Ambtelijke molens

Ambtelijke molens

Om U als lezer van Hallo Losser enig idee te geven hoe de procedure verloopt, als U bezwaar maakt tegen een besluit van de gemeente volgen we het bezwaar van een aantal bewoners van de appartementen boven de Coop tegen de inmiddels geplaatste en werkende pinbox. Niet alleen zij, maar meer inwoners storen zich aan de tijd die er zit tussen het indienen van het bezwaar en het krijgen van een reactie en/of gehoord worden. In dit geval zijn er 4 maanden verstreken.  

Publicatie in de “Week van Losser”

In de week van 22 september staat op de gemeentelijke pagina’s de volgende officiële mededelingvan de gemeente Losser:

BESLUITEN OMGEVINGSRECHT:

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een pinbox (geldmaat), kadastraal bekend LSR00,sectie N, nummer 4659 (nabij Braakstraat 8, 7581 EZ Losser).

Datum bekendmaking 10 september 2021. 

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

30 september : 6 bewoners maken gezamenlijk bezwaar

Een week na publicatie dienen 6 bewoners van de appartmenten boven de Coop gezamenlijk een bezwaarschrift in. Hun bezwaren zijn: 

  1. De pinbox wordt maar voor een klein dagdeel gebruikt omdat er in de winkels al pinautomaten aanwezig zijn en zorgt voor overlast in de late avond- en nachturen. Dit doet afbreuk aan het woongenot. Er moet al het nodige woongenot ingeleverd worden voor wat betreft het laden en lossen van vrachtwagens ten behoeve van het bevoorraden van winkels.
  2. Het is vanuit veiligheids-standpunt niet de juiste locatie, gezien de plofkraken.
  3. Er zijn andere alternatieven waar de pinbox geplaatst zou kunnen worden.

Plaatsing pinbox

Niet lang na de verlening van de vergunning wordt de pinbox geplaatst. Vervolgens duurt het nog wel de nodige weken voordat de pinautomaat werkt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de aanvraag en aanleg van de lijnverbinding. 

De bezwaarmakers dachten dat het indienen van het bezwaarschrift een opschortende werking hadden voor de plaatsing en ingebruikname van de pinbox. Bij navraag bij de gemeente kregen ze als reactie :  “Dat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft tot uitvoering, tenzij dit bij de rechter wordt afgedwongen“.

28 januri : De bezwaarmakers ontangen een verweeerschrift van de gemeente en een uitnodiging om 10 februari te verschijnen bij de commissie bezwaarschriften

Het voert hier te ver om het hele verweerschrift uitvoerig te behandelen maar in het kort komt de inhoud van het verweerschrift hierop neer:

  • De aanvraag voldoet aan de bouwvoorschriften.
  • De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Losser centrum”, maar het college van Burgemeester en Wethouders mag hiervan afwijken als het gebouw er slechts tijdelijk staat. In dit geval is er vergunning gevraagd voor 10 jaar.
  • De pinbox voldoet volgens de stadsbouwmeester aan de voorschriften van de welstandsnota.

Inhoudelijke beoordeling bezwaren 

  1. Doordat er veel geldautomaten in dorp Losser verdwenen zijn is er dringende behoefte aan een pinbox. Als je in deze appartementen gaat wonen weet je dat er overlast hebt van laden en lossen. De mensen die komen pinnnen veroorzaken maar zeer beperkte overlast.
  2. Volgens Geldmaat is het plofrisico bij pinboxen kleiner dan wanneer ze geldautomaten in een gebouw zitten. Verder sluit Geldmaat de pinbox voorlopig om 23:00 uur.
  3. Voor de locatie is uitvoerig overleg geweest tussen de gemeente en Geldmaat. 
Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud