Zonneveld Kronos kan aangelegd worden

Zonneveld Kronos kan aangelegd worden

Een aantal aanwonenden van de Ruhenbergerweg in Overdinkel zijn naar de Raad van State gestapt om in beroep te gaan tegen de aanleg van een zonneveld langs de Drielandweg. Ze zijn vandaag in het ongelijk gesteld en kan Kronos Solar Projects starten met de aanleg. 

Kronos Solar Projects wil een zonneveld aanleggen

Kronos Solar Projects wil vanaf de Drielandsteen in noordelijke richting tussen de Drielandweg en de grens met Duitsland een zonnepark realiseren. De zonnepanelen met een hoogte van 2 m zullen worden geplaatst over een kilometer breed en een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 21 ha.

Op 3 oktober 2018 heeft het college van Burgemeester & Wethouders aan Kronos Solar Projects een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een zonneveld in afwijking van het bestemmingsplan. Hieraan werden wel een aantal voorwaarden gesteld aan de landschappelijke inpassing, waaronder een minimale breedte van de groensingel/houtwal tussen de rand van de Drielandweg en het hekwerk van het zonnepark van 5 m, een verplichting om alsnog een houtwal aan te leggen waar en voor zover deze ontbreekt, een verplichting om de afschermende houtsingels rondom het zonnepark groenblijvend uit te voeren en een verplichting om een strook van 3 m met groenstruweel van minimaal 2 m hoog aan te leggen.

Aanwonenden gaan in beroep 

Een aantal aanwonenden van de Ruhenbergerweg ging tegen de verleende omgevingsvergunning in beroep. Zij stelden dat hun uitzicht aangetast wordt. Zij krijgen door het zonneveld een groensingel/houtwal op een afstand van 545 m van hun woning, terwijl dat nu 800 meter is. Dit beroep werd door de rechtbank op 6 december 2019 niet-ontvankelijk verklaard (verworpen dus).

Wat vond de Raad van State ervan?

De afstand tussen de woningen en het zonneveld met de landschappelijke inpassing is ongeveer 545 m. Bij een dergelijke afstand is het niet aannemelijk dat gevolgen van enige betekenis zullen worden ondervonden. Tussen de woningen en het zonneveld bevinden zich agrarische percelen, houtsingels langs de Drielandweg, een bosperceel en bebouwing aan de Drielandweg 8 met (erf)beplanting. Het open karakter van het landschap is hierdoor beperkt. Gelet hierop is Raad van State van oordeel dat het zicht op een beperkt deel van de landschappelijke inpassing van het zonneveld heel erg meevalt. 

 

 

 

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud