Wethouder Prins onder vuur vanwege Geurmeij

Wethouder Prins onder vuur vanwege Geurmeij

Dinsdagavond, tijdens de oordeelvormende raadsvergadering, heeft de gemeenteraad stevig uitgepakt tegen het college van Burgemeester & Wethouders, in het bijzonder naar wethouder Prins.

Wat is er aan de hand

Op 17 november 2020 heeft de gemeenteraad gesproken over de stand van zaken van de Geurmeij. Er waren een drietal alternatieven: doorgaan op de ingeslagen weg, grondexploitatie stopzetten en verlies nemen of een alternatieve invulling zoeken voor de grondexploitatie.

Wethouder Prins heeft na dit overleg aangedrongen op een presentatie van stichting SprenghenParc over invulling van de resterende kavels in fase 3 en 4. Het presidium (fractievoorzitters) zagen hier geen heil in, maar op aandringen van wethouder Prins ging het presidium uiteindelijk akkoord met een presentatie van de plannen op 10 december 2020. De gemeenteraad was niet enthousiast over de gepresenteerde plannen.

Op 9 februari heeft het college van B&W aan de gemeenteraad geschreven : “Op basis hiervan en vanwege het feit dat stichting SprenghenParc heeft aangegeven de woningen binnen het geldende bestemmingsplan en de daarbij behorende grondexploitatie te willen realiseren, heeft het college op 9 februari j.l. besloten om: In te stemmen met het verkopen van de bouwkavels aan het SprenghenParc (met uitzondering van bestaande verkoopverplichtingen in de Geurmeij) onder voorwaarde dat:

  • realisatie van de woningen past in de voorschriften van het bestemmingsplan Overdinkel 2014 en de daarbij behorende grondexploitatie;
  • de stichting SprenghenParc (of diens rechtsopvolger) alle kavels afnemen én betalen alvorens de gemeente met het bouwrijp maken van het gebied start;
  • alle woningen als doelgroeponafhankelijke woningen worden uitgevoerd, waarvan minimaal 10 als starterswoning met een vrij op naam-prijs onder de Nationale Hypotheek Grens“. 

Nadat de gemeenteraad op 9 februari 2021 een brief van B&W had ontvangen met bovenstaand besluit ontstond er grote commotie. In eerste instantie kwamen Burgerforum en de PvdA met vragen. Maar snel daarna volgden ook andere partijen. Op 18 februari kwam het college van B&W met een nieuwe brief waarin het college van B&W schrijft : “De wijze waarop ons besluit hierover is geformuleerd kan de indruk wekken dat er al sprake is van de verkoop van kavels aan SprenghenParc. De verkoop van bouwkavels is op dit moment evenwel niet aan de orde. SprenghenParc verzocht enkel om de haalbaarheid van haar plan te onderzoeken“.

Hoe reageerden de gemeenteraad dinsdagavond 2 maart

De heer Ringenoldus (D66) stak stevig van wal met een spervuur aan vragen en opmerkingen zoals o.a.

  • Slechte presentatie van de kavels op Funda
  • Geen bord op het terrein met kavelindeling
  • Belangstellenden voorkavels kregen weinig respons.
  • Plan van stichting SprenghenParc was strijdig met Structuurvisie, Wooonvisie, coalitiekkoord.
  • Stichting SprenghenParc staat niet in het handelsregister, er zijn wel gelieerde bedrijven en berdijf heeft onrust veroorzaakt in Vaassen.
  • Het lijkt er op dat er in het voorjaar 2020 al contact is geweest met Stichting SprenghenParc zonder dat de raad geïnformeerd is.

Vervolgens komt mevrouw Visschedijk aan het woord die aangeeft dat het CDA de gang van zaken betreurt, vooral dat er een besluit tot verkoop genomen is zonder overleg met de raad. Daarnaast geeft zij aan dat er geen basisinfrastructuur aangelegd is “Het lijkt wel Tsjernobyl”.

Burgerforum en PvdA zijn het eens met de voorgaande sprekers en wachten nog op antwoord op hun vragen.

Hoe reageerde wethouder Prins

Wethouder Prins maakt nogmaals haar excuses voor het proces en geeft aan dat er geen handtekeningen zijn gezet en het woord nu aan de raad is. Zij geeft aan dat de kavels van fase 1 en 2 verkocht zijn, de presentatie op Funda verbeterd is en er een 2e makelaar aangesteld is.

Hoe nu verder

Alle fracties is verzocht hun vragen op papier te zetten, waarna het college van B&W de vragen gaan beantwoorden.

Alle ontwikkelingen rond de Geurmeij staan nu “on hold” en college van B&W en de gemeenteraad gaan in overleg over hoe verder met de Geurmeij. 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud