Zorggroep Sint Maarten zoekt leden cliëntenraad

Zorggroep Sint Maarten zoekt leden cliëntenraad

Zorggroep Sint Maarten zoekt voor de Regio Losser nieuwe, enthousiaste en gedreven leden voor de regionale cliëntenraad ( RCR ). Regiomanager Giovanni Oddo vertelt waarom hij hoopt dat u gehoor geeft aan deze oproep “Het is ontzettend waardevol werk waarvoor u waardering krijgt van zowel de bewoners, cliënten als de Zorggroep. Uiteindelijk draagt u bij aan een betere en mooiere toekomst voor ouderen met een zorgvraag en daarmee ook aan uw eigen toekomst’.

Onderstaand de wervingsbrief van de Zorggroep Sint Maarten voor nieuwe leden van de Regionale ClientenRaad (RCR)

“Onze cliënten hebben u nodig om hun stem te zijn”

Wij zijn voor onze Regio Losser op zoek naar nieuwe, enthousiaste en gedreven leden voor onze regionale cliëntenraad ( RCR ). Regiomanager Giovanni Oddo vertelt waarom hij hoopt dat u gehoor geeft aan deze oproep.

“Het is ontzettend waardevol werk waarvoor u waardering krijgt van zowel de bewoners, cliënten als de Zorggroep. Uiteindelijk draagt u bij aan een betere en mooiere toekomst voor ouderen met een zorgvraag en daarmee ook aan uw eigen toekomst’.

Kostbare tijd

We begrijpen heel goed dat mensen eraan twijfelen of ze wel genoeg tijd hebben om naast werk, familie en hobby’s, vrijwilligerswerk en zorgtaken aan de slag te gaan voor de cliëntenraad. Toch hopen we dat mensen zich voor de raad willen inzetten. Waarom? Omdat onze cliënten niet altijd meer even goed op kunnen komen voor zichzelf en u nodig hebben om hun stem te zijn.

Wat vragen we eigenlijk van u?

Een luisterend oor, een stukje meelevendheid, maar ook het vermogen om de in sommige ogen misschien kleine problemen op een ander niveau te bekijken en bespreekbaar te maken. Dit zijn erg belangrijke eigenschappen van de beoogde cliëntenraadsleden. Hiermee helpt u ons om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren en passend te houden bij de behoefte van onze cliënten en bewoners. Tegelijkertijd draagt u er aan bij dat de zorg meegroeit met de behoeften en wensen van de komende generaties: “Ook uw generatie!”

Kan ik dat wel?

Wellicht twijfelt u of u wel geschikt bent om plaats te nemen in de cliëntenraad? Dat is volgens ons niet nodig: Als u zich enigszins verbonden voelt met ouderen met een zorgvraag dan komt dat zeker goed. We gooien u niet in het diepe. U bevindt zich in goed gezelschap van de andere cliëntenraadsleden.

Eens per 6/7 weken (zo’n 7 keer per jaar) zit de raad met de manager om tafel om het reilen en zeilen op de locatie te bespreken. “En altijd vanuit het oogpunt van de cliënt/bewoner”

Tijdens deze vergaderingen kunt u alle zaken die u op locatie opvangt op tafel leggen. Kleine zaken proberen we zo snel mogelijk op te lossen en grotere zaken worden door de voorzitter meegenomen naar de centrale cliëntenraad van de Zorggroep. Hij/zij informeert u ook over de zaken die daar spelen.

Hoe weet ik wat er speelt bij de bewoners en cliënten?

Natuurlijk snappen we maar al te goed dat u niet altijd op de locatie aanwezig bent. Daarom zoeken we naast cliëntenraadsleden ook naar cliëntaanspreekpersonen (CAP) die de verbinding met de raad vormen. Deze belangenbehartigers kunnen cliënten zijn, maar ook familieleden van bewoners, vrijwilligers op de dagbesteding of kennissen van cliënten die van ons thuiszorg ontvangen. U staat er dus niet alleen voor.

Waarom uw kostbare tijd investeren in de cliëntenraad?

De hamvraag is natuurlijk waarom u uw kostbare tijd zou investeren in de cliëntenraad? Daar hoeven we niet lang over na te denken. Om de mensen die het niet meer zo goed kunnen verwoorden en afhankelijk zijn van zorg een stem te geven. Om hun belangen te behartigen, omdat u graag ook iets voor een ander wilt betekenen, zoals u hoopt dat een ander er ook voor u zal zijn als u dat nodig heeft.

Wat krijgt u ervoor terug?

Natuurlijk is het cliëntenraads werk niet alleen een kwestie van geven. We zijn ervan overtuigd dat u er ontzettend veel voor terug krijgt. U doet waardevol werk, dat gewaardeerd wordt door onze bewoners en cliënten, maar ook door de Zorggroep. U ontmoet anderen en kunt uw kennis en vaardigheden vergroten. Samen met de andere cliëntenraadsleden zorgt u er voor dat het belang van de cliënt in die wondere wereld geborgd wordt. Er wordt serieus naar u geluisterd..

Nog meer vragen?

Neem dan gerust contact op met Giovanni Oddo, Regiomanager of de voorzitter van de regionale cliëntenraad, Mw. Coby de Jong

Contactgegevens:

Giovanni Oddo                                                                                                   Coby de Jong

Regiomanager Losser                                                                                        Voorzitter Regionale cliëntenraad

Zorggroep Sint Maarten

06-24910867                                                                                                       06-10117518

                                                                       

Auteur: Sietse Smit
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud