Nieuws & Agenda

Aanwonenden LAGA fietspad zeer ongerust over veiligheid oversteek N731

Maandagavond 21 maart vond bij café Heijdemann een informatieavond plaats over de "Herinrichting Dinkeldal achter bedrijventerrein De Pol". De gemeente Losser informeerde samen met vertegenwoordigers van het waterschap Vechtstromen, Staatbosbeheer en aannemer NEGAM de aanwonenden. Het betrof het stuk tussen de Zoekerbrug (Goormatenweg) en de N731 (Hoofdstraat).

 

Aftrap door wethouder Nijhuis

De aftrap van de bijeenkomst werd gedaan door wethouder Harry Nijhuis, die de ongeveer 35 aanwonenden / belangstellenden welkom heette. Hij moest echter daarna al snel weer vertrekken vanwege het formatie-overleg. Daarna nam projectleider Arend ten Barge van de gemeente Losser de leiding van de bijeenkomst over.

Werkzaamheden

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden tussen de Weertsbrug (Glane) en de Zoekerbrug. Dit betreft met name het plaatsen van een aantal bruggetjes t.b.v. het struinpad en het fietspad. In april wordt gestart met het gedeelte tussen de Zoekerbrug (Goormatenweg) en de Hoofdstraat (N731). De verwachting is dat de werkzaamheden in juli 2022 gereed zijn.

 • Tussen de Zoekerbrug en Kuhlkamp wordt de Dinkel verlegd naar het oosten om plaats te maken voor het fietspad. Hierna worden er voor het fietspad eerst stelconplaten neergelegd. In 2023, als de grond "uitgewerkt" is, wordt het definitieve fietspad gelegd.
 • 89 meter vlonder voor het fietspad met leuningen. De breedte van het fietspad is hier meer dan 3 meter om de leuningen te kunnen plaatsen. Tevens komt er achter Kuhlkamp een bankje waar 4 personen kunnen zitten.
 • Achter De Pol 23-25-29 komt 100 meter vlonder op ongeveer 60-80 cm boven het water zonder leuning.(niet nodig volgens Bouwbesluit).
 • Aan de zijde van de Dinkel wordt het fietspad afgewerkt met schapengaas om te voorkomen dat loslopende honden bij de Dinkel komen.
 • De erfafscheiding en beplanting wordt overlegd met de grondeigenaren.  
 • Vanaf de Nijverheidsstraat komt er een stukje fietspad dat aansluit op het "LAGA" fietspad, zodat fietsers gebruik kunnen maken van de oversteek van het "LAGA" fietspad.
 • De oversteek van het "LAGA" fietspad van de Hoofdstraat (N731) bestaat uit de oprekking van de middengeleider. De gemeente gaat er vanuit dat door de versmalling van de weg de snelheid lager wordt. De middengeleider wordt verlengd waardoor naast de auto-oversteek vanuit de Nijverheidsstraat een oversteek komt vanuit het fietspad. De ruimte tussen de rijbanen voor de fietsers in ongeveer 3,5 meter. Volgens de gemeente Losser zal dit bij monde van Arend ten Barge niet leiden tot een supergevaarlijke situaties.

Veel commotie rond aansluiting fietspad op N731

Een groot deel van de aanwezigen zien geen enkel heil in de gekozen oplossing. Men vreest de nodige ongevallen en verwijst naar het dodelijke ongeval onlangs waarbij een man van 86 overleed.

Er worden een aantal alternatieven aangedragen:

 • Fietstunnel: Kan niet omdat daar het hoofdriool naar Overdinkel ligt.
 • Rotonde : Wil de provincie niet.
 • Stoplicht voor fietsers : Niet overlegd met de provincie.
 • 60 km drempel : Wil de provincie niet.
 • Opschuiven bebouwde kom (50 km) : Gesprekken zijn gaande, maar vergen veel tijd.

Onderzoek bureua Goudappel

In november 2020 heeft de gemeente Losser bureau Goudappel opdracht gegeven voor onderzoek.Vorige week heeft Hallo Losser de gemeente Losser gevraagd om inzage in dit rapport. Maandagavond kreeg Hallo Losser een concept rapport van Goudappel van 14 februari 2022. In dit rapport komen een aantal zaken naar voren:

 • Het zou wenselijk zijn om aan de westelijke kant van de oversteek op grote schaal te snoeien en bomen te kappen om het "oprijzicht" te verbeteren. Op basis van de snelheid van 80 km/u is een zichtafstand van 205 meter noodzakelijk. Op basis van perceelgrenzen is maximaal 190 meter realiseerbaar.
 • Een alternatief zou zijn de fietsoversteek 30 meter naar het oosten (richting Overdinkel) te verplaatsen. Dit resultteert in een zichtafstand van 115 meter.
 • Het alternatief van snelheidsremmers sneuvelt doordat de provincie Overijssel dat niet wil.

Hoe verder met de oversteek?

In de vergadering van Provinciale Staten van 23 september 2020. over de PIP Dinkeldal Zuid was voor een aantal leden van Provinciale Staten de veiligheid bij de aansluiting van het fietspad achter de Pol op de Hoofdstraat een groot punt van zorg. Ter geruststelling zei de gedeputeerde. ten Bolscher "De aansluiting van de fietsroute is samen met de wegbeheerders van provincie en gemeente uitgewerkt tot veilige aansluiting van het fietspad". Verder stelde hij dat "De veiligheid moet uitdrukkelijk geborgd zijn".

De Hoofdstraat (N731) is een weg die beheerd wordt door de provincie Overijssel. Als we de veiligheid van de oversteek overlaten aan de ambtenaren van de provincie Overijssel en gemeente Losser dan lijkt het er op dat we een situatie krijgen die alles behalve veilig is. Als we de viceuze cirkel willen doorbreken dan zullen de politici in Losser in actie moeten komen.

Knelpunten

 • De eerste vlonder wordt breder dan 3 meter terwijl bij de Raad van State door de provincie Overjssel betoogd is dat de vlonder maximaal 3 meter breed wordt.
 • Er is een bankje achter Kuhlkamp gepland terwijl bij de Raad van State door de provincie Overjssel betoogd is dat er geen uitkijkpunt komt.
 • Voor de vlonders worden heipalen gebruikt. Aanwonenden vagen : Waarom wordt er niet geboord? Wat als bij mijn huis scheuren ontstaan? Mag er in een Natura 2000 gebied wel geheid worden? Hoe zit het met de stikstofproductie tijdens de werkzaamheden?
 • Dringend verzoek om een oude Dinkel-arm af te zetten met schapengaas vanwege overlast loslopende honden.

 

Maandagavond 21 maart vond bij café Heijdemann een informatieavond plaats over de "Herinrichting Dinkeldal achter bedrijventerrein De Pol". De gemeente Losser informeerde samen met vertegenwoordigers van het waterschap Vechtstromen, Staatbosbeheer en aannemer NEGAM de aanwonenden. Het betrof het stuk tussen de Zoekerbrug (Goormatenweg) en de N731 (Hoofdstraat).

 

Aftrap door wethouder Nijhuis

De aftrap van de bijeenkomst werd gedaan door wethouder Harry Nijhuis, die de ongeveer 35 aanwonenden / belangstellenden welkom heette. Hij moest echter daarna al snel weer vertrekken vanwege het formatie-overleg. Daarna nam projectleider Arend ten Barge van de gemeente Losser de leiding van de bijeenkomst over.

Werkzaamheden

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden tussen de Weertsbrug (Glane) en de Zoekerbrug. Dit betreft met name het plaatsen van een aantal bruggetjes t.b.v. het struinpad en het fietspad. In april wordt gestart met het gedeelte tussen de Zoekerbrug (Goormatenweg) en de Hoofdstraat (N731). De verwachting is dat de werkzaamheden in juli 2022 gereed zijn.

 • Tussen de Zoekerbrug en Kuhlkamp wordt de Dinkel verlegd naar het oosten om plaats te maken voor het fietspad. Hierna worden er voor het fietspad eerst stelconplaten neergelegd. In 2023, als de grond "uitgewerkt" is, wordt het definitieve fietspad gelegd.
 • 89 meter vlonder voor het fietspad met leuningen. De breedte van het fietspad is hier meer dan 3 meter om de leuningen te kunnen plaatsen. Tevens komt er achter Kuhlkamp een bankje waar 4 personen kunnen zitten.
 • Achter De Pol 23-25-29 komt 100 meter vlonder op ongeveer 60-80 cm boven het water zonder leuning.(niet nodig volgens Bouwbesluit).
 • Aan de zijde van de Dinkel wordt het fietspad afgewerkt met schapengaas om te voorkomen dat loslopende honden bij de Dinkel komen.
 • De erfafscheiding en beplanting wordt overlegd met de grondeigenaren.  
 • Vanaf de Nijverheidsstraat komt er een stukje fietspad dat aansluit op het "LAGA" fietspad, zodat fietsers gebruik kunnen maken van de oversteek van het "LAGA" fietspad.
 • De oversteek van het "LAGA" fietspad van de Hoofdstraat (N731) bestaat uit de oprekking van de middengeleider. De gemeente gaat er vanuit dat door de versmalling van de weg de snelheid lager wordt. De middengeleider wordt verlengd waardoor naast de auto-oversteek vanuit de Nijverheidsstraat een oversteek komt vanuit het fietspad. De ruimte tussen de rijbanen voor de fietsers in ongeveer 3,5 meter. Volgens de gemeente Losser zal dit bij monde van Arend ten Barge niet leiden tot een supergevaarlijke situaties.

Veel commotie rond aansluiting fietspad op N731

Een groot deel van de aanwezigen zien geen enkel heil in de gekozen oplossing. Men vreest de nodige ongevallen en verwijst naar het dodelijke ongeval onlangs waarbij een man van 86 overleed.

Er worden een aantal alternatieven aangedragen:

 • Fietstunnel: Kan niet omdat daar het hoofdriool naar Overdinkel ligt.
 • Rotonde : Wil de provincie niet.
 • Stoplicht voor fietsers : Niet overlegd met de provincie.
 • 60 km drempel : Wil de provincie niet.
 • Opschuiven bebouwde kom (50 km) : Gesprekken zijn gaande, maar vergen veel tijd.

Onderzoek bureua Goudappel

In november 2020 heeft de gemeente Losser bureau Goudappel opdracht gegeven voor onderzoek.Vorige week heeft Hallo Losser de gemeente Losser gevraagd om inzage in dit rapport. Maandagavond kreeg Hallo Losser een concept rapport van Goudappel van 14 februari 2022. In dit rapport komen een aantal zaken naar voren:

 • Het zou wenselijk zijn om aan de westelijke kant van de oversteek op grote schaal te snoeien en bomen te kappen om het "oprijzicht" te verbeteren. Op basis van de snelheid van 80 km/u is een zichtafstand van 205 meter noodzakelijk. Op basis van perceelgrenzen is maximaal 190 meter realiseerbaar.
 • Een alternatief zou zijn de fietsoversteek 30 meter naar het oosten (richting Overdinkel) te verplaatsen. Dit resultteert in een zichtafstand van 115 meter.
 • Het alternatief van snelheidsremmers sneuvelt doordat de provincie Overijssel dat niet wil.

Hoe verder met de oversteek?

In de vergadering van Provinciale Staten van 23 september 2020. over de PIP Dinkeldal Zuid was voor een aantal leden van Provinciale Staten de veiligheid bij de aansluiting van het fietspad achter de Pol op de Hoofdstraat een groot punt van zorg. Ter geruststelling zei de gedeputeerde. ten Bolscher "De aansluiting van de fietsroute is samen met de wegbeheerders van provincie en gemeente uitgewerkt tot veilige aansluiting van het fietspad". Verder stelde hij dat "De veiligheid moet uitdrukkelijk geborgd zijn".

De Hoofdstraat (N731) is een weg die beheerd wordt door de provincie Overijssel. Als we de veiligheid van de oversteek overlaten aan de ambtenaren van de provincie Overijssel en gemeente Losser dan lijkt het er op dat we een situatie krijgen die alles behalve veilig is. Als we de viceuze cirkel willen doorbreken dan zullen de politici in Losser in actie moeten komen.

Knelpunten

 • De eerste vlonder wordt breder dan 3 meter terwijl bij de Raad van State door de provincie Overjssel betoogd is dat de vlonder maximaal 3 meter breed wordt.
 • Er is een bankje achter Kuhlkamp gepland terwijl bij de Raad van State door de provincie Overjssel betoogd is dat er geen uitkijkpunt komt.
 • Voor de vlonders worden heipalen gebruikt. Aanwonenden vagen : Waarom wordt er niet geboord? Wat als bij mijn huis scheuren ontstaan? Mag er in een Natura 2000 gebied wel geheid worden? Hoe zit het met de stikstofproductie tijdens de werkzaamheden?
 • Dringend verzoek om een oude Dinkel-arm af te zetten met schapengaas vanwege overlast loslopende honden.

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.