Nieuws & Agenda

VVV verhuist van Lossershoes naar Martinusplein

Na een aantal mooie jaren in ’t Lossers hoes heeft de Tourist info, in goed overleg met de gemeente Losser, besloten om te gaan verhuizen.

“Om meerdere redenen hebben we, weloverwogen, besloten om deze prachtige locatie aan het Raadhuisplein te verlaten” aldus bestuursvoorzitter Gerald ten Thij.

Ten Thij: “Het afgelopen jaar heeft de coronapandemie en de transformatie van het toerisme ons nieuwe inzichten gegeven. De online werkzaamheden nemen voor onze organisatie in snel tempo toe. Daarnaast hebben we bij de Tourist info, door de veranderende markt, een nieuwe koers ingezet. Daarbij ligt de focus op de pijlers marketing, productontwikkeling, en ondersteuning van ondernemers. Steeds meer inwoners, recreanten en toeristen zoeken bovendien (ook) online naar informatie voor hun vrijetijdsbesteding. Dat maakt dat we onze fysieke dienstverlening moeten aanpassen. We moeten meegaan met de tijd.”

Tourist info Losser verhuist naar Martinusplein 22 in Losser

Als nieuwe locatie voor de Tourist info Losser is gekozen voor Uit in Twente aan het Martinusplein 22. Dit is een verhuurbedrijf voor elektrische voertuigen. Zij verzorgen, in samenwerking met andere ondernemers, dagrecreatie en diverse uitjes. Zo wordt daar een “shop-in-shop” formule gecreëerd. Er wordt bij Uit in Twente ruimte vrijgemaakt voor fiets-wandelkaarten, routes en toeristische informatie. In eerste instantie gaat het om een proefperiode van een half jaar.

Tourist info nu zeven dagen per week geopend

Uit in Twente is zeven dagen per week geopend. Op deze manier is de Tourist info Losser elke dag bereikbaar voor de toerist en de ondernemers. De medewerkers van Uit in Twente gaan het gastheerschap op deze locatie verzorgen en worden op de achtergrond ondersteund door de professionals en vrijwilligers van de Tourist info. Die helpen projectmatig of tijdens activiteiten. Een meerwaarde is dat zo de krachten gebundeld worden. Op deze manier kan Losser, de Schatkamer van Twente, nog meer op de kaart worden gezet.

De signing en bewegwijzering voor het pand worden zo snel mogelijk gerealiseerd. Zodat toeristen de nieuwe locatie, in deze hopelijk drukke zomerperiode, goed kunnen vinden. De Tourist info is blij met deze stap, de informatiefunctie blijft hierdoor behouden en de continuïteit van het gastheerschap in Losser is hiermee gewaarborgd. 
Gerald ten Thij: “Door deze verhuizing kunnen we de komende tijd verder investeren in de (online) marketing, de economie van ons prachtige gebied versterken door toeristische ontwikkelingen te stimuleren en ons platform visitdeluttelosser verder uitbouwen.”

Wethouder Harry Nijhuis: “Tourist info is een belangrijke speler in de voorlichting en marketing van onze Schatkamer van Twente. Natuurlijk vinden wij het als verhuurder jammer dat zij vertrekken uit ons Lossers hoes. Maar goede informatievoorziening aan toeristen en bezoekers staat voor ons voorop. Direct persoonlijk contact moet wat toevoegen. Op de nieuwe locatie aan het Martinusplein zal het servicelevel hoger zijn en kunnen bezoekers zeven dagen per week terecht. Dat is erg belangrijk. Je wilt immers niet dat mensen in het weekend voor een dichte deur staan. Dat is niet van deze tijd. Ik hoop dan ook van harte dat de nieuwe locatie voldoet aan de verwachtingen van alle betrokken partijen.”

Vanaf medio juni zal Tourist info Losser aan het Martinusplein geopend zijn. Voor meer informatie en verdere contactgegevens: www.visitdeluttelosser.nl.

Na een aantal mooie jaren in ’t Lossers hoes heeft de Tourist info, in goed overleg met de gemeente Losser, besloten om te gaan verhuizen.

“Om meerdere redenen hebben we, weloverwogen, besloten om deze prachtige locatie aan het Raadhuisplein te verlaten” aldus bestuursvoorzitter Gerald ten Thij.

Ten Thij: “Het afgelopen jaar heeft de coronapandemie en de transformatie van het toerisme ons nieuwe inzichten gegeven. De online werkzaamheden nemen voor onze organisatie in snel tempo toe. Daarnaast hebben we bij de Tourist info, door de veranderende markt, een nieuwe koers ingezet. Daarbij ligt de focus op de pijlers marketing, productontwikkeling, en ondersteuning van ondernemers. Steeds meer inwoners, recreanten en toeristen zoeken bovendien (ook) online naar informatie voor hun vrijetijdsbesteding. Dat maakt dat we onze fysieke dienstverlening moeten aanpassen. We moeten meegaan met de tijd.”

Tourist info Losser verhuist naar Martinusplein 22 in Losser

Als nieuwe locatie voor de Tourist info Losser is gekozen voor Uit in Twente aan het Martinusplein 22. Dit is een verhuurbedrijf voor elektrische voertuigen. Zij verzorgen, in samenwerking met andere ondernemers, dagrecreatie en diverse uitjes. Zo wordt daar een “shop-in-shop” formule gecreëerd. Er wordt bij Uit in Twente ruimte vrijgemaakt voor fiets-wandelkaarten, routes en toeristische informatie. In eerste instantie gaat het om een proefperiode van een half jaar.

Tourist info nu zeven dagen per week geopend

Uit in Twente is zeven dagen per week geopend. Op deze manier is de Tourist info Losser elke dag bereikbaar voor de toerist en de ondernemers. De medewerkers van Uit in Twente gaan het gastheerschap op deze locatie verzorgen en worden op de achtergrond ondersteund door de professionals en vrijwilligers van de Tourist info. Die helpen projectmatig of tijdens activiteiten. Een meerwaarde is dat zo de krachten gebundeld worden. Op deze manier kan Losser, de Schatkamer van Twente, nog meer op de kaart worden gezet.

De signing en bewegwijzering voor het pand worden zo snel mogelijk gerealiseerd. Zodat toeristen de nieuwe locatie, in deze hopelijk drukke zomerperiode, goed kunnen vinden. De Tourist info is blij met deze stap, de informatiefunctie blijft hierdoor behouden en de continuïteit van het gastheerschap in Losser is hiermee gewaarborgd. 
Gerald ten Thij: “Door deze verhuizing kunnen we de komende tijd verder investeren in de (online) marketing, de economie van ons prachtige gebied versterken door toeristische ontwikkelingen te stimuleren en ons platform visitdeluttelosser verder uitbouwen.”

Wethouder Harry Nijhuis: “Tourist info is een belangrijke speler in de voorlichting en marketing van onze Schatkamer van Twente. Natuurlijk vinden wij het als verhuurder jammer dat zij vertrekken uit ons Lossers hoes. Maar goede informatievoorziening aan toeristen en bezoekers staat voor ons voorop. Direct persoonlijk contact moet wat toevoegen. Op de nieuwe locatie aan het Martinusplein zal het servicelevel hoger zijn en kunnen bezoekers zeven dagen per week terecht. Dat is erg belangrijk. Je wilt immers niet dat mensen in het weekend voor een dichte deur staan. Dat is niet van deze tijd. Ik hoop dan ook van harte dat de nieuwe locatie voldoet aan de verwachtingen van alle betrokken partijen.”

Vanaf medio juni zal Tourist info Losser aan het Martinusplein geopend zijn. Voor meer informatie en verdere contactgegevens: www.visitdeluttelosser.nl.

afbeelding van Henri Schuite

Door: Henri Schuite