Woningcorporatie Domijn

Woningcorporatie Domijn

In deze Blog geeft Henk Eggert, voormalig voorzitter van het inmiddels opgeheven Huurdersbelangen zijn mening over Woningcorporatie Domijn. Hallo Losser heeft Domijn om een reactie op dit Blog gevraagd. De reactie van Domijn staat onder het Blog. 

Woningcorporatie Domijn door Henk Eggert

De laatste maanden komt de woningcorporatie Domijn veelvuldig in het nieuws in de regionale en plaatselijke pers. Voorafgaand op de onderwerpen toch eerst in kijkje in het verleden.

In 2018 is er met de toenmalige HBVL (Huurders Belangen Vereniging Losser) gesproken over het huurbeleid en daar ging het over huur volgens de marktconforme huur en de streefhuur. De huurdersbelangenvereniging was uiteraard tegen het invoeren van streefhuur omdat de huren dan met €20 tot €40 omhoog gingen. Nadat het laatste bestuur van de huurdersbelangen vereniging heeft besloten, mede op verzoek van Domijn om de vereniging op te heffen, is toch achterin 2018 begonnen met het invoeren van de streefhuur en zijn de woningen echt duurder geworden.

Voorbeelden

 • Overdinkel
  • Veldkamp                        2018   Netto   €640      2020    €663
  • Kerkhofweg                     2018   Netto   €595      2020    €610
  • Weh Hassingstraat         2018   Netto    €630      2020    €663
 • Losser
  • Hofkamp                         2018   Netto   €640       2020   €671,80
  • Begoniastraat                 2018   Netto   €595       2020   €650

Bij de duplexwoningen zijn de verhogingen nog erger bijvoorbeeld 

 • Arendstraat van €410 naar €500
 • Bakkerskamp van €478,75 in 2019 naar €632 in 2020.

Als de situatie bij Domijn financieel slecht was, is het begrijpelijk maar volgens de woonbond was het vermogen in 2017 ruim €19 miljoen bij een winst op de huren van ruim 30%.In 2019 was dit ruim €70 miljoen en de meeropbrengst van de huur €1,7 miljoen. Dit alles door hogere huren, geen gepland onderhoud en geen verduurzaming.

De reacties op woningen met een huur van €619 tot €633 zijn deze tussen 105 tot 250 en bij woningen vanaf €663 tot max sociale huur van 20 tot 50. Bij woningen van €737 nu €752 staat het aantal reacties niet vermeld en deze worden verhuurd via een makelaar. Dit betekent dat de huurders in Losser veelal lage inkomens hebben of minima.

Verduurzaming

Het laatste nieuws was over de samenwerking met Reimarkt over de verduurzaming. Domijn zegt hierbij “Weg met die nutteloze bewonersavonden”, wat betekent geen boodschap aan de huurders, wij doen wat wij willen.

Het erge van deze manier van verduurzamen is dat de huurders worden benaderd door Reimarkt waar een aanbod wordt gedaan, van kleine tot uitgebreide aanpassingen, maar als de huurders accoord gaan valt dit onderhoud of verduurzaming onder HGO ofwel huurdersgepland onderhoud en dan mag een bijdrage worden gerekend voor het aanbrengen van thermophane beglazing en isolatiewerk terwijl dit bij gepland onderhoud of verduurzaming niet mag. Ook hier verhogingen van ongeveer €40 tot €70 als ook gekozen wordt voor zonnepanelen. Uiteraard wordt dit door de medewerker van Reimarkt zo gebracht dat door de besparing en hogere huurtoeslag netto bijna niets kost, maar de grote verdiener is wel de corporatie. Als een huurder niet instemt, wordt gewacht tot het huis vrijkomt dan verduurzaamd en huur verhoogd.

Ander nieuws was de eenmalige huurverlaging

Huurders waarvan het inkomen niet meer past bij de huurprijs krijgen mogelijk een huurverlaging. Is er ook over nagedacht dat bij lagere huur een lagere huurtoeslag is, waarbij het netto waarschijnlijk niets uitmaakt .Vreemd is ook dat dit ook geldt voor huurders van woningen met de maximale sociale huur van €752, waarvoor huurders met een inkomen van €25,725 tot €32,200 niet in aanmerking komen, door inkomens afhankelijk toewijzen.

Toewijzing

Nu krijgen 1-2 persoonshuishoudens voor woningen onder €632,25 voorrang. Bij deze huurprijs zijn dit alleen duplex woningen en heel vaak zijn de alleenstaande jongeren , die vanwege laag inkomen nu zelfs voor de goedkoopste duplex niet meer in aanmerking komen. Bij de 75% is volgens onderzoek gebleken dat veel 1-2 persoonshuishoudens uit Losser in aanmerking komen, maar dit geldt dan niet voor jongeren, vanwege te laag inkomen.

Als er eerlijk toegewezen moet worden dan moeten we terug naar het toewijzingssysteem van de oude SWL. Hier werd toegewezen naar datum van inschrijving, dus de langst ingeschrevene eerst aan de beurt. Domijn is hiervan afgestapt en werkt met en lotingsysteem en hier kan iemand die zich heeft ingeschreven meteen reageren en hij kan na 2 dagen een woning hebben en Lossenaren die maanden of jaren zoeken moeten nog langer wachten.

Dit lotingssysteem is geen toewijzingssysteem maar een loterij

 

Reactie Domijn op artikel van de heer Eggert

Domijn wil al haar huurders een fijne en betaalbare woning bieden. We zetten ons op allerlei manieren in om dat te bereiken. En natuurlijk kunnen meningen dan verschillen over wat de beste oplossing is. We staan dan ook altijd open voor discussie. Maar in dit artikel kunnen we ons echt niet vinden. Op alle onderwerpen zijn aannames gedaan, die niet kloppen. Veronderstellingen over de huuraanpassing naar de streefhuur, de financiële situatie door hogere huren en geen onderhoud en verduurzaming, de werkwijze en kostenverdeling bij de verduurzaming met Reimarkt, de eenmalige huurverlaging – die we uitvoeren vanuit wetgeving – en de voorrang voor één- en tweepersoonshuishoudens in gemeente Losser zijn feitelijk niet juist.

Aanpassing naar streefhuur 

Neem bijvoorbeeld de aanpassing naar streefhuur, die in 2018 zou zijn doorgevoerd. Streefhuur is een term voor de huur die een woning moet opbrengen. En jaarlijks kijken we naar de prijzen van onze huurwoningen: vragen we niet te veel of te weinig. Of dat zo is, bepalen we aan de hand van drie dingen.

 • Ten eerste berekenen we via het woningwaarderingsstelsel (WWS) de maximale huur die we voor een woning mogen vragen. De WWS is een puntenstelsel dat door de overheid is vastgesteld.
 • Daarnaast kijken we naar de staat van de woning.
 • En we kijken of we voldoende woningen beschikbaar hebben in de huurprijscategorieën waar woningzoekenden afhankelijk van zijn. Hier maken we jaarlijks afspraken over met de gemeente en Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL) in prestatieafspraken.

De combinatie van die drie elementen bepaalt de huurprijs. En meestal vragen we dan niet de maximale huur die volgens het WWS is toegestaan. Jaarlijks herijken we dus inderdaad de huurprijzen. Maar dat is een doorlopend proces, waarin we huurprijzen verhogen én verlagen. En die aanpassing voeren we door als de woning vrij komt en van huurder wisselt.

Verduurzaming

Een tweede voorbeeld is de omschrijving van de verduurzamingsaanpak met Reimarkt. Het klimaat verandert en om de opwarming van de aarde te remmen, moeten alle hens aan dek. Eerder verduurzaamde Domijn met Reimarkt huis voor huis als de bewoner dat aanvroeg. Dat ging veel te langzaam om de duurzaamheidsdoelen te halen. En dus verduurzamen we nu per blok. Maar daarvoor houden we nog steeds bewonersavonden. Alleen is dat nu niet mogelijk door de Corona maatregelen. En als een woning via de blok-voor-blok aanpak is verduurzaamd, gaat de huur niet omhoog. Alleen als er zonnepanelen zijn gelegd, worden deze verrekend in de servicekosten. Daar staat tegenover dat de energierekening van bewoners gemiddeld daalt. Bewoners gaan er dus op vooruit: niet alleen financieel, maar ook in wooncomfort.

Tenslotte: corporaties maken geen winst. De meeropbrengst van huren worden gebruikt voor onderhoud, renovatie en verduurzaming van woningen, voor transformatie en nieuwbouw én voor activiteiten die de leefbaarheid in buurten op peil brengt of houdt.

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Blog, Dorpsproat, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud