Nieuws & Agenda

Woonlasten stijgen in 2022 met ruim 4 %

Het college van B&W van de gemeente Losser heeft de Programmabegroting 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreek op 2 november deze begroting en neemt op 9 november de besluiten hierover. 

Begroting Gemeente Losser beslaat ruim 65 miljoen euro

In de begroting van de gemeente Losser gaat komend jaar ruim 65 miljoen euro om. Daarvan wordt 50% (32,5 miljoen euro) besteed in het sociale domein, 30% (19,2 miljoen euro) in het fysieke domein en 20% (13,6 miljoen euro) wordt uitgegeven aan dienstverlening & bestuur

Begroting 2022

De financiële positie van de gemeente Losser blijft onverminderd sterk. De reserves, in de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd, zijn nog steeds robuust.

De aanpassing van de algemene belastingen (waaronder de OZB) kan dan ook beperkt blijven tot gemiddeld 4% :

 • Hondenbelasting wordt afgeschaft in 2022
 • De OZB (Onroerend Zaak Belasting) wordt verhoogd met de gebruikelijke inflatiecorrectie.
 • De afvalstofheffing stijgt gemiddeld met 1,5 %. Dat is lager dan de trend van voorgaande jaren

.Omdat de reserves voldoende zijn kunnen ook de investeringen doorgezet worden zoals:

 • Alle projecten in het kader van Pitsstop worden doorgezet.
 • Extra subsidies voor cultuur en sport
 • Project Beken en Bleken gaat door.
 • Alle wensen die de gemeenteraad bij de Voorjaarnota hebben ingediend worden opgepakt.

Langere termijn

Elke gemeente krijgt een uitkering uit et Gemeentefonds gebaseerd op het aantal inwoners. Met ingang van 2023 wordt Losser elk jaar met € 15 per inwoner gekort. Uiteindelijk loopt dit op tot totaal € 60 in 2027. In totaal is de koring dan 1,3 miljoen. Losser tekent wel protest aan met 185 andere gemeenten. 

Daarnaast ontvangt Losser een hogere uitkering voor de Jeugdzorg. B&W gaat er vanuit dat de mee- en tegenvallers ten opzichte van elkaar redelijk in evenwicht zijn.

Onderzoek traverse N371 kern Losser

Een opmerkelijk punt in "Overzicht gehonoreerde prioriteiten gemeenteraad" is punt 8 "Onderzoek traverse N371 kern Losser". Het LAGA-pad wordt doorgetrokken achter De Pol en komt uit op de N371 om daar over te steken richting Café Heijdemann / Wilgenkamp. De N371 (Hoofdstraat) is daar een provinciale weg en er mag 80 km/u worden gereden. Er wordt dus nu € 25.000 vrijgemaakt om te onderzoeken hoe de oversteek voor de fietsers veiliger gemaakt kan worden.

Het college van B&W van de gemeente Losser heeft de Programmabegroting 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreek op 2 november deze begroting en neemt op 9 november de besluiten hierover. 

Begroting Gemeente Losser beslaat ruim 65 miljoen euro

In de begroting van de gemeente Losser gaat komend jaar ruim 65 miljoen euro om. Daarvan wordt 50% (32,5 miljoen euro) besteed in het sociale domein, 30% (19,2 miljoen euro) in het fysieke domein en 20% (13,6 miljoen euro) wordt uitgegeven aan dienstverlening & bestuur

Begroting 2022

De financiële positie van de gemeente Losser blijft onverminderd sterk. De reserves, in de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd, zijn nog steeds robuust.

De aanpassing van de algemene belastingen (waaronder de OZB) kan dan ook beperkt blijven tot gemiddeld 4% :

 • Hondenbelasting wordt afgeschaft in 2022
 • De OZB (Onroerend Zaak Belasting) wordt verhoogd met de gebruikelijke inflatiecorrectie.
 • De afvalstofheffing stijgt gemiddeld met 1,5 %. Dat is lager dan de trend van voorgaande jaren

.Omdat de reserves voldoende zijn kunnen ook de investeringen doorgezet worden zoals:

 • Alle projecten in het kader van Pitsstop worden doorgezet.
 • Extra subsidies voor cultuur en sport
 • Project Beken en Bleken gaat door.
 • Alle wensen die de gemeenteraad bij de Voorjaarnota hebben ingediend worden opgepakt.

Langere termijn

Elke gemeente krijgt een uitkering uit et Gemeentefonds gebaseerd op het aantal inwoners. Met ingang van 2023 wordt Losser elk jaar met € 15 per inwoner gekort. Uiteindelijk loopt dit op tot totaal € 60 in 2027. In totaal is de koring dan 1,3 miljoen. Losser tekent wel protest aan met 185 andere gemeenten. 

Daarnaast ontvangt Losser een hogere uitkering voor de Jeugdzorg. B&W gaat er vanuit dat de mee- en tegenvallers ten opzichte van elkaar redelijk in evenwicht zijn.

Onderzoek traverse N371 kern Losser

Een opmerkelijk punt in "Overzicht gehonoreerde prioriteiten gemeenteraad" is punt 8 "Onderzoek traverse N371 kern Losser". Het LAGA-pad wordt doorgetrokken achter De Pol en komt uit op de N371 om daar over te steken richting Café Heijdemann / Wilgenkamp. De N371 (Hoofdstraat) is daar een provinciale weg en er mag 80 km/u worden gereden. Er wordt dus nu € 25.000 vrijgemaakt om te onderzoeken hoe de oversteek voor de fietsers veiliger gemaakt kan worden.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.