aan diverse wegen (of delen ervan) in de gemeente Losser. Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden wordt de toplaag van het asfalt vervangen. Tevens vinden herstelwerkzaamheden plaats aan de bermen in het buitengebied.

Wegafsluiting

Om het werk veilig en vlot uit te voeren wordt (een deel van) de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroutes voor het gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer worden met borden aangegeven.  Aanwonenden en bedrijven blijven bereikbaar met uitzondering van de dag waarop het nieuwe asfalt wordt aangebracht. Zij ontvangen voor die tijd nog een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden, de planning en de bereikbaarheid.

Waar en wanneer worden de wegen afgesloten

  • Gronausestraat/Goormatenweg in Losser, vanaf de Gronausestraat (N731) tot de brug over de Dinkel (Vanaf 27 september tot 7 oktober)
  • Zoekerweg in Losser, vanaf de Bode-Erfweg tot de Deppenbroekweg (Vanaf 26 september tot 7 oktober)
  • Honingloweg in Losser, vanaf de Denekamperdijk 100 meter richting de Lutterstraat (Vanaf 27 september tot  4 oktober)
  • Tankenbergweg in de Lutte, vanaf de Bentheimerstraat tot de kruising Brandsweg (Vanaf 26 september tot 11 oktober)
  • Volterdijk in Beuningen, vanaf de Everlostraat tot de kruising Matenweg (Vanaf 3 oktober tot 14 oktober)
  • Koksweg in de Lutte, gehele weg vanaf de paralelweg Denekamperstraat tot de Roepenbultweg (Vanaf 3 oktober tot vrijdag 14 oktober)
  • Postweg in de Lutte, vanaf de Oldenzaalsestraat tot de Lossersestraat (Vanaf 18 oktober tot 4 november)
  • Snippertweg in Losser, vanaf de Oldenzaalsestraat 16 meter richting de Nederzetttingsweg (Vanaf 18 oktober tot 25 oktober)
  • Welpeloweg in Overdinkel, vanaf de Invalsweg tot de brug over de Ruhenbergerbeek (Vanaf 29 november tot 9 december)

De afdeling Communicatie van de gemeente Losser heeft verzuimd Hallo Losser tijdig te informeren, daarom wordt dit bericht helaas laat geplaatst en zijn op een aantal plekken de werkzaamheden al geheel of gedeeltelijk afgerond.

Digitale kaart met actuele afsluitingen

U kunt op https://melvin.ndw.nu/public een digitale kaart vinden waarop de exacte locaties en de planning te vinden zijn. Ook op www.losser.nl vindt u deze informatie onder de rubriek ‘Inwoners’, Parkeren vervoer en bereikbaarheid, wegwerkzaamheden.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud