Woningnood jongeren in Beuningen en De Lutte

Woningnood jongeren in Beuningen en De Lutte

573 jongeren uit de gemeente Losser, in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar, hebben meegedaan aan een online onderzoek naar hun woonwensen. Het college van B&W en de gemeenteraad waren de opdrachtgevers voor dit in de afgelopen twee maanden uitgevoerde onderzoek. 2.443 jongeren hebben een uitnodiging voor de online enquete ontvangen en hiervan heeft 23% gereageerd.

Doel enquete

Het college van B&W en de gemeenteraad werken aan de Woonvisie voor de jaren 2021 – 2031. In dat kader heeft de enquete onder jongeren plaatsgevonden.

Er komen meer jongeren naar gemeente Losser toe, dan dat er weggaan

Een aantal onderzoeksresultaten springt eruit. Wat opvalt is dat qua verhuisstromen in de periode 2014 t/m 2019 het aantal jongeren dat naar de gemeente Losser toe is gekomen (1.610) groter is dan het aantal jongeren dat uit de gemeente Losser is vertrokken (1.401). De meeste verhuisbewegingen vinden plaats van en naar Enschede en Oldenzaal. 

Het merendeel van de thuiswonende jongeren wil een betaalbare koopwoning

Van de jongeren met verhuisplannen heeft een groot deel de voorkeur voor een bestaande koopwoning (67 procent), gevolgd door een nieuwbouw koopwoning (51 procent). 35% wil huurwoning van Domijn of een huurwoning van een particulier (29 procent). 26% wil graag een bouwkavel.

Bij de aanschaf van een bestaande koopwoning richten de meeste jongeren zich op een woning tussen de € 150.000 en € 200.000 (32 procent), gevolgd door woningen in de prijscategorie tussen de € 200.000 en € 250.000 (21 procent). 15 procent richt zich op woningen in de prijscategorie tussen de € 250.000 en € 300.000.

Bij het kopen van een nieuwe woning richt het grootste deel van de jongeren (32 procent) zich op een prijscategorie tussen de € 250.000 en € 300.000. Ongeveer 56 procent van de jongeren richt zich op een woning tot € 325.000 (de Nationale Hypotheek Grens in 2021). 

Grootste belemmering is het beschikbare aantal geschikte en betaalbare koopwoningen

In de ogen van de jongeren met verhuisplannen is de grootste belemmering om te verhuizen dat er te weinig betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn (53 procent). Daarnaast ervaren jongeren dat het type woning waarnaar ze zoeken niet aanwezig is op de plek of in het dorp waar ze zouden willen wonen (21 procent).

Starterslening onbekend

68% van de jongeren heeft nog nooit van een Starterslening gehoord. De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de hypotheek voor je eerste koophuis. Deze lening overbrugt het verschil tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek. De eerste 3 jaar betaal je geen rente en aflossing. Deze lening vraag je aan bij de gemeente Losser.

Vooal jongeren in Beuningen en De Lutte zijn zeer gehecht aan hun eigen woonomgeving

Jongeren die binnen de gemeente Losser willen verhuizen, hebben over het algemeen de voorkeur om te blijven wonen in de kern waar ze nu ook wonen. Zo kiezen in Beuningen, de Lutte en Losser alle jongeren ook de huidige woonkern als ‘gewenst woongebied’. Alleen in Overdinkel is de voorkeur voor een verhuizing naar de kern Losser groter dan een verhuizing binnen de eigen kern.

Maar in Beuningen en De Lutte zijn heel weinig betaalbare woningen voor jongeren. Dat de nood hoog is blijkt wel uit deelname aan de enquete uit de dorpen : Beuningen 48%, De Lutte 31%, Losser 21%, Ovedinkel 18% en Glane 17%. Afgelopen maandag hebben een aantal jongeren uit Beuningen en De Lutte al van gedachten gewisseld met raadsleden om de woningnood onder jongeren extra onder de aandacht te brengen.

Hoe nu verder

Het college van B&W gaat in gesprek met de gemeenteraad om de uitkomsten van deze enquete te verwerken in de Woonvisie 2021-2031. Er zullen ook besluiten moeten worden genomen over inbreiding (bouw binnen de dorpskern) of uitbreiding.Verder is duidelijk dat voor iedere dorpskern een eigen aanpak vereist is.

Verder is duidelijk dat de Starterslening promotie nodig heeft.

 

 

Auteur: Theo Kip
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud