Nieuws & Agenda

Wie wint de Vrijwilligersprijs 2021?

Dit jaar reikt de gemeente Losser voor de vijfde keer de Vrijwilligersprijs uit. Met de Vrijwilligersprijs spreekt de gemeente haar waardering uit voor alle vrijwilligers én voor die ene vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie in het bijzonder. De prijs is opgedeeld in twee categorieën: De Vrijwilliger van het jaar en De Vrijwilligersorganisatie van het jaar. Tot en met uiterlijk 15 december a.s. kunt u een vrijwilliger of organisatie nomineren.

Aanmelden

Inwoners of organisaties van de gemeente Losser kunnen een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie aanmelden voor de Vrijwilligersprijs. Op de website van de gemeente Losser of bij de receptie van ’t Lossers hoes is een aanmeldformulier te vinden. Aanmelden kan tot en met uiterlijk 15 december 2021. Dit kan door het ingevulde formulier te mailen naar: k.suthof@losser.nl of af te geven bij de receptie van ’t Lossers hoes.

Voor de formulieren  https://www.losser.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Naar_wie_gaat_de_Vrijwilligersprijs_2021

Bekendmaking en uitreiking

Een selectiecommissie verzamelt de nominaties. De jury, die bestaat uit een afvaardiging van mensen uit de maatschappelijke organisaties, buigt zich over de nominaties. Zij wijzen een winnaar aan, aan de hand van de criteria. De prijsuitreiking is begin januari 2022.

Criteria waar de individuele vrijwilliger aan moet voldoen*

Iemand komt in aanmerking voor de prijs als hij of zij:
•    met kop en schouders boven de andere vrijwilligers uitsteekt;
•    een duidelijk positieve bijdrage aan de samenleving levert;
•    in positieve zin een verandering in gang heeft gezet binnen een organisatie of de gemeente;
•    een vernieuwing in gang heeft gezet in het vrijwilligerswerk;
•    al gedurende een langere termijn vrijwilligerswerk doet bij één of meerdere organisaties;
•    een voorbeeldfunctie voor anderen vervult;
•    een belangrijke factor is bij het slagen project/activiteit;
•    saamhorigheid bevordert en mensen met elkaar in contact brengt.

Criteria waar een groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties aan moeten voldoen*

•    het vrijwilligerswerk moet binnen het gebied van de gemeente Losser plaatsvinden;
•    het vrijwilligerswerk moet inspirerend en motiverend zijn;
•    de mate waarin een vrijwilligersgroep op een verantwoordelijke en doelmatige manier omgaat met mensen, materialen en middelen;
•    de mate waarin de organisatie al dan niet kan steunen op een professioneel apparaat. 

*genomineerden hoeven niet aan alle genoemde criteria te voldoen.

Dit jaar reikt de gemeente Losser voor de vijfde keer de Vrijwilligersprijs uit. Met de Vrijwilligersprijs spreekt de gemeente haar waardering uit voor alle vrijwilligers én voor die ene vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie in het bijzonder. De prijs is opgedeeld in twee categorieën: De Vrijwilliger van het jaar en De Vrijwilligersorganisatie van het jaar. Tot en met uiterlijk 15 december a.s. kunt u een vrijwilliger of organisatie nomineren.

Aanmelden

Inwoners of organisaties van de gemeente Losser kunnen een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie aanmelden voor de Vrijwilligersprijs. Op de website van de gemeente Losser of bij de receptie van ’t Lossers hoes is een aanmeldformulier te vinden. Aanmelden kan tot en met uiterlijk 15 december 2021. Dit kan door het ingevulde formulier te mailen naar: k.suthof@losser.nl of af te geven bij de receptie van ’t Lossers hoes.

Voor de formulieren  https://www.losser.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Naar_wie_gaat_de_Vrijwilligersprijs_2021

Bekendmaking en uitreiking

Een selectiecommissie verzamelt de nominaties. De jury, die bestaat uit een afvaardiging van mensen uit de maatschappelijke organisaties, buigt zich over de nominaties. Zij wijzen een winnaar aan, aan de hand van de criteria. De prijsuitreiking is begin januari 2022.

Criteria waar de individuele vrijwilliger aan moet voldoen*

Iemand komt in aanmerking voor de prijs als hij of zij:
•    met kop en schouders boven de andere vrijwilligers uitsteekt;
•    een duidelijk positieve bijdrage aan de samenleving levert;
•    in positieve zin een verandering in gang heeft gezet binnen een organisatie of de gemeente;
•    een vernieuwing in gang heeft gezet in het vrijwilligerswerk;
•    al gedurende een langere termijn vrijwilligerswerk doet bij één of meerdere organisaties;
•    een voorbeeldfunctie voor anderen vervult;
•    een belangrijke factor is bij het slagen project/activiteit;
•    saamhorigheid bevordert en mensen met elkaar in contact brengt.

Criteria waar een groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties aan moeten voldoen*

•    het vrijwilligerswerk moet binnen het gebied van de gemeente Losser plaatsvinden;
•    het vrijwilligerswerk moet inspirerend en motiverend zijn;
•    de mate waarin een vrijwilligersgroep op een verantwoordelijke en doelmatige manier omgaat met mensen, materialen en middelen;
•    de mate waarin de organisatie al dan niet kan steunen op een professioneel apparaat. 

*genomineerden hoeven niet aan alle genoemde criteria te voldoen.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser